Uleåborgsregionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Uleåborgsregionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 28 700
8 %
ikon: finland 25 400
11 %
ikon: foreign 3 300
31 %
Topp 3:
Estland
900
804 %
Tyskland
330
362 %
Nederländerna
230
391 %
ikon: star 17 600
7 %
ikon: finland 15 800
1 %
ikon: foreign 1 800
127 %
Topp 3:
Estland
380
502 %
Tyskland
197
358 %
Nederländerna
182
469 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,40 €
2,50 €
Rum
99,00 €
12,60 €
RevPAR
31,40 €
1,60 €
ikon: establishment 19
5 %
ikon: room 1 600
10 %
ikon: bed 3 300
9 %
ikon: room 32 %
8 %
ikon: bed 25 %
1 %
ikon: temperatur -7,7 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 18 mm
30 mm

28 700 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 28 700 registrerade gästnätter i Uleåborgsregionen (-7,5 %), var av 25 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 31 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (900 nights).

17 000 nights (+9,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 700 nights (-24,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborgsregionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,8 % (-1,8 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,7 % och utländska gästnätter 1,0 %.

17 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,7 procent inhemska och 10,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborgsregionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,22) och utländska besökare 1,8 nätter (-1,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 1,5 miljoner euro (-43 700).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 14,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 5,1 %
Revpar (Registrerade) 31 € 5,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 600 rum (-179)
3 300 bäddar (-330)

Rumsbeläggning 31,7 % (-2,8)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 25,3 % (-0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa