Pargas
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Pargas: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 1 500
28 %
ikon: finland 1 400
81 %
ikon: foreign 75
94 %
Topp 3:
Estland
28
33 %
Tyskland
24
0 %
Polen
15
98 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 450
31 %
ikon: finland 440
60 %
ikon: foreign 11
84 %
Topp 3:
Polen
5,0
88 %
Estland
2,0
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 54 700 €
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,50 €
6,60 €
Rum
58,00 €
6,90 €
RevPAR
10,00 €
1,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 188
4 %
ikon: bed 620
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,17
1 %
ikon: bed 0,08
27 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,1 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 14 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 1 500 bäddnätter i Pargas (-27,8 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 75 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 81 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (28 nights).

1 000 nights (+132,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 470 nights (-71,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 200 bäddnätter (+36,8 %) för inhemska besökare och 156 (-94,9 %) för utlänningar i Pargas, sammanlagt 3 400 (-37,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pargas av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

450 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pargas i genomsnitt 3,3 nätter (+0,38) och utländska besökare 6,8 nätter (-12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 54 700 euro (mars)

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 54 700 euro (-7 200).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 122 000 euro och den minskade med 54 100 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 58 € -10,7 % 62 € -4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € 22,3 % 36 € 10,6 %
Revpar (Registrerade) 10 € -9,6 % 7,7 € -29,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
188 rum (+8)
620 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 17,3 % (+0,2)
Osålda rum 155
Bädd beläggning 8,1 % (-3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "parainen + nyckelord"

Google söker efter "parainen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Skärgårdsstaden Pargas / Saaristokaupunki Parainen
Rantatie 28, 21600 Parainen
+358 (0)400 117123 , visit@parainen.fi , visitparainen.fi

parainen logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående