Jakobstad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Jakobstad-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 900
14 %
ikon: finland 5 100
2 %
ikon: foreign 740
53 %
Topp 3:
Tyskland
195
114 %
Sverige
181
4 %
Norge
24
20 %
ikon: star 3 700
19 %
ikon: finland 3 200
11 %
ikon: foreign 460
50 %
Topp 3:
Tyskland
178
263 %
Sverige
89
16 %
Norge
15
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,30 €
2,40 €
Rum
103,40 €
7,90 €
RevPAR
37,60 €
2,60 €
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 310
4 %
ikon: bed 630
4 %
ikon: temperatur 17,4 °C
3,2 °C

5 900 registrerade gästnätter (augusti)

Under augusti 2022 upptecknades 5 900 registrerade gästnätter i Jakobstad-Regionen (-13,6 %), var av 5 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 740 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 53 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 14 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (195 nights).

3 800 nights (-34,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 100 nights (+102,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 29 200 registrerade gästnätter (+9,2 %) för inhemska besökare och 6 700 (+14,5 %) för utländska besökare i Jakobstad-Regionen, de vill säga sammanlagt 35 900 (+10,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent (augusti)

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+12,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-2,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 560 000 nätter (+114,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jakobstad-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,4 procent inhemska och 12,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jakobstad-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (+0,15) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

410 flygresenärer (augusti, Karleby)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 410 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 15 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 66,1 % från utlandet, vilket betyder att 33,9 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 460 passagerare som avreste från flygplatsen (+18,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 880 (+16,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Karleby)

Ankommande passagerare från (Karleby)

Passagerare på transfers från (Karleby)

Avresande passagerare från (Karleby)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 377 000 euro (augusti)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 377 000 euro (-43 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 2,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 667 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 8,3 % 104 € 11,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 3,8 % 74 € 21,0 %
Revpar (Registrerade) 38 € -6,4 % 39 € 39,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
310 rum (-13)
630 bäddar (-29)

Rumsbeläggning 36,3 % (-5,7)
Osålda rum 197

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland

Visit Pietarsaari
Raatihuone, Kauppatori 1
68600 PIETARSAARI


tourism@pietarsaari.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående