Övriga Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övriga Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 100
4 %
ikon: finland 7 700
25 %
ikon: foreign 430
73 %
Topp 3:
Tyskland
103
77 %
Estland
50
150 %
Sverige
45
12 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
2 %
ikon: finland 4 000
17 %
ikon: foreign 240
67 %
Topp 3:
Tyskland
43
50 %
Estland
42
162 %
Sverige
25
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 428 000
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,80 €
4,30 €
Rum
91,40 €
2,00 €
RevPAR
29,90 €
6,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 280
2 %
ikon: bed 640
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 62 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under augusti 2019 registrerades 8 100 bäddnätter i Övriga Egentliga Finland (+4,3 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 25 procent och utländska bäddnätter minskade med 73 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (103 nights).

5 500 nights (+35,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (-30,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 36 000 bed nights (+2,3 %) för inhemska besökare och 3 700 (-55,7 %) för utlänningar i Övriga Egentliga Finland, sammanlagt 39 600 (-8,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Egentliga Finland av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,3 procent inhemska och 5,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Egentliga Finland i genomsnitt 1,9 nätter (+0,12) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,43).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 428 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 428 000 euro (+51 200).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 2,0 miljoner euro och den minskade med 85 500 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 2,2 % 84 € 5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 8,9 % 51 € 5,2 %
Revpar (Registrerade) 30 € -18,3 %  26 € -12,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (-6)
640 bäddar (+31)

Rumsbeläggning 32,7 % (-8,2)
Osålda rum 190

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa