Övriga Satakunta
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övriga Satakunta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 220
89 %
ikon: finland 210
90 %
ikon: foreign 16
433 %
Topp 3:
Estland
16
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 93
88 %
ikon: finland 91
89 %
ikon: foreign 2,0
33 %
Topp 3:
Estland
2,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14 200 €
78 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,50 €
31,50 €
Rum
71,60 €
6,70 €
RevPAR
5,00 €
9,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
29 %
ikon: room 90
40 %
ikon: bed 290
35 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,07
68 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

220 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 220 bäddnätter i Övriga Satakunta (-89,0 %), av vilka 210 nätter nyttjades av inhemska besökare och 16 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 90 procent och utländska bäddnätter ökade med 430 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 89 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (16 nights).

179 nights (-89,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 44 nights (-87,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 3 600 bäddnätter (-52,0 %) för inhemska besökare och 61 (-85,2 %) för utlänningar i Övriga Satakunta, sammanlagt 3 600 (-53,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Satakunta av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

93 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 88 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Satakunta i genomsnitt 2,3 nätter (-0,25) och utländska besökare 8,0 nätter (+7,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 14 200 euro (-50 600).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 174 000 euro och den minskade med 117 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 72 € 10,3 % 68 € -4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 98,4 % 48 € 29,2 %
Revpar (Registrerade) 5,0 € -65,1 % 9,3 € -45,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
90 rum (-60)
290 bäddar (-153)

Rumsbeläggning 7,0 % (-15)
Osålda rum 84

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other satakunta + nyckelord"

Google söker efter "other satakunta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa