Jakobstad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Jakobstad-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
25 %
ikon: finland 2 000
20 %
ikon: foreign 420
42 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
30 %
ikon: finland 980
31 %
ikon: foreign 163
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 157 000 €
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,60 €
2,40 €
Rum
85,40 €
3,30 €
RevPAR
20,10 €
5,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 260
5 %
ikon: bed 460
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
19 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,1 °C
2,1 °C

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 400 bäddnätter i Jakobstad-Regionen (-24,8 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets mars.

1 300 nights (+8,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-45,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 200 bäddnätter (-10,1 %) för inhemska besökare och 1 300 (-24,3 %) för utlänningar i Jakobstad-Regionen, sammanlagt 6 500 (-13,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Jakobstad-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,8 procent inhemska och 14,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Jakobstad-Regionen i genomsnitt 2,0 nätter (+0,3) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,77).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 157 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 157 000 euro (-59 300).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 452 000 euro och den minskade med 104 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 85 € -3,7 % 88 € -3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € -3,6 % 70 € -6,3 %
Revpar (Registrerade) 20 € -21,9 % 21 € -8,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
260 rum (-14)
460 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 23,5 % (-5,5)
Osålda rum 196

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pietarsaari region + nyckelord"

Google söker efter "pietarsaari region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa