Pajala
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Pajala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
21 %
ikon: sweden 1 900
13 %
ikon: foreign 1 200
36 %
Topp 3:
Belgien
490
133 %
Tyskland
270
372 %
Finland
147
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
20 %
ikon: sweden 1 000
12 %
ikon: foreign 480
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj.
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
567,50 SEK
32,40 SEK
Rum
986,60 SEK
71,20 SEK
RevPAR
444,00 SEK
103,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 145
5 %
ikon: bed 330
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,5 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 75 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under september 2019 registrerades 3 100 bäddnätter i Pajala (+21,1 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Belgien (490 nights).

890 rooms (+4,4 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rooms (+37,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 18 800 bäddnätter (+14,3 %) för inhemska besökare och 29 100 (+49,4 %) för utlänningar i Pajala, sammanlagt 47 900 (+33,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pajala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 68,2 procent inhemska och 31,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pajala i genomsnitt 1,9 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,8 miljoner SEK (+395 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 21,9 miljoner SEK och den ökade med 7,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 7,8 % 1 100 SEK 12,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 6,1 % 460 SEK 13,5 % 
Revpar (Registrerade) 440 SEK 30,4 %  570 SEK 31,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
145 rum (+7)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 45,0 % (+7,8)
Osålda rum 80
Bädd beläggning 34,7 % (+7,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa