Pieksämäki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Pieksämäki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 970
41 %
ikon: finland 940
11 %
ikon: foreign 36
94 %
Topp 3:
Tyskland
24
76 %
Estland
12
94 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 300
26 %
ikon: finland 290
9 %
ikon: foreign 16
89 %
Topp 3:
Tyskland
12
43 %
Estland
4,0
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 43 000 €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,20 €
15,90 €
Rum
160,60 €
58,20 €
RevPAR
12,50 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 127
2 %
ikon: bed 460
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,08
44 %
ikon: bed 0,07
29 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

970 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 970 bäddnätter i Pieksämäki-Regionen (-40,9 %), av vilka 940 nätter nyttjades av inhemska besökare och 36 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (24 nights).

290 nights (-70,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 680 nights (+2,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 1 800 bäddnätter (-5,0 %) för inhemska besökare och 60 (-95,9 %) för utlänningar i Pieksämäki-Regionen, sammanlagt 1 900 (-44,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pieksämäki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

300 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pieksämäki-Regionen i genomsnitt 3,3 nätter (-0,71) och utländska besökare 2,2 nätter (-1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 43 000 euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 43 000 euro (-3 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 161 € 56,8 % 117 €
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 56,3 % 37 €
Revpar (Registrerade) 13 € -12,6 % 9,7 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
127 rum (+2)
460 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 7,8 % (-6,2)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 6,6 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pieksämäki region + nyckelord"

Google söker efter "pieksämäki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående