Päijänne-Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Päijänne-Tavastland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 30 200
2 %
ikon: finland 24 200
13 %
ikon: foreign 6 000
241 %
ikon: star 16 500
5 %
ikon: finland 14 000
6 %
ikon: foreign 2 500
243 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,40 €
2,70 €
Rum
99,10 €
13,80 €
RevPAR
26,70 €
1,60 €
ikon: establishment 32
6 %
ikon: room 2 000
2 %
ikon: bed 4 700
1 %
ikon: temperatur 1,3 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 37 mm
8 mm

Registrerade gästnätter ökade med två procent (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 30 200 registrerade gästnätter i Päijänne-Tavastland (+1,7 %), var av 24 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 240 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med två procent i jämförelse med december förra året.

18 800 nights (+1,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 400 nights (+2,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 505 000 registrerade gästnätter (+17,8 %) för inhemska besökare och 75 000 (+165,3 %) för utländska besökare i Päijänne-Tavastland, de vill säga sammanlagt 580 000 (+26,9 %) registrerade nätter.

15 700 registrerade gästnätter (december 2022, Lahtis)

Under december 2022 upptecknades 15 700 registrerade gästnätter i Lahtis (+0,2 %), var av 10 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 29 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 340 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med mindre än en procent i jämförelse med december förra året.

6 300 nights (+5,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 300 nights (-3,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 212 000 registrerade gästnätter (+21,9 %) för inhemska besökare och 61 800 (+216,0 %) för utländska besökare i Lahtis, de vill säga sammanlagt 274 000 (+41,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Lahtis)

Marknadsandel 1,7 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Päijänne-Tavastland av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,7 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,3 % och utländska gästnätter 0,8 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

16 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 84,9 procent inhemska och 15,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Päijänne-Tavastland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,02).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 2,2 miljoner euro (+260 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 26,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,6 miljoner euro (+107 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 594 000 euro (+152 000).

Totalt försäljningen för januari-december var 37,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 8,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 158 € -1,2 % 154 € -11,2 %
Adr (Registrerade) 99 € 16,2 % 102 € 16,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € 3,6 % 82 € -17,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 5,3 % 53 € 12,3 %
Revpar (Registrerade) 27 € 6,3 % 38 € 33,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

32 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 000 rum (+44)
4 700 bäddar (+64)

Rumsbeläggning 26,9 % (-2,5)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 21,7 % (+0,1)

Airbnb och Vrbo

410 inkvarteringsanläggningar (+98)
350 lägenheter (+87)
720 rum (+101)

Lägenhetsbeläggning 48,4 % (+2,2)
Osålda lägenheter 179

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti) , sales(at)lahtiregion.fi , visitlahti.fi

paijat-hame logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående