Övriga Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Andra Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 600
9 %
ikon: finland 3 600
12 %
ikon: foreign 1 900
3 %
ikon: star 2 200
18 %
ikon: finland 2 000
16 %
ikon: foreign 185
58 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,40 €
Rum
83,00 €
RevPAR
43,30 €
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 220
15 %
ikon: bed 520
13 %

5 600 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 5 600 registrerade gästnätter i Andra Södra Österbotten (-8,8 %), var av 3 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med tre procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med nio procent i jämförelse med september förra året.

2 200 nights (-17,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 300 nights (-1,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 42 300 registrerade gästnätter (-2,3 %) för inhemska besökare och 3 600 (+3,1 %) för utländska besökare i Andra Södra Österbotten, de vill säga sammanlagt 45 900 (-1,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner registrerade gästnätter (+16,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+4,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 407 000 nätter (+99,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Södra Österbotten av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,5 %.

2 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Södra Österbotten i genomsnitt 1,8 nätter (-0,56) och utländska besökare 10 nätter (-6,4).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 313 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 313 000 euro.

Den registrerade försäljningen för januari-september var 2,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 393 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 83 € 80 € 4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 44 € 26,5 %
Revpar (Registrerade) 43 € 36 € 17,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
220 rum (+28)
520 bäddar (+61)

Rumsbeläggning 52,1 % (-0,3)
Osålda rum 105

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa