Pargas
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Pargas: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 22 100
8 %
ikon: finland 21 100
28 %
ikon: foreign 1 000
74 %
Topp 3:
Tyskland
300
79 %
Estland
188
58 %
Nederländerna
81
20 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 14 800
7 %
ikon: finland 14 200
19 %
ikon: foreign 550
71 %
Topp 3:
Tyskland
167
75 %
Estland
88
47 %
Schweiz
40
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 776 000
Genomsnittliga priser:
Natt
35,10 €
Rum
106,40 €
RevPAR
65,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 20
5 %
ikon: room 380
11 %
ikon: bed 1 300
3 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 18,3 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 70 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 22 100 bäddnätter i Pargas (+8,3 %), av vilka 21 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (300 nights).

20 300 nights (+7,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (+23,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 37 100 bed nights (+20,6 %) för inhemska besökare och 3 000 (-67,1 %) för utlänningar i Pargas, sammanlagt 40 100 (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pargas av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

14 800 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pargas i genomsnitt 1,5 nätter (+0,1) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 776 000 euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 776 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 106 € 92 €
Revpar (Registrerade) 65 € 24 €
Bäddnatt (Registrerade) 35 € 35 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+1)
380 rum (-48)
1 300 bäddar (-34)

Rumsbeläggning 61,4 %
Osålda rum 146

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående