Pargas
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Pargas: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
8 %
ikon: finland 2 700
54 %
ikon: foreign 163
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
74 %
ikon: finland 1 400
113 %
ikon: foreign 82
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 121 000 €
Genomsnittliga priser:
Natt
42,80 €
Rum
79,50 €
RevPAR
13,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
42 %
ikon: room 330
17 %
ikon: bed 1 100
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,2 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 83 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under Oktober 2020 registrerades 2 800 bäddnätter i Pargas (+7,5 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 163 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 54 procent och utländska bäddnätter minskade med 82 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets Oktober.

2 200 nights (+34,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 610 nights (-38,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 55 600 bäddnätter (+28,5 %) för inhemska besökare och 7 400 (-47,6 %) för utlänningar i Pargas, sammanlagt 63 100 (+9,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pargas av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 74 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pargas i genomsnitt 1,9 nätter (-0,72) och utländska besökare 2,0 nätter (-2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 121 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 121 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 80 € 91 €
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 35 €
Revpar (Registrerade) 13 € 25 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+5)
330 rum (+47)
1 100 bäddar (+140)

Rumsbeläggning 16,3 %
Osålda rum 280

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "parainen + nyckelord"

Google söker efter "parainen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående