Uleåborgsregionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Uleåborgsregionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 56 100
2 %
ikon: finland 48 600
3 %
ikon: foreign 7 600
2 %
Topp 3:
Tyskland
1 000
20 %
Nederländerna
770
10 %
Förenta Staterna
720
83 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 35 600
5 %
ikon: finland 31 300
4 %
ikon: foreign 4 300
12 %
Topp 3:
Tyskland
660
22 %
Nederländerna
550
23 %
Sverige
500
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,5 milj. €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,10 €
0,40 €
Rum
110,90 €
10,10 €
RevPAR
80,40 €
13,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
10 %
ikon: room 1 500
13 %
ikon: bed 3 100
13 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,72
10 %
ikon: bed 0,59
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,6 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 50 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under februari 2020 registrerades 56 100 bäddnätter i Uleåborgsregionen (+2,5 %), av vilka 48 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 000 nights).

29 400 nights (-1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 26 700 nights (+6,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 88 500 bäddnätter (+7,2 %) för inhemska besökare och 18 100 (+1,1 %) för utlänningar i Uleåborgsregionen, sammanlagt 107 000 (+6,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,0 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborgsregionen av det totala antalet bäddnätter var 3,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,9 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

35 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborgsregionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,11) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 3,5 miljoner euro (+61 400).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 6,5 miljoner euro och den ökade med 302 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 10,0 % 106 € 9,9 %
Revpar (Registrerade) 80 € 20,7 % 72 € 26,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € -0,7 % 61 € -1,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 500 rum (-220)
3 100 bäddar (-470)

Rumsbeläggning 72,5 % (+6,4)
Osålda rum 420
Bädd beläggning 58,9 % (+6,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oulu region + nyckelord"

Google söker efter "oulu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa