Päijänne-Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Päijänne-Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Maj)
ikon: star 29 100
156 %
ikon: finland 27 900
154 %
ikon: foreign 1 200
206 %
Topp 3:
Lettland
450
7 417 %
Estland
198
10 %
Sverige
152
1 282 %
Besökare ikon
Besökare (Maj)
ikon: star 13 300
169 %
ikon: finland 12 900
170 %
ikon: foreign 430
152 %
Topp 3:
Sverige
133
1 562 %
Estland
80
8 %
Lettland
49
1 533 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Maj)
ikon: star 1,1 milj. €
187 %
Genomsnittliga priser:
Natt
37,70 €
4,00 €
Rum
68,60 €
2,00 €
RevPAR
17,00 €
5,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Maj)
ikon: establishment 37
19 %
ikon: room 1 900
81 %
ikon: bed 4 700
68 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Maj)
ikon: room 25 %
53 %
ikon: bed 16 %
63 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 19,8 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 27 mm
67 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 156 procent (Maj)

Under Maj 2021 upptecknades 29 100 registrerade bäddnätter i Päijänne-Tavastland (+156,2 %), av vilka 27 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 154 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 210 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 156 procent jämfört med förra årets Maj.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Lettland (450 nights).

20 000 nights (+162,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 100 nights (+143,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj upptecknades 93 400 registrerade bäddnätter (-6,1 %) för inhemska besökare och 8 000 (-60,4 %) för utlänningar i Päijänne-Tavastland, sammanlagt 101 000 (-15,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter ökade med 300 procent (Maj, Lahtis)

Under Maj 2021 upptecknades 12 100 registrerade bäddnätter i Lahtis (+302,9 %), av vilka 11 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 630 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 300 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 280 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 300 procent jämfört med förra årets Maj.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Estland (150 nights).

4 400 nights (+606,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 800 nights (+224,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj upptecknades 35 600 registrerade bäddnätter (-16,2 %) för inhemska besökare och 6 600 (-51,3 %) för utlänningar i Lahtis, sammanlagt 42 100 (-24,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland (Lahtis)

Marknadsandel 3,4 procent (Maj)

Sammanlagt 850 000 registrerade bäddnätter (+183,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 779 000 nätter (+177,9 %) nyttjades av nationella besökare och 71 600 nätter (+266,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Päijänne-Tavastland av det totala antalet registrerade bäddnätter var 3,4 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 1,7 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

13 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Maj)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 169 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Päijänne-Tavastland i genomsnitt 2,2 nätter (-0,13) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 186 € 5,1 % 184 € 18,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 111 € 1,7 % 107 € 30,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

410 inkvarteringsanläggningar (+8)
350 lägenheter (+20)
800 rum (+79)

Lägenhetsbeläggning 58,6 % (+0,2)
Osålda lägenheter 147

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 64 900 användarsessioner ägde rum på Päijänne-Tavastland marknadsföringswebbplats under juni. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 13,3 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 39 procent från förra årets juni.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "päijät-häme + nyckelord"

Google söker efter "päijät-häme" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Google Analytics, Statistik Finland, Tak Research

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti) , sales(at)lahtiregion.fi , visitlahti.fi

paijat-hame logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående