Uleåborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Uleåborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 52 600
10 %
ikon: finland 46 600
0 %
ikon: foreign 6 100
49 %
Topp 3:
Norge
2 600
117 %
Polen
660
91 %
Förenta Staterna
650
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 31 800
11 %
ikon: finland 29 400
0 %
ikon: foreign 2 400
63 %
Topp 3:
Norge
610
55 %
Förenta Staterna
430
54 %
Tyskland
350
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj.
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,30 €
8,00 €
Rum
97,70 €
6,80 €
RevPAR
61,00 €
16,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 1 300
2 %
ikon: bed 2 800
3 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 16 %
Ryssland
1 %
Kina
65 %
Japan
27 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,7 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 10 mm
55 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

52 600 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 52 600 bäddnätter i Uleåborg (-10,0 %), av vilka 46 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (2 600 nights).

34 200 nights (+1,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 500 nights (-25,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 262 000 bed nights (-28,5 %) för inhemska besökare och 47 800 (-40,3 %) för utlänningar i Uleåborg, sammanlagt 310 000 (-30,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 3,2 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborg av det totala antalet bäddnätter var 3,2 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,1 % och utländska bäddnätter 4,2 %.

31 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,3 procent inhemska och 7,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborg i genomsnitt 1,6 nätter (0,0) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,66).

2 800 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med 35 procent från föregående år.

Sammanlagt 34 kongresser anordnades (-9,0) under 2019.

11 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 11 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 71 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 12 100 passagerare som avreste från flygplatsen (-70,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 23 600 (-70,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 2,9 miljoner euro (-856 000). Andelen från Airbnb och HomeAway var 10,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,6 miljoner euro (-764 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 297 000 euro (-46 700).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 18,1 miljoner euro och den minskade med 9,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € -6,5 % 103 € 0,4 %
Adr (Icke-Registrerade) 94 € 15,2 %  88 € 5,2 %
Revpar (Registrerade) 61 € -21,6 %  59 € -11,6 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 60 € 2,5 % 49 € -3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € -13,7 %  52 € -10,4 % 

Taxfree-försäljning -15,7 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar -1,1 %, Kineser -64,9 %, Japaner -26,9 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 300 rum (-26)
2 800 bäddar (-81)

Rumsbeläggning 62,5 % (-12)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 52,5 % (-7,6)

Airbnb och HomeAway

290 inkvarteringsanläggningar (-20)
240 lägenheter (-25)
400 rum (-29)

Lägenhetsbeläggning 63,9 % (-7,9)
Osålda lägenheter 86

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,46/10 (-0,15).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

BusinessOulu
PL 22, 90015 Oulun kaupunki
08 558 558 10, info@businessoulu.com, businessoulu.com

oulu logo

Navigera

föregående