Pargas
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Pargas: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 600
6 %
ikon: finland 20 600
25 %
ikon: foreign 1 100
72 %
Topp 3:
Tyskland
310
78 %
Estland
197
56 %
Nederländerna
81
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 800
7 %
ikon: finland 14 200
20 %
ikon: foreign 590
69 %
Topp 3:
Tyskland
174
74 %
Estland
91
45 %
Schweiz
44
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 764 000
Genomsnittliga priser:
Natt
35,30 €
Rum
106,50 €
RevPAR
64,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
5 %
ikon: room 380
11 %
ikon: bed 1 300
2 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,4 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 58 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under juli 2020 registrerades 21 600 bäddnätter i Pargas (+6,0 %), av vilka 20 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 25 procent och utländska bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (310 nights).

20 100 nights (+5,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (+7,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 36 400 bäddnätter (+18,6 %) för inhemska besökare och 3 100 (-66,5 %) för utlänningar i Pargas, sammanlagt 39 500 (-0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-1,8 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pargas av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

14 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pargas i genomsnitt 1,4 nätter (+0,06) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 764 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 764 000 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 107 € 92 €
Revpar (Registrerade) 64 € 23 €
Bäddnatt (Registrerade) 35 € 35 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+1)
380 rum (-47)
1 300 bäddar (-30)

Rumsbeläggning 60,2 %
Osålda rum 151

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa