Ovanåker
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ovanåker: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
40 %
ikon: sweden 1 800
41 %
ikon: foreign 114
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 880
18 %
ikon: sweden 840
19 %
ikon: foreign 33
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 727 000
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
382,60 SEK
20,60 SEK
Rum
609,60 SEK
225,70 SEK
RevPAR
237,10 SEK
75,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 144
16 %
ikon: bed 320
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 40 procent

Under september 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Ovanåker (+40,3 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 114 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 41 procent och utländska bäddnätter ökade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 40 procent jämfört med förra årets september.

500 rooms (+1 815,4 %) bokades av fritidsresenärer och 700 rooms (+10,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 14 100 bäddnätter (+28,8 %) för inhemska besökare och 4 100 (+46,7 %) för utlänningar i Ovanåker, sammanlagt 18 200 (+32,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ovanåker av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

880 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ovanåker i genomsnitt 2,1 nätter (+0,33) och utländska besökare 3,5 nätter (+0,84).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 727 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 727 000 SEK (+181 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 5,4 miljoner SEK och den ökade med 622 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 610 SEK -27,0 %  670 SEK -26,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -5,1 % 300 SEK -14,7 % 
Revpar (Registrerade) 240 SEK 46,3 %  185 SEK -0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
144 rum (+20)
320 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 38,9 % (+19)
Osålda rum 88
Bädd beläggning 27,4 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa