Övriga Satakunta
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övriga Satakunta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
20 %
ikon: finland 1 700
22 %
ikon: foreign 49
69 %
Topp 3:
Sverige
12
Polen
12
Tjeckien
8,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
4 %
ikon: finland 1 100
6 %
ikon: foreign 24
300 %
Topp 3:
Sverige
6,0
Kina
5,0
Ryssland
4,0
300 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 96 100 €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,50 €
7,60 €
Rum
80,60 €
4,80 €
RevPAR
17,70 €
4,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 150
1 %
ikon: bed 440
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 1 800 bäddnätter i Övriga Satakunta (-20,5 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 49 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 22 procent och utländska bäddnätter ökade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (12 nights).

1 500 nights (-11,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 300 nights (-47,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 26 600 bäddnätter (+20,6 %) för inhemska besökare och 1 200 (-35,0 %) för utlänningar i Övriga Satakunta, sammanlagt 27 800 (+16,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Satakunta av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Satakunta i genomsnitt 1,6 nätter (-0,33) och utländska besökare 2,0 nätter (-2,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 96 100 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 96 100 euro (-7 400).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 1,3 miljoner euro och den ökade med 221 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 81 € -5,6 % 75 € -1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 16,7 %  46 € 4,0 %
Revpar (Registrerade) 18 € -20,8 %  23 € 10,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
150 rum (-2)
440 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 21,9 % (-4,2)
Osålda rum 117

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other satakunta + nyckelord"

Google söker efter "other satakunta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa