Pargas
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Pargas: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 3 700
30 %
ikon: finland 2 900
7 %
ikon: foreign 820
406 %
Topp 3:
Lettland
420
8 240 %
Estland
240
270 %
Litauen
41
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 1 700
13 %
ikon: finland 1 400
2 %
ikon: foreign 300
265 %
Topp 3:
Lettland
132
2 540 %
Estland
96
81 %
Tyskland
14
367 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 158 000 €
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
43,00 €
0,10 €
Rum
77,90 €
1,00 €
RevPAR
16,50 €
3,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 290
12 %
ikon: bed 990
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober)
ikon: room 21 %
27 %
ikon: bed 12 %
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,7 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 35 mm
19 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 30 procent (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 3 700 registrerade bäddnätter i Pargas (+29,9 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med sju procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 410 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 30 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Lettland (420 nights).

2 600 nights (+17,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+75,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 64 400 registrerade bäddnätter (+15,1 %) för inhemska besökare och 4 800 (-35,3 %) för utlänningar i Pargas, sammanlagt 69 200 (+9,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pargas av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 82,4 procent inhemska och 17,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pargas i genomsnitt 2,0 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,77).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 158 000 euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 158 000 euro (+36 900).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 2,7 miljoner euro och den ökade med 516 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € -1,3 % 98 € 8,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 0,4 % 39 € 12,9 %
Revpar (Registrerade) 17 € 25,3 % 29 € 16,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (-39)
990 bäddar (-106)

Rumsbeläggning 21,2 % (+4,5)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 12,0 % (+3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "parainen + nyckelord"

Google söker efter "parainen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Skärgårdsstaden Pargas / Saaristokaupunki Parainen
Rantatie 28, 21600 Parainen
+358 (0)400 117123 , visit@parainen.fi , visitparainen.fi

parainen logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående