Oxelösund
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Oxelösund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 2 400
ikon: sweden 2 100
ikon: foreign 320
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 1 600
ikon: sweden 1 400
ikon: foreign 182
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 1,5 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
639,80 SEK
Rum
874,80 SEK
RevPAR
384,40 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,44
ikon: bed 0,26
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,9 °C
ikon: nederbörd 50 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 400 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 2 400 bäddnätter i Oxelösund, av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare.

800 rooms bokades av fritidsresenärer och 950 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 600 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Av alla ankomster var 88,4 procent inhemska och 11,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Oxelösund i genomsnitt 1,5 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 380 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Rumsbeläggning 22,3 % (+3,5)
Bädd beläggning 22,3 % (+6,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oxelösund + nyckelord"

Google söker efter "oxelösund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa