Övriga Satakunta
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övriga Satakunta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
42 %
ikon: finland 3 600
38 %
ikon: foreign 430
87 %
Topp 3:
Litauen
310
2 114 %
Estland
87
2 800 %
Ungern
12
61 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
21 %
ikon: finland 1 700
21 %
ikon: foreign 19
19 %
Topp 3:
Estland
3,0
200 %
Rumänien
3,0
Spanien
3,0
200 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 180 000
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,10 €
2,20 €
Rum
75,80 €
2,30 €
RevPAR
38,10 €
11,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 152
0 %
ikon: bed 450
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 42 procent

Under augusti 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Övriga Satakunta (+42,3 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 38 procent och utländska bäddnätter ökade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 42 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Litauen (310 nights).

3 000 nights (+29,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+100,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 19 900 bed nights (+29,5 %) för inhemska besökare och 1 000 (-38,4 %) för utlänningar i Övriga Satakunta, sammanlagt 20 900 (+22,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Satakunta av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Satakunta i genomsnitt 2,2 nätter (+0,27) och utländska besökare 23 nätter (+8,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 180 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 180 000 euro (+59 800).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 911 000 euro och den ökade med 160 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 76 € 3,2 % 75 € 0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 5,3 % 44 € -1,3 %
Revpar (Registrerade) 38 € 45,3 %  24 € 14,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
152 rum (+0)
450 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 50,3 % (+15)
Osålda rum 76

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa