Övriga Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övriga Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
47 %
ikon: finland 1 200
37 %
ikon: foreign 53
89 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 840
30 %
ikon: finland 810
25 %
ikon: foreign 35
72 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 81 200 €
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,80 €
2,60 €
Rum
87,50 €
5,40 €
RevPAR
13,40 €
7,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 210
1 %
ikon: bed 460
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
40 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 46 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Övriga Egentliga Finland (-47,4 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 53 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets mars.

490 nights (-54,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 760 nights (-41,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 200 bäddnätter (-18,2 %) för inhemska besökare och 320 (-73,6 %) för utlänningar i Övriga Egentliga Finland, sammanlagt 4 500 (-28,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Egentliga Finland av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

840 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Egentliga Finland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,28) och utländska besökare 1,5 nätter (-2,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 81 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 81 200 euro (-66 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 276 000 euro och den minskade med 107 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € 6,6 % 73 € -6,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 4,2 % 61 € 1,3 %
Revpar (Registrerade) 13 € -35,8 % 13 € -33,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (-2)
460 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 15,3 % (-10)
Osålda rum 179

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other southwest finland + nyckelord"

Google söker efter "other southwest finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa