Övertorneå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2018

Övertorneå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
14 %
ikon: sweden 16
30 %
ikon: foreign 640
36 %
Topp 3:
Frankrike
1 100
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
30 %
ikon: sweden 16
14 %
ikon: foreign 240
43 %
Topp 3:
Frankrike
490
111 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
19 %
ikon: bed 0,16
36 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,5 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 69 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under december 2018 registrerades 2 400 bäddnätter i Övertorneå (+13,8 %), av vilka 16 nätter nyttjades av inhemska besökare och 640 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 30 procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (1 100 nights).

Mellan januari och december registrerades 430 bäddnätter (+20,6 %) för inhemska besökare och 12 100 för utlänningar i Övertorneå, sammanlagt 18 300 (-0,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner bäddnätter (+1,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 787 000 nätter (+3,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övertorneå av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 1,5 procent inhemska och 23,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övertorneå i genomsnitt 1,0 nätter (-0,64) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "övertorneå + nyckelord"

Google söker efter "övertorneå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa