Pajala
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Pajala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 600
21 %
ikon: sweden 1 200
18 %
ikon: foreign 3 400
47 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
8 %
ikon: sweden 530
23 %
ikon: foreign 930
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
516,50 SEK
19,30 SEK
Rum
1 025,40 SEK
13,70 SEK
RevPAR
535,10 SEK
45,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 145
5 %
ikon: bed 330
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,1 °C
4,7 °C
ikon: nederbörd 42 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under december 2019 registrerades 4 600 bäddnätter i Pajala (+21,1 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter ökade med 47 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets december.

1 800 rooms (+40,8 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (-24,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 23 300 bäddnätter (+11,5 %) för inhemska besökare och 34 200 (+50,4 %) för utlänningar i Pajala, sammanlagt 57 500 (+31,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pajala av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 36,5 procent inhemska och 63,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pajala i genomsnitt 2,3 nätter (+0,14) och utländska besökare 3,7 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,4 miljoner SEK (+343 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 27,2 miljoner SEK och den ökade med 8,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -1,3 % 1 100 SEK 9,9 %
Revpar (Registrerade) 540 SEK 9,2 % 530 SEK 27,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -3,6 % 470 SEK 8,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
145 rum (+7)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 52,2 % (+5,0)
Osålda rum 69
Bädd beläggning 46,0 % (+7,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pajala + nyckelord"

Google söker efter "pajala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa