Pargas
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2022

Registrerade gästnätter ökade med 61 procent (Maj)

Under maj 2022 upptecknades 5 900 registrerade gästnätter i Pargas (+61,5 %), var av 5 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 910 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 48 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 210 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 61 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Lettland (520 nights).

4 900 nights (+64,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 960 nights (+47,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 9 500 registrerade gästnätter (+11,1 %) för inhemska besökare och 2 600 (+259,5 %) för utländska besökare i Pargas, de vill säga sammanlagt 12 100 (+30,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (Maj)

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pargas av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,3 %.

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Maj)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 58 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pargas i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,43).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 455 000 euro (Maj)

Total försäljning av inkvartering under maj var 455 000 euro (+159 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 36,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 291 000 euro (+131 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 165 000 euro (+28 300).

Totalt försäljningen för januari-maj var 1,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 253 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 161 € 2,3 % 158 € 4,1 %
Adr (Registrerade) 96 € 9,3 % 83 € 14,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € 5,6 % 69 € 1,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € 12,7 % 46 € 12,1 %
Revpar (Registrerade) 25 € 61,5 % 15 € 42,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Maj)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+1)
390 rum (+27)
1 200 bäddar (+65)

Rumsbeläggning 26,3 % (+8,5)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 15,7 % (+5,8)

Airbnb och Vrbo

105 inkvarteringsanläggningar (+16)
87 lägenheter (+11)
210 rum (+25)

Lägenhetsbeläggning 48,5 % (+1,5)
Osålda lägenheter 45

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Statistik Finland, Tak Research

Skärgårdsstaden Pargas / Saaristokaupunki Parainen
Rantatie 28, 21600 Parainen
+358 (0)400 117123 , visit@parainen.fi , visitparainen.fi

pargas logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående