Päijänne-Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Päijänne-Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 42 400
34 %
ikon: finland 40 400
21 %
ikon: foreign 2 000
85 %
Topp 3:
Estland
440
6 %
Tyskland
440
60 %
Förenta Staterna
290
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 21 600
36 %
ikon: finland 20 500
31 %
ikon: foreign 1 100
75 %
Topp 3:
Förenta Staterna
240
90 %
Estland
220
1 %
Tyskland
210
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj.
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,80 €
7,60 €
Rum
86,30 €
15,40 €
RevPAR
33,70 €
17,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 32
14 %
ikon: room 1 600
22 %
ikon: bed 3 800
17 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,2 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 79 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

42 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 42 400 bäddnätter i Päijänne-Tavastland (-34,1 %), av vilka 40 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 34 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (440 nights).

32 100 nights (-14,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 300 nights (-61,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 217 000 bed nights (-35,9 %) för inhemska besökare och 23 000 (-70,7 %) för utlänningar i Päijänne-Tavastland, sammanlagt 240 000 (-42,4 %) nätter.

16 400 registrerade bäddnätter (Lahtis)

Under augusti 2020 registrerades 16 400 bäddnätter i Lahtis (-44,4 %), av vilka 15 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 950 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (290 nights).

6 600 nights (-38,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 800 nights (-47,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 81 400 bed nights (-44,6 %) för inhemska besökare och 16 300 (-69,7 %) för utlänningar i Lahtis, sammanlagt 97 700 (-51,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter enligt ankomstland (Lahtis)

Marknadsandel 2,6 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Päijänne-Tavastland av det totala antalet bäddnätter var 2,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

21 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,1 procent inhemska och 4,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Päijänne-Tavastland i genomsnitt 2,0 nätter (+0,24) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 2,7 miljoner euro (-1,4 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 30,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,9 miljoner euro (-1,5 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 823 000 euro (+80 900).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 16,3 miljoner euro och den minskade med 8,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 175 € 25,6 %  161 € 24,1 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 109 € 23,2 %  91 € 25,3 % 
Adr (Registrerade) 86 € -15,1 %  90 € -2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -14,5 %  48 € -2,5 %
Revpar (Registrerade) 34 € -33,6 %  29 € -31,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

32 inkvarteringsanläggningar (-5)
1 600 rum (-450)
3 800 bäddar (-800)

Rumsbeläggning 39,0 % (-11)
Osålda rum 990
Bädd beläggning 28,8 % (-9,8)

Airbnb och HomeAway

400 inkvarteringsanläggningar (-72)
340 lägenheter (-50)
740 rum (-115)

Lägenhetsbeläggning 61,5 % (-0,96)
Osålda lägenheter 130

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti), sales(at)lahtiregion.fi, visitlahti.fi

paijat-hame logo

Navigera

föregående