Övertorneå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övertorneå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
8 %
ikon: sweden 960
4 %
ikon: foreign 560
14 %
Topp 3:
Storbritannien
126
232 %
Tyskland
84
41 %
Frankrike
47
54 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 450
11 %
ikon: sweden 250
6 %
ikon: foreign 200
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 778 000 SEK
117 %
Genomsnittliga priser:
Natt
512,90 SEK
295,30 SEK
Rum
1 919,90 SEK
839,00 SEK
RevPAR
425,10 SEK
130,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 59
136 %
ikon: bed 191
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,8 °C
4,7 °C
ikon: nederbörd 62 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Övertorneå (-8,0 %), av vilka 960 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (126 nights).

330 rooms (+226,8 %) bokades av fritidsresenärer och 72 rooms (+156,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 19 300 bäddnätter (-10,9 %) för inhemska besökare och 10 400 (-14,3 %) för utlänningar i Övertorneå, sammanlagt 29 600 (-12,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övertorneå av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

450 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 54,9 procent inhemska och 45,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övertorneå i genomsnitt 3,9 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 778 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 778 000 SEK (+419 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 9,3 miljoner SEK och den ökade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK -30,4 % 2 000 SEK -40,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 135,7 % 310 SEK 122,6 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -23,4 % 430 SEK -15,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
59 rum (+34)
191 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 22,1 % (+2,0)
Osålda rum 46
Bädd beläggning 25,6 % (-5,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "övertorneå + nyckelord"

Google söker efter "övertorneå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa