Övriga Satakunta
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övriga Satakunta: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
21 %
ikon: finland 1 400
22 %
ikon: foreign 19
Topp 3:
Tyskland
8,0
Förenta Staterna
5,0
Tjeckien
4,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 700
16 %
ikon: finland 690
17 %
ikon: foreign 9,0
Topp 3:
Tjeckien
4,0
Norge
2,0
Tyskland
2,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 69 400 €
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,00 €
15,30 €
Rum
66,40 €
6,30 €
RevPAR
12,50 €
4,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 149
12 %
ikon: bed 420
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
17 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 1 400 bäddnätter i Övriga Satakunta (-21,3 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 19 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (8,0 nights).

1 300 nights (-21,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 144 nights (-16,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 2 600 bäddnätter (-15,5 %) för inhemska besökare och 25 (-93,7 %) för utlänningar i Övriga Satakunta, sammanlagt 2 600 (-24,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Satakunta av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Satakunta i genomsnitt 2,1 nätter (-0,13) och utländska besökare 2,1 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 69 400 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 69 400 euro (+9 400).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 120 000 euro och den minskade med 2 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 66 € -8,7 % 66 € -10,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 47,0 % 45 € 29,6 %
Revpar (Registrerade) 12 € -24,4 % 11 € -32,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
149 rum (+16)
420 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 18,8 % (-3,9)
Osålda rum 121

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other satakunta + nyckelord"

Google söker efter "other satakunta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa