Uleåborgsregionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Uleåborgsregionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 70 400
1 %
ikon: finland 57 000
1 %
ikon: foreign 13 300
1 %
Topp 3:
Tyskland
2 300
12 %
Sverige
1 700
1 %
Norge
1 300
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 43 600
1 %
ikon: finland 36 100
2 %
ikon: foreign 7 500
2 %
Topp 3:
Tyskland
1 400
7 %
Sverige
990
3 %
Italien
470
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,9 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,60 €
0,70 €
Rum
101,70 €
10,00 €
RevPAR
70,70 €
14,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
0 %
ikon: room 1 700
11 %
ikon: bed 3 600
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,4 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 64 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under augusti 2019 registrerades 70 400 bäddnätter i Uleåborgsregionen (+0,8 %), av vilka 57 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 300 nights).

42 700 nights (-4,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 27 700 nights (+10,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 426 000 bed nights (+1,1 %) för inhemska besökare och 86 000 (+13,3 %) för utlänningar i Uleåborgsregionen, sammanlagt 512 000 (+3,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborgsregionen av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,5 % och utländska bäddnätter 1,7 %.

43 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,9 procent inhemska och 17,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborgsregionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,9 miljoner euro (+81 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 28,5 miljoner euro och den minskade med 261 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 10,9 %  100 € 3,2 %
Revpar (Registrerade) 71 € 25,8 %  62 € 6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 1,3 % 56 € -3,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 700 rum (-200)
3 600 bäddar (-330)

Rumsbeläggning 69,5 % (+8,2)
Osålda rum 510
Bädd beläggning 53,7 % (+5,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa