Pargas
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Pargas: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 770
44 %
ikon: finland 750
34 %
ikon: foreign 14
98 %
Topp 3:
Estland
5,0
99 %
Tjeckien
4,0
Turkiet
3,0
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 260
10 %
ikon: finland 240
34 %
ikon: foreign 13
87 %
Topp 3:
Estland
5,0
88 %
Tjeckien
4,0
Rumänien
2,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 24 100 €
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
31,40 €
2,90 €
Rum
59,20 €
2,00 €
RevPAR
4,40 €
4,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 180
1 %
ikon: bed 620
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,07
49 %
ikon: bed 0,04
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,7 °C
5,6 °C
ikon: nederbörd 6 mm
53 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

770 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 770 bäddnätter i Pargas (-44,4 %), av vilka 750 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 34 procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (5,0 nights).

640 nights (+39,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 132 nights (-85,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pargas av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

260 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pargas i genomsnitt 3,1 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,1 nätter (-7,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24 100 euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 24 100 euro (-23 200).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 59 € -3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 31 € -8,4 %
Revpar (Registrerade) 4,4 € -51,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
180 rum (+2)
620 bäddar (+23)

Rumsbeläggning 7,4 % (-7,2)
Osålda rum 167
Bädd beläggning 4,2 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "parainen + nyckelord"

Google söker efter "parainen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående