Pieksämäki-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Pieksämäki-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
11 %
ikon: finland 2 600
28 %
ikon: foreign 2 500
20 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
32 %
Ryssland
920
32 %
Frankrike
76
1 800 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
44 %
ikon: finland 1 300
37 %
ikon: foreign 520
57 %
Topp 3:
Ryssland
220
25 %
Tyskland
125
85 %
Nederländerna
24
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 161 000
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
31,70 €
1,80 €
Rum
53,90 €
21,00 €
RevPAR
16,30 €
6,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 250
1 %
ikon: bed 740
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 5 100 bäddnätter i Pieksämäki-Regionen (-10,8 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter ökade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

3 300 nights (-20,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (+13,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 32 100 bed nights (+11,6 %) för inhemska besökare och 6 700 (-12,6 %) för utlänningar i Pieksämäki-Regionen, sammanlagt 38 800 (+6,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pieksämäki-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 70,9 procent inhemska och 29,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pieksämäki-Regionen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,25) och utländska besökare 4,7 nätter (+3,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 161 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 161 000 euro (-29 900).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,3 miljoner euro och den ökade med 17 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 54 € -28,0 %  71 € -14,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 32 € -5,4 % 34 € -4,9 %
Revpar (Registrerade) 16 € -29,9 %  18 € -17,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
250 rum (-2)
740 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 30,2 % (-0,8)
Osålda rum 176
Bädd beläggning 23,7 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa