Päijänne-Tavastland
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Päijänne-Tavastland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 22 800
42 %
ikon: finland 20 000
41 %
ikon: foreign 2 800
51 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 10 400
56 %
ikon: finland 9 900
53 %
ikon: foreign 480
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 1,1 milj. €
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,50 €
6,70 €
Rum
69,50 €
20,20 €
RevPAR
21,30 €
17,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 30
6 %
ikon: room 1 600
13 %
ikon: bed 3 800
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,1 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 47 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 800 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 22 800 bäddnätter i Päijänne-Tavastland (-42,0 %), av vilka 20 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 42 procent jämfört med förra årets november.

13 600 nights (-22,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 200 nights (-57,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 298 000 bäddnätter (-34,3 %) för inhemska besökare och 29 900 (-69,0 %) för utlänningar i Päijänne-Tavastland, sammanlagt 328 000 (-40,4 %) nätter.

14 000 registrerade bäddnätter (november, Lahtis)

Under november 2020 registrerades 14 000 bäddnätter i Lahtis (-41,1 %), av vilka 12 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets november.

6 400 nights (-20,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 700 nights (-51,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 122 000 bäddnätter (-40,2 %) för inhemska besökare och 21 400 (-68,4 %) för utlänningar i Lahtis, sammanlagt 144 000 (-47,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Bäddnätter enligt ankomstland (Lahtis)

Marknadsandel 2,8 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Päijänne-Tavastland av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 3,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

10 400 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 56 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Päijänne-Tavastland i genomsnitt 2,0 nätter (+0,43) och utländska besökare 5,9 nätter (+3,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner euro (november)

Total försäljning av inkvartering under november var 2,0 miljoner euro (-627 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 44,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,1 miljoner euro (-1,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 883 000 euro (+493 000).

Totalt Försäljningen för januari-november var 22,6 miljoner euro och den minskade med 10,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 230 € 75,9 %  176 € 34,7 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 147 € 121,6 %  101 € 38,4 % 
Adr (Registrerade) 70 € -22,5 %  86 € -7,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -12,4 %  47 € -7,0 %
Revpar (Registrerade) 21 € -44,4 %  28 € -34,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 600 rum (-250)
3 800 bäddar (-290)

Rumsbeläggning 30,6 % (-12)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 19,1 % (-12)

Airbnb och Vrbo

370 inkvarteringsanläggningar (+13)
310 lägenheter (+33)
760 rum (+125)

Lägenhetsbeläggning 61,9 % (+13)
Osålda lägenheter 119

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "päijät-häme + nyckelord"

Google söker efter "päijät-häme" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti), sales(at)lahtiregion.fi, visitlahti.fi

paijat-hame logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående