Övriga Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Andra Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
9 %
ikon: finland 2 500
6 %
ikon: foreign 123
173 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
16 %
ikon: finland 1 400
13 %
ikon: foreign 75
134 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 115 000 €
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,40 €
1,70 €
Rum
75,40 €
6,40 €
RevPAR
17,80 €
0,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 210
8 %
ikon: bed 460
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 2 600 bäddnätter i Andra Södra Österbotten (+9,0 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 123 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 173 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

1 800 nights (-1,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 810 nights (+43,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 52 500 bäddnätter (+11,9 %) för inhemska besökare och 3 500 (+12,0 %) för utlänningar i Andra Södra Österbotten, sammanlagt 56 100 (+11,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Södra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Södra Österbotten i genomsnitt 1,8 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 115 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 115 000 euro (+13 600).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 2,1 miljoner euro och den ökade med 79 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 75 € 9,3 % 79 € -5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 4,1 % 38 € -7,1 %
Revpar (Registrerade) 18 € 1,9 % 26 € 8,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (+15)
460 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 23,6 % (-1,7)
Osålda rum 162

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other south ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "other south ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa