Övertorneå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övertorneå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
30 %
ikon: sweden 1 300
33 %
ikon: foreign 450
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 630
44 %
ikon: sweden 400
53 %
ikon: foreign 230
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 698 000
106 %
Genomsnittliga priser:
Natt
404,40 SEK
267,10 SEK
Rum
1 468,60 SEK
1 313,20 SEK
RevPAR
394,10 SEK
69,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 59
136 %
ikon: bed 191
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,6 °C
ikon: nederbörd 98 mm
38 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Övertorneå (-30,2 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets september.

154 rooms (+88,9 %) bokades av fritidsresenärer och 320 rooms (+690,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 16 500 bäddnätter (-5,4 %) för inhemska besökare och 9 500 (-9,7 %) för utlänningar i Övertorneå, sammanlagt 26 000 (-7,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övertorneå av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

630 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 63,8 procent inhemska och 36,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övertorneå i genomsnitt 3,2 nätter (+0,95) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 698 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 698 000 SEK (+358 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 7,7 miljoner SEK och den ökade med 4,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -47,2 %  2 000 SEK -38,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK 194,6 %  300 SEK 120,1 % 
Revpar (Registrerade) 390 SEK -15,0 %  480 SEK -9,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
59 rum (+34)
191 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 26,8 % (+10)
Osålda rum 43
Bädd beläggning 30,1 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa