Uleåborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Uleåborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 57 900
11 %
ikon: finland 51 500
11 %
ikon: foreign 6 400
6 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
84 %
Sverige
900
383 %
Norge
680
74 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 37 700
19 %
ikon: finland 34 700
19 %
ikon: foreign 3 000
23 %
Topp 3:
Tyskland
630
79 %
Sverige
510
325 %
Norge
230
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 3,3 milj. €
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,50 €
6,80 €
Rum
105,10 €
7,30 €
RevPAR
68,80 €
8,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 1 500
11 %
ikon: bed 3 100
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 66 %
5 %
ikon: bed 54 %
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,6 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 49 mm
52 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 57 900 registrerade bäddnätter i Uleåborg (+10,8 %), av vilka 51 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 400 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 11 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

38 900 nights (+14,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 19 100 nights (+4,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 331 000 registrerade bäddnätter (+26,2 %) för inhemska besökare och 21 300 (-55,3 %) för utlänningar i Uleåborg, sammanlagt 352 000 (+13,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 2,8 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 2,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,9 % och utländska bäddnätter 2,4 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

37 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborg i genomsnitt 1,5 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,33).

17 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 17 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 69 procent.

Av lokala passagerare anlände 5,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 95,0 %.

Dessutom registrerades 18 800 passagerare som avreste från flygplatsen (+80,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 36 500 (+74,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 85 € -4,2 % 89 € 1,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 46 € -15,5 % 46 € -7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

300 inkvarteringsanläggningar (+52)
260 lägenheter (+60)
400 rum (+67)

Lägenhetsbeläggning 54,2 % (-7,3)
Osålda lägenheter 119

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oulu + nyckelord"

Google söker efter "oulu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,53/10 (-0,1).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

BusinessOulu
PL 22, 90015 Oulun kaupunki
08 558 558 10 , info@businessoulu.com , businessoulu.com

oulu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående