Uleåborg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Uleåborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 38 800
17 %
ikon: finland 33 900
19 %
ikon: foreign 4 900
1 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 17 300
42 %
ikon: finland 16 700
39 %
ikon: foreign 580
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 2,1 milj. €
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,30 €
14,50 €
Rum
91,00 €
19,20 €
RevPAR
47,70 €
34,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 1 500
14 %
ikon: bed 3 100
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,5 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 52 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

38 800 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 38 800 bäddnätter i Uleåborg (-16,9 %), av vilka 33 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets november.

14 100 nights (-37,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 24 700 nights (+2,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 383 000 bäddnätter (-22,8 %) för inhemska besökare och 65 300 (-32,5 %) för utlänningar i Uleåborg, sammanlagt 448 000 (-24,4 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 30 100 nätter i december 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 4,8 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborg av det totala antalet bäddnätter var 4,8 % (+1,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,7 % och utländska bäddnätter 5,6 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

17 300 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborg i genomsnitt 2,0 nätter (+0,49) och utländska besökare 8,4 nätter (+6,7).

5 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 86 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 5 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-86,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 10 800 (-86,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner euro (november)

Total försäljning av inkvartering under november var 2,4 miljoner euro (-1,1 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 11,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,1 miljoner euro (-1,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 276 000 euro (+79 900).

Totalt Försäljningen för januari-november var 26,4 miljoner euro och den minskade med 12,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 113 € 43,5 %  92 € 11,6 % 
Adr (Registrerade) 91 € -17,4 %  100 € -3,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 70 € 58,4 %  53 € 5,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -20,7 %  53 € -11,7 % 
Revpar (Registrerade) 48 € -42,0 %  58 € -17,4 % 

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 1,5 miljoner i december 2020.

Taxfree-försäljning -15,7 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar -1,1 %, Kineser -64,9 %, Japaner -26,9 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+183)
3 100 bäddar (+360)

Rumsbeläggning 52,4 % (-22)
Osålda rum 710
Bädd beläggning 38,5 % (-15)

Airbnb och Vrbo

240 inkvarteringsanläggningar (-20)
200 lägenheter (-16)
340 rum (-20)

Lägenhetsbeläggning 61,8 % (+5,8)
Osålda lägenheter 77

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oulu + nyckelord"

Google söker efter "oulu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,43/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

BusinessOulu
PL 22, 90015 Oulun kaupunki
08 558 558 10, info@businessoulu.com, businessoulu.com

oulu logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående