Päijänne-Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Päijänne-Tavastland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 50 800
87 %
ikon: finland 46 400
79 %
ikon: foreign 4 400
276 %
Topp 3:
Litauen
600
1 050 %
Tyskland
580
1 008 %
Ukraina
510
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 27 900
115 %
ikon: finland 26 500
111 %
ikon: foreign 1 400
236 %
Topp 3:
Tyskland
200
1 462 %
Sverige
197
48 %
Litauen
140
1 456 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 mn €
179 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,00 €
19,70 €
Rum
112,90 €
44,60 €
RevPAR
45,40 €
28,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 36
3 %
ikon: room 2 100
11 %
ikon: bed 4 800
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 40 %
60 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,7 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 41 mm
59 mm

Registrerade gästnätter ökade med 87 procent

Under maj 2022 upptecknades 50 800 registrerade gästnätter i Päijänne-Tavastland (+87,1 %), var av 46 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 79 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 280 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 87 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Litauen (600 nights).

27 800 nights (+53,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 23 000 nights (+154,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 178 000 registrerade gästnätter (+81,1 %) för inhemska besökare och 16 900 (+100,5 %) för utländska besökare i Päijänne-Tavastland, de vill säga sammanlagt 195 000 (+82,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter ökade med 100 procent (Lahtis)

Under maj 2022 upptecknades 24 300 registrerade gästnätter i Lahtis (+99,8 %), var av 20 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 82 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 430 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 100 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Ukraina (510 nights).

5 800 nights (+31,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 500 nights (+138,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 84 500 registrerade gästnätter (+99,2 %) för inhemska besökare och 14 400 (+102,7 %) för utländska besökare i Lahtis, de vill säga sammanlagt 98 900 (+99,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Lahtis)

Marknadsandel 3,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Päijänne-Tavastland av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,8 % och utländska gästnätter 1,4 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

27 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 115 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Päijänne-Tavastland i genomsnitt 1,8 nätter (-0,32) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 3,6 miljoner euro (+1,8 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 15,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 3,0 miljoner euro (+2,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 568 000 euro (-190 000).

Totalt försäljningen för januari-maj var 12,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 5,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 159 € -17,2 % 152 € -16,8 %
Adr (Registrerade) 113 € 65,2 % 102 € 27,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 82 € -20,4 % 74 € -29,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 49,0 % 55 € 20,3 %
Revpar (Registrerade) 45 € 163,5 % 34 € 94,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 100 rum (+196)
4 800 bäddar (+200)

Rumsbeläggning 40,2 % (+15)
Osålda rum 1 200

Airbnb och Vrbo

380 inkvarteringsanläggningar (-24)
320 lägenheter (-35)
690 rum (-74)

Lägenhetsbeläggning 50,6 % (-3,1)
Osålda lägenheter 157

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti) , sales(at)lahtiregion.fi , visitlahti.fi

paijat-hame logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående