Övriga Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Andra Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 600
11 %
ikon: finland 6 000
15 %
ikon: foreign 620
76 %
Topp 3:
Polen
310
Tyskland
56
60 %
Ukraina
38
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
6 %
ikon: finland 3 000
7 %
ikon: foreign 167
24 %
Topp 3:
Tyskland
32
52 %
Ryssland
25
32 %
Estland
18
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 233 000
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,20 €
2,50 €
Rum
86,20 €
0,20 €
RevPAR
28,80 €
4,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 260
11 %
ikon: bed 610
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 600 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 6 600 bäddnätter i Andra Södra Österbotten (-11,0 %), av vilka 6 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter ökade med 76 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (310 nights).

5 400 nights (-12,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 300 nights (-5,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 40 100 bed nights (+8,5 %) för inhemska besökare och 2 500 (+23,0 %) för utlänningar i Andra Södra Österbotten, sammanlagt 42 600 (+9,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Södra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Södra Österbotten i genomsnitt 2,0 nätter (-0,2) och utländska besökare 3,7 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 233 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 233 000 euro (-10 400).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,4 miljoner euro och den ökade med 15 600 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 0,3 % 80 € -6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 35 € 7,6 % 34 € -7,4 %
Revpar (Registrerade) 29 € -12,1 %  26 € 9,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+26)
610 bäddar (+52)

Rumsbeläggning 33,4 % (-4,7)
Osålda rum 176

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa