Pielinen Karelia-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2022

Pielinen Karelia Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 200
16 %
ikon: finland 9 900
17 %
ikon: foreign 310
32 %
ikon: star 5 200
18 %
ikon: finland 5 100
17 %
ikon: foreign 116
40 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,50 €
7,70 €
Rum
137,50 €
18,10 €
RevPAR
60,60 €
6,30 €
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 370
17 %
ikon: bed 1 100
17 %

10 200 registrerade gästnätter

Under februari 2022 upptecknades 10 200 registrerade gästnätter i Pielinen Karelia Region (-16,0 %), var av 9 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 310 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 32 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 16 procent i jämförelse med februari förra året.

9 100 nights (-14,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-28,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari upptecknades 16 800 registrerade gästnätter (-14,5 %) för inhemska besökare och 500 (+27,6 %) för utländska besökare i Pielinen Karelia Region, de vill säga sammanlagt 17 200 (-13,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,0 miljoner nätter (+22,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 384 000 nätter (+555,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pielinen Karelia Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (-0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

5 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pielinen Karelia Region i genomsnitt 1,9 nätter (+0,0) och utländska besökare 2,7 nätter (+1,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 942 000 euro

Total försäljning av inkvartering under februari var 942 000 euro (-56 600). Andelen från Airbnb och Vrbo var 32,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 637 000 euro (-28 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 305 000 euro (-28 000).

Totalt försäljningen för januari-februari var 1,7 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 72 500 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2022
Antal
Förändring jan-februari 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 166 € 17,7 % 166 € 18,7 %
Adr (Registrerade) 137 € 15,1 % 134 € 14,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 113 € 11,4 % 103 € 10,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 14,0 % 63 € 14,8 %
Revpar (Registrerade) 61 € 11,6 % 49 € 13,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
370 rum (-77)
1 100 bäddar (-220)

Rumsbeläggning 44,1 % (-1,4)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 34,9 % (-0,57)

Airbnb och Vrbo

116 inkvarteringsanläggningar (-39)
106 lägenheter (-27)
250 rum (-65)

Lägenhetsbeläggning 67,8 % (-3,8)
Osålda lägenheter 34

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

Pielisen Karjala = Lieksa ja Nurmes

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa