Uleåborgsregionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Uleåborgsregionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 51 700
5 %
ikon: finland 46 400
3 %
ikon: foreign 5 200
21 %
Topp 3:
Sverige
700
33 %
Tyskland
480
39 %
Förenta Staterna
370
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 32 700
7 %
ikon: finland 29 700
6 %
ikon: foreign 3 000
17 %
Topp 3:
Sverige
470
20 %
Tyskland
280
33 %
Kina
200
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,5 milj. €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,60 €
1,40 €
Rum
107,10 €
5,30 €
RevPAR
75,10 €
8,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 1 500
14 %
ikon: bed 3 200
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,1 °C
5,1 °C
ikon: nederbörd 61 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

51 700 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 51 700 bäddnätter i Uleåborgsregionen (-5,3 %), av vilka 46 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (700 nights).

25 100 nights (+3,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 26 600 nights (-12,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 571 000 bäddnätter (+0,1 %) för inhemska besökare och 104 000 (+2,7 %) för utlänningar i Uleåborgsregionen, sammanlagt 676 000 (+0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborgsregionen av det totala antalet bäddnätter var 3,3 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,2 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

32 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborgsregionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 3,5 miljoner euro (-269 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 39,1 miljoner euro och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 107 € 5,2 % 101 € 4,0 %
Revpar (Registrerade) 75 € 13,4 %  65 € 7,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € -2,0 % 58 € -3,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 500 rum (-250)
3 200 bäddar (-570)

Rumsbeläggning 70,1 % (+5,1)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 51,2 % (+5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oulu region + nyckelord"

Google söker efter "oulu region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa