Pieksämäki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Pieksämäki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
33 %
ikon: finland 940
48 %
ikon: foreign 520
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 600
21 %
ikon: finland 450
29 %
ikon: foreign 149
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 71 800 €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,10 €
8,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 193
5 %
ikon: bed 540
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Pieksämäki-Regionen (-32,7 %), av vilka 940 nätter nyttjades av inhemska besökare och 520 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter ökade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets december.

740 nights (+35,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 720 nights (-55,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 40 200 bäddnätter (+4,6 %) för inhemska besökare och 8 800 (-6,8 %) för utlänningar i Pieksämäki-Regionen, sammanlagt 49 000 (+2,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pieksämäki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,0 procent inhemska och 25,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pieksämäki-Regionen i genomsnitt 2,1 nätter (-0,75) och utländska besökare 3,5 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 71 800 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 71 800 euro (-17 500).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 1,8 miljoner euro och den minskade med 15 300 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Bäddnatt (Registrerade) 49 € 19,6 %  37 € -3,1 %
Adr (Registrerade)  € 73 € -9,9 %
Revpar (Registrerade)  € 18 € -14,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
193 rum (-11)
540 bäddar (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pieksämäki region + nyckelord"

Google söker efter "pieksämäki region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa