Pielinen Karelia-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Pielinen Karelia Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
22 %
ikon: finland 6 800
28 %
ikon: foreign 570
22 %
Topp 3:
Ryssland
280
11 %
Portugal
80
3 900 %
Sverige
26
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 100
21 %
ikon: finland 4 900
29 %
ikon: foreign 162
57 %
Topp 3:
Ryssland
58
27 %
Japan
14
Österrike
13
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 393 000 €
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,60 €
0,60 €
Rum
97,60 €
7,00 €
RevPAR
33,60 €
7,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 420
2 %
ikon: bed 1 200
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,0 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 85 mm
66 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under november 2019 registrerades 7 300 bäddnätter i Pielinen Karelia Region (+22,0 %), av vilka 6 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 570 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (280 nights).

5 300 nights (+39,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (-7,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 160 000 bäddnätter (+22,2 %) för inhemska besökare och 21 500 (+7,2 %) för utlänningar i Pielinen Karelia Region, sammanlagt 182 000 (+20,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pielinen Karelia Region av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pielinen Karelia Region i genomsnitt 1,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 3,5 nätter (+1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 393 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 393 000 euro (+67 100).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 7,1 miljoner euro och den ökade med 727 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 7,7 % 100 € 7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -1,1 % 39 € -7,3 %
Revpar (Registrerade) 34 € 30,4 %  43 € 13,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
420 rum (-9)
1 200 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 34,4 % (+6,0)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 23,4 % (+5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pielinen karelia region + nyckelord"

Google söker efter "pielinen karelia region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa