Pielinen Karelia-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Pielinen Karelia Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 300
4 %
ikon: finland 18 900
7 %
ikon: foreign 3 400
9 %
Topp 3:
Ryssland
1 300
27 %
Tyskland
610
35 %
Nederländerna
300
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 200
6 %
ikon: finland 10 800
5 %
ikon: foreign 1 400
17 %
Topp 3:
Tyskland
380
36 %
Ryssland
320
37 %
Schweiz
109
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 883 000
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,60 €
0,20 €
Rum
94,30 €
1,60 €
RevPAR
48,30 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 570
3 %
ikon: bed 1 600
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,6 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 32 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under augusti 2019 registrerades 22 300 bäddnätter i Pielinen Karelia Region (+4,5 %), av vilka 18 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 300 nights).

19 700 nights (+6,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (-9,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 129 000 bed nights (+25,4 %) för inhemska besökare och 19 100 (+24,5 %) för utlänningar i Pielinen Karelia Region, sammanlagt 148 000 (+25,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pielinen Karelia Region av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

12 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,6 procent inhemska och 11,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pielinen Karelia Region i genomsnitt 1,7 nätter (+0,2) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 883 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 883 000 euro (+41 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 5,4 miljoner euro och den ökade med 480 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 1,7 % 100 € 6,0 %
Revpar (Registrerade) 48 € 1,7 % 44 € 11,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 40 € 0,5 % 36 € -12,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
570 rum (+19)
1 600 bäddar (+78)

Rumsbeläggning 51,2 % (+0,0)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 39,0 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa