Övriga Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övriga Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
14 %
ikon: finland 1 500
12 %
ikon: foreign 75
34 %
Topp 3:
Estland
21
62 %
Danmark
18
Italien
7,0
77 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 960
5 %
ikon: finland 910
6 %
ikon: foreign 53
29 %
Topp 3:
Estland
19
280 %
Danmark
10
Italien
7,0
75 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 116 000 €
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
72,10 €
2,80 €
Rum
82,90 €
0,20 €
RevPAR
16,10 €
0,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 200
23 %
ikon: bed 440
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 98 mm
35 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 600 bäddnätter i Övriga Egentliga Finland (-13,5 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 75 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (21 nights).

850 nights (+33,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 760 nights (-37,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 46 000 bäddnätter (-0,1 %) för inhemska besökare och 4 400 (-54,8 %) för utlänningar i Övriga Egentliga Finland, sammanlagt 50 500 (-9,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Egentliga Finland av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

960 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Egentliga Finland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,4 nätter (-1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 116 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 116 000 euro (-13 100).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 2,7 miljoner euro och den minskade med 171 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 83 € -0,2 % 85 € 4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 4,0 % 53 € 4,1 %
Revpar (Registrerade) 16 € 4,1 % 25 € -6,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
200 rum (-61)
440 bäddar (-86)

Rumsbeläggning 19,4 % (+0,8)
Osålda rum 163

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other southwest finland + nyckelord"

Google söker efter "other southwest finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa