Uleåborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Uleåborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 33 800
34 %
ikon: finland 32 000
28 %
ikon: foreign 1 700
76 %
Topp 3:
Polen
590
253 %
Förenta Staterna
230
61 %
Österrike
167
157 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 21 000
35 %
ikon: finland 20 400
28 %
ikon: foreign 630
84 %
Topp 3:
Förenta Staterna
188
51 %
Österrike
88
167 %
Tyskland
81
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. €
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,80 €
6,90 €
Rum
101,50 €
13,50 €
RevPAR
33,70 €
11,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 1 500
22 %
ikon: bed 3 200
22 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,3 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 36 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

33 800 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 33 800 bäddnätter i Uleåborg (-34,5 %), av vilka 32 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 76 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 34 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (590 nights).

18 400 nights (-30,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 15 300 nights (-39,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 57 400 bäddnätter (-29,1 %) för inhemska besökare och 4 000 (-76,6 %) för utlänningar i Uleåborg, sammanlagt 61 400 (-37,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 3,7 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborg av det totala antalet bäddnätter var 3,7 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,8 % och utländska bäddnätter 2,9 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

21 000 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborg i genomsnitt 1,6 nätter (+0,0) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,93).

4 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 77 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 4 800 passagerare som avreste från flygplatsen (-72,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 9 500 (-74,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,5 miljoner euro (-140 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,7 miljoner euro och den minskade med 3,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € -11,8 % 96 € -12,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -11,8 % 52 € -16,0 %
Revpar (Registrerade) 34 € -25,0 % 36 € -46,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

1 500 rum (+270)
3 200 bäddar (+560)

Rumsbeläggning 33,2 % (-5,9)
Osålda rum 1 000

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oulu + nyckelord"

Google söker efter "oulu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,68/10 (-0,18).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

BusinessOulu
PL 22, 90015 Oulun kaupunki
08 558 558 10 , info@businessoulu.com , businessoulu.com

oulu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående