Jakobstad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Jakobstad-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 800
2 %
ikon: finland 3 700
3 %
ikon: foreign 1 100
29 %
Topp 3:
Sverige
270
12 %
Tyskland
146
6 %
Ukraina
60
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
1 %
ikon: finland 2 400
7 %
ikon: foreign 560
33 %
Topp 3:
Sverige
137
1 %
Tyskland
96
5 %
Norge
22
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 281 000
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,00 €
0,90 €
Rum
87,20 €
1,90 €
RevPAR
26,50 €
0,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 340
1 %
ikon: bed 690
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,6 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 4 800 bäddnätter i Jakobstad-Regionen (+2,4 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (270 nights).

3 300 nights (-7,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (+30,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 25 700 bed nights (+6,6 %) för inhemska besökare och 7 700 (+14,4 %) för utlänningar i Jakobstad-Regionen, sammanlagt 33 300 (+8,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jakobstad-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,7 procent inhemska och 19,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jakobstad-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 281 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 281 000 euro (+2 400).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 2,1 miljoner euro och den ökade med 184 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -2,2 % 91 € 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -1,5 % 64 € 1,0 %
Revpar (Registrerade) 26 € 2,2 % 29 € 7,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
340 rum (+2)
690 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 30,4 % (+1,3)
Osålda rum 230

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa