Päijänne-Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Päijänne-Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 26 300
38 %
ikon: finland 23 100
33 %
ikon: foreign 3 200
57 %
Topp 3:
Tyskland
360
76 %
Österrike
300
56 %
Japan
280
12 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 10 700
52 %
ikon: finland 10 000
50 %
ikon: foreign 670
73 %
Topp 3:
Sverige
109
44 %
Österrike
65
16 %
Ryssland
64
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 1,2 milj. €
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,10 €
10,20 €
Rum
88,20 €
13,80 €
RevPAR
24,60 €
16,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 33
8 %
ikon: room 1 700
12 %
ikon: bed 4 100
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,28
31 %
ikon: bed 0,21
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,6 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 39 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

26 300 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 26 300 bäddnätter i Päijänne-Tavastland (-37,6 %), av vilka 23 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (360 nights).

17 000 nights (-8,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 200 nights (-60,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 41 400 bäddnätter (-38,4 %) för inhemska besökare och 5 500 (-66,6 %) för utlänningar i Päijänne-Tavastland, sammanlagt 46 900 (-44,0 %) nätter.

12 900 registrerade bäddnätter (februari, Lahtis)

Under februari 2021 registrerades 12 900 bäddnätter i Lahtis (-37,2 %), av vilka 9 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (350 nights).

5 200 nights (-14,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 700 nights (-46,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 18 600 bäddnätter (-39,2 %) för inhemska besökare och 5 100 (-51,4 %) för utlänningar i Lahtis, sammanlagt 23 700 (-42,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter enligt ankomstland (Lahtis)

Marknadsandel 2,9 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Päijänne-Tavastland av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 5,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

10 700 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Päijänne-Tavastland i genomsnitt 2,3 nätter (+0,57) och utländska besökare 4,7 nätter (+1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro (februari)

Total försäljning av inkvartering under februari var 1,7 miljoner euro (-1,1 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 28,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (-1,2 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 500 000 euro (+71 900).

Totalt Försäljningen för januari-februari var 3,2 miljoner euro och den minskade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 169 € 32,1 % 162 € 25,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 112 € 69,0 % 91 € 40,3 %
Adr (Registrerade) 88 € -13,6 % 89 € -9,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -17,7 % 49 € -10,8 %
Revpar (Registrerade) 25 € -40,5 % 23 € -40,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

33 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 700 rum (-240)
4 100 bäddar (-400)

Rumsbeläggning 27,9 % (-13)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 21,1 % (-10)

Airbnb och Vrbo

340 inkvarteringsanläggningar (-55)
280 lägenheter (-33)
630 rum (-63)

Lägenhetsbeläggning 65,9 % (+15)
Osålda lägenheter 97

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "päijät-häme + nyckelord"

Google söker efter "päijät-häme" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti) , sales(at)lahtiregion.fi , visitlahti.fi

paijat-hame logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående