Jakobstad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jakobstad-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 100
9 %
ikon: finland 1 800
1 %
ikon: foreign 340
36 %
Topp 3:
Italien
44
19 %
Ungern
31
Nederländerna
29
867 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
6 %
ikon: finland 1 100
7 %
ikon: foreign 170
1 %
Topp 3:
Sverige
16
71 %
Estland
12
100 %
Italien
10
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 144 000 €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
68,20 €
0,80 €
Rum
97,70 €
7,00 €
RevPAR
20,10 €
0,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 260
5 %
ikon: bed 460
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,8 °C
1,8 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 100 bäddnätter i Jakobstad-Regionen (-8,8 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Italien (44 nights).

1 200 nights (-8,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 950 nights (-9,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 35 600 bäddnätter (-0,8 %) för inhemska besökare och 10 300 (+10,9 %) för utlänningar i Jakobstad-Regionen, sammanlagt 45 900 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jakobstad-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,5 procent inhemska och 13,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jakobstad-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,13) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 144 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 144 000 euro (-12 100).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 3,1 miljoner euro och den ökade med 89 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 7,7 % 92 € 3,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € 1,2 % 67 € 1,4 %
Revpar (Registrerade) 20 € -0,1 % 29 € 2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
260 rum (-13)
460 bäddar (-22)

Rumsbeläggning 20,6 % (-1,6)
Osålda rum 200

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pietarsaari region + nyckelord"

Google söker efter "pietarsaari region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa