Pajala
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Pajala: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 400
10 %
ikon: sweden 1 300
6 %
ikon: foreign 4 100
11 %
Topp 3:
Belgien
3 400
3 %
Frankrike
176
63 %
Tyskland
157
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
18 %
ikon: sweden 490
32 %
ikon: foreign 1 100
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
470,90 SEK
53,80 SEK
Rum
996,90 SEK
60,40 SEK
RevPAR
570,00 SEK
131,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 145
0 %
ikon: bed 330
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,57
14 %
ikon: bed 0,54
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,6 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 16 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 400 bäddnätter i Pajala (-9,5 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Belgien (3 400 nights).

1 900 rooms (-19,8 %) bokades av fritidsresenärer och 630 rooms (+11,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 200 bäddnätter (+9,8 %) för inhemska besökare och 13 600 (+1,0 %) för utlänningar i Pajala, sammanlagt 17 800 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pajala av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 30,7 procent inhemska och 69,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pajala i genomsnitt 2,7 nätter (+0,76) och utländska besökare 3,7 nätter (-0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,6 miljoner SEK (-593 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,8 miljoner SEK och den minskade med 435 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -5,7 % 1 100 SEK 1,3 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK -18,8 % 670 SEK -5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -10,3 % 500 SEK -7,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
145 rum (+0)
330 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 57,2 % (-9,2)
Osålda rum 62
Bädd beläggning 53,8 % (-5,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pajala + nyckelord"

Google söker efter "pajala" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa