Övriga Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Andra Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
41 %
ikon: finland 1 700
47 %
ikon: foreign 230
186 %
Topp 3:
Estland
185
9 150 %
Spanien
20
Kina
16
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 880
51 %
ikon: finland 850
51 %
ikon: foreign 35
12 %
Topp 3:
Estland
18
800 %
Kina
8,0
Spanien
4,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 73 000 €
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,90 €
4,80 €
Rum
65,80 €
9,50 €
RevPAR
15,10 €
5,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 210
0 %
ikon: bed 460
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 900 bäddnätter i Andra Södra Österbotten (-40,7 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter ökade med 186 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (185 nights).

1 200 nights (-55,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 720 nights (+28,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 500 bäddnätter (+27,4 %) för inhemska besökare och 650 (+45,6 %) för utlänningar i Andra Södra Österbotten, sammanlagt 9 100 (+28,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Södra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

880 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Södra Österbotten i genomsnitt 2,0 nätter (+0,18) och utländska besökare 6,5 nätter (+4,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 73 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 73 000 euro (-65 400).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 394 000 euro och den ökade med 46 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 66 € -12,7 % 75 € -7,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -11,1 % 43 € -11,7 %
Revpar (Registrerade) 15 € -25,7 % 22 € 2,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (+1)
460 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 22,9 % (-4,0)
Osålda rum 163

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other south ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "other south ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa