Uleåborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Uleåborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 56 800
9 %
ikon: finland 50 600
9 %
ikon: foreign 6 200
3 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
82 %
Sverige
890
380 %
Norge
690
74 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 37 300
18 %
ikon: finland 34 300
18 %
ikon: foreign 3 000
22 %
Topp 3:
Tyskland
620
77 %
Sverige
510
322 %
Norge
230
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. €
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,90 €
6,20 €
Rum
104,10 €
6,20 €
RevPAR
66,70 €
5,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 1 500
11 %
ikon: bed 3 100
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 64 %
3 %
ikon: bed 52 %
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,6 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 122 mm
113 mm

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under augusti 2021 upptecknades 56 800 registrerade bäddnätter i Uleåborg (+8,7 %), av vilka 50 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med nio procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

39 100 nights (+14,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 17 800 nights (-2,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 329 000 registrerade bäddnätter (+25,5 %) för inhemska besökare och 21 200 (-55,6 %) för utlänningar i Uleåborg, sammanlagt 350 000 (+13,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter övervakning av målgrupp

Marknadsandel 2,8 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+18,0 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (+77,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Uleåborg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 2,8 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,8 % och utländska bäddnätter 2,4 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

37 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 92,0 procent inhemska och 8,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Uleåborg i genomsnitt 1,5 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,37).

15 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 15 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 29 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 16 200 passagerare som avreste från flygplatsen (+34,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 31 200 (+32,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 3,6 miljoner euro (+634 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 3,2 miljoner euro (+584 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 348 000 euro (+50 200).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 20,4 miljoner euro och den ökade med 2,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € 6,4 % 103 € 0,7 %
Adr (Icke-Registrerade) 89 € -6,3 % 89 € 1,7 %
Revpar (Registrerade) 67 € 9,8 % 49 € -16,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 12,3 % 52 € 0,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 54 € -10,3 % 46 € -6,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+148)
3 100 bäddar (+310)

Rumsbeläggning 64,1 % (+2,0)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 52,5 % (+0,4)

Airbnb och Vrbo

320 inkvarteringsanläggningar (+42)
280 lägenheter (+42)
430 rum (+38)

Lägenhetsbeläggning 61,2 % (-2,8)
Osålda lägenheter 108

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oulu + nyckelord"

Google söker efter "oulu" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,71/10 (+0,14).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

BusinessOulu
PL 22, 90015 Oulun kaupunki
08 558 558 10 , info@businessoulu.com , businessoulu.com

oulu logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa