Ovanåker
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ovanåker: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
75 %
ikon: sweden 1 400
83 %
ikon: foreign 52
20 %
Topp 3:
Finland
10
233 %
Norge
9,0
Förenta Staterna
6,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 570
86 %
ikon: sweden 550
83 %
ikon: foreign 21
320 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 555 000 SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
381,30 SEK
37,80 SEK
Rum
632,60 SEK
372,70 SEK
RevPAR
148,70 SEK
13,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 132
33 %
ikon: bed 300
23 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
75 %
ikon: bed 0,18
25 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 75 procent

Under mars 2020 registrerades 1 500 bäddnätter i Ovanåker (+75,3 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 52 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 83 procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 75 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (10 nights).

128 rooms (+100,0 %) bokades av fritidsresenärer och 750 rooms (+165,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 800 bäddnätter (+72,6 %) för inhemska besökare och 470 (+147,4 %) för utlänningar i Ovanåker, sammanlagt 5 300 (+77,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ovanåker av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

570 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 86 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ovanåker i genomsnitt 2,5 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,5 nätter (-11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 555 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 555 000 SEK (+207 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,0 miljoner SEK och den ökade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 630 SEK -37,1 % 650 SEK 5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -9,0 % 380 SEK 48,8 %
Revpar (Registrerade) 149 SEK 10,1 % 240 SEK 124,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
132 rum (+33)
300 bäddar (+56)

Rumsbeläggning 23,5 % (+10)
Osålda rum 101
Bädd beläggning 18,4 % (+3,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ovanåker + nyckelord"

Google söker efter "ovanåker" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa