Pielinen Karelia-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2023

Pielinen Karelia Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 000
28 %
ikon: finland 8 800
28 %
ikon: foreign 220
16 %
Topp 3:
Ryssland
51
410 %
Tyskland
50
38 %
Ukraina
31
ikon: star 5 500
48 %
ikon: finland 5 400
48 %
ikon: foreign 73
66 %
Topp 3:
Ryssland
23
2 200 %
Tyskland
10
41 %
Sverige
7,0
600 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,70 €
4,50 €
Rum
106,30 €
22,60 €
RevPAR
36,90 €
1,80 €
ikon: establishment 20
0 %
ikon: room 450
14 %
ikon: bed 1 200
12 %
ikon: temperatur -1,8 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 53 mm
19 mm

Registrerade gästnätter ökade med 28 procent (januari)

Under januari 2023 upptecknades 9 000 registrerade gästnätter i Pielinen Karelia Region (+27,6 %), var av 8 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 28 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 16 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 28 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Ryssland (51 nights).

7 300 nights (+21,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 700 nights (+64,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (januari)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+47,7 %) registrerades i hela landet, var av 996 000 nätter (+44,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 528 000 nätter (+54,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pielinen Karelia Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

5 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 48 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pielinen Karelia Region i genomsnitt 1,6 nätter (-0,25) och utländska besökare 3,0 nätter (-1,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2023
Antal
Förändring jan-februari 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 163 € -1,6 % 166 € -0,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 110 € -2,5 % 101 € -2,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

150 inkvarteringsanläggningar (+34)
138 lägenheter (+32)
320 rum (+76)

Lägenhetsbeläggning 67,2 % (-0,56)
Osålda lägenheter 45

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Pielisen Karjala = Lieksa ja Nurmes

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående