Pielinen Karelia-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Pielinen Karelia Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 11 700
55 %
ikon: finland 11 600
73 %
ikon: foreign 63
92 %
Topp 3:
Grekland
52
Österrike
4,0
20 %
Tyskland
4,0
99 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 5 400
42 %
ikon: finland 5 400
52 %
ikon: foreign 11
96 %
Topp 3:
Österrike
4,0
20 %
Grekland
4,0
Ryssland
3,0
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 651 000 €
73 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,60 €
5,70 €
Rum
119,80 €
18,90 €
RevPAR
46,80 €
17,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 440
8 %
ikon: bed 1 200
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,39
33 %
ikon: bed 0,31
45 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 33 mm
3 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 55 procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 11 700 bäddnätter i Pielinen Karelia Region (+55,4 %), av vilka 11 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 63 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 73 procent och utländska bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 55 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Grekland (52 nights).

10 800 nights (+71,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 900 nights (-25,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 30 100 bäddnätter (+26,7 %) för inhemska besökare och 460 (-88,0 %) för utlänningar i Pielinen Karelia Region, sammanlagt 30 600 (+10,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pielinen Karelia Region av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

5 400 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 42 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,8 procent inhemska och 0,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pielinen Karelia Region i genomsnitt 2,2 nätter (+0,26) och utländska besökare 5,7 nätter (+2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

26 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (mars)

Totalt 26 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-80,4 %)
  • Nuijamaa: 7 900 (-86,5 %)
  • Imatra: 3 600 (-87,1 %)
  • Niirala: 5 200 (-64,3 %)
  • Vartius: 1 800 (-64,3 %)
  • Kuusamo: 101 (-80,9 %)
  • Salla: 62 (-95,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-97,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 88 procent

Det gjordes totalt 1 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 1,0 miljoner euro (-34 200). Andelen från Airbnb och Vrbo var 35,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 651 000 euro (+275 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 362 000 euro (-309 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 2,7 miljoner euro och den minskade med 637 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 145 € -29,3 % 142 € -43,7 %
Adr (Registrerade) 120 € 18,8 % 118 € 11,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 106 € -19,8 % 97 € -44,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 11,3 % 55 € 11,6 %
Revpar (Registrerade) 47 € 58,0 % 45 € 24,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
440 rum (+34)
1 200 bäddar (+119)

Rumsbeläggning 39,1 % (+9,7)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 31,4 % (+9,7)

Airbnb och Vrbo

157 inkvarteringsanläggningar (-39)
132 lägenheter (-55)
320 rum (-96)

Lägenhetsbeläggning 73,3 % (+8,7)
Osålda lägenheter 35

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pielinen karelia region + nyckelord"

Google söker efter "pielinen karelia region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående