Uleåborgsregionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Uleåborgsregionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 600
85 %
ikon: finland 7 300
84 %
ikon: foreign 270
95 %
Topp 3:
Förenta Staterna
61
74 %
Sverige
47
94 %
Schweiz
31
66 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
92 %
ikon: finland 2 500
92 %
ikon: foreign 117
96 %
Topp 3:
Förenta Staterna
48
68 %
Estland
14
86 %
Storbritannien
12
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 331 000 €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,40 €
13,70 €
Rum
85,80 €
13,40 €
RevPAR
14,80 €
39,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
36 %
ikon: room 920
48 %
ikon: bed 2 000
47 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
68 %
ikon: bed 0,11
74 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,6 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 19 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 600 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 7 600 bäddnätter i Uleåborgsregionen (-84,9 %), av vilka 7 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 84 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 85 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (61 nights).

4 000 nights (-85,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 700 nights (-84,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 124 000 bäddnätter (-31,8 %) för inhemska besökare och 21 300 (-32,9 %) för utlänningar i Uleåborgsregionen, sammanlagt 145 000 (-32,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,0 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborgsregionen av det totala antalet bäddnätter var 4,0 % (+0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,2 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 92 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborgsregionen i genomsnitt 3,0 nätter (+1,5) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 331 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 331 000 euro (-2,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 8,6 miljoner euro och den minskade med 4,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € -13,5 % 106 € 8,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € -24,1 % 59 € -1,2 %
Revpar (Registrerade) 15 € -72,6 % 54 € -7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-8)
920 rum (-860)
2 000 bäddar (-1 700)

Rumsbeläggning 17,2 % (-37)
Osålda rum 760
Bädd beläggning 11,0 % (-32)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oulu region + nyckelord"

Google söker efter "oulu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa