Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 168 000
3 %
ikon: finland 141 000
7 %
ikon: foreign 27 000
12 %
Topp 3:
Tyskland
3 000
14 %
Ryssland
2 600
10 %
Sverige
2 300
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 105 000
3 %
ikon: finland 92 800
7 %
ikon: foreign 12 400
16 %
Topp 3:
Tyskland
1 500
26 %
Sverige
1 400
23 %
Estland
870
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,6 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,00 €
0,00 €
Rum
109,90 €
4,30 €
RevPAR
65,00 €
2,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 77
1 %
ikon: room 4 900
2 %
ikon: bed 11 500
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 54 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under augusti 2019 registrerades 168 000 bäddnätter i Birkaland (+3,0 %), av vilka 141 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 27 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (3 000 nights).

113 000 nights (+12,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 54 600 nights (-12,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 978 000 bed nights (+6,4 %) för inhemska besökare och 148 000 (-16,2 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,1 miljoner (+2,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 7,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,7 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

105 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,2 procent inhemska och 11,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (0,0) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 9,6 miljoner euro (+287 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 62,4 miljoner euro och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 110 € 4,1 % 103 € 5,5 %
Revpar (Registrerade) 65 € 4,6 % 56 € 6,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 0,1 % 55 € 3,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

77 inkvarteringsanläggningar (+1)
4 900 rum (+99)
11 500 bäddar (+113)

Rumsbeläggning 59,1 % (+0,3)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 45,1 % (+1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa