Pielinen Karelia-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Pielinen Karelia Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 32 800
22 %
ikon: finland 31 300
24 %
ikon: foreign 1 400
72 %
Topp 3:
Tyskland
450
144 %
Schweiz
134
153 %
Estland
132
ikon: star 18 800
3 %
ikon: finland 18 100
1 %
ikon: foreign 640
118 %
Topp 3:
Tyskland
176
112 %
Estland
100
Schweiz
72
213 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,10 €
0,30 €
Rum
126,60 €
1,60 €
RevPAR
86,10 €
16,20 €
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 520
2 %
ikon: bed 1 600
3 %
ikon: room 68 %
15 %
ikon: bed 54 %
14 %
ikon: temperatur 16,4 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 70 mm
31 mm

32 800 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2022 upptecknades 32 800 registrerade gästnätter i Pielinen Karelia Region (-21,9 %), var av 31 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 24 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 72 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 22 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (450 nights).

31 100 nights (-22,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 700 nights (-15,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 102 000 registrerade gästnätter (-11,9 %) för inhemska besökare och 4 500 (+125,4 %) för utländska besökare i Pielinen Karelia Region, de vill säga sammanlagt 106 000 (-9,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (-3,4 %) registrerades i hela landet, var av 2,7 miljoner nätter (-15,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 567 000 nätter (+205,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pielinen Karelia Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,2 % och utländska gästnätter 0,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

18 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pielinen Karelia Region i genomsnitt 1,7 nätter (-0,56) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,61).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 150 € 7,7 % 162 € 11,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 111 € 34,9 % 117 € 20,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

149 inkvarteringsanläggningar (-3)
133 lägenheter (-3)
300 rum (-13)

Lägenhetsbeläggning 73,7 % (+15)
Osålda lägenheter 35

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pielinen karelia region + nyckelord"

Google söker efter "pielinen karelia region" efter sökregion

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående