Ovanåker
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ovanåker: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
156 %
ikon: sweden 1 300
155 %
ikon: foreign 68
183 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 630
348 %
ikon: sweden 610
346 %
ikon: foreign 20
400 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 488 000 SEK
420 %
Genomsnittliga priser:
Natt
360,60 SEK
182,90 SEK
Rum
550,50 SEK
118,10 SEK
RevPAR
190,20 SEK
144,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 102
17 %
ikon: bed 240
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 156 procent

Under december 2019 registrerades 1 400 bäddnätter i Ovanåker (+156,4 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 68 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 155 procent och utländska bäddnätter ökade med 183 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 156 procent jämfört med förra årets december.

300 rooms (+65,0 %) bokades av fritidsresenärer och 590 rooms (+1 494,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 18 300 bäddnätter (+36,7 %) för inhemska besökare och 4 900 (+45,7 %) för utlänningar i Ovanåker, sammanlagt 23 200 (+38,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ovanåker av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

630 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 350 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ovanåker i genomsnitt 2,1 nätter (-1,6) och utländska besökare 3,4 nätter (-2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 488 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 488 000 SEK (+394 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 7,5 miljoner SEK och den ökade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 550 SEK 27,3 %  660 SEK -23,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 103,0 %  320 SEK -8,3 %
Revpar (Registrerade) 190 SEK 313,0 %  200 SEK 13,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
102 rum (+15)
240 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 34,6 % (+24)
Osålda rum 67
Bädd beläggning 25,4 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ovanåker + nyckelord"

Google söker efter "ovanåker" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa