Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 58 700
52 %
ikon: finland 51 900
51 %
ikon: foreign 6 900
57 %
Topp 3:
Estland
680
37 %
Tyskland
660
46 %
Sverige
540
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 33 500
59 %
ikon: finland 30 700
58 %
ikon: foreign 2 800
65 %
Topp 3:
Sverige
320
70 %
Förenta Staterna
300
29 %
Ryssland
290
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,6 milj. €
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,10 €
0,20 €
Rum
101,50 €
2,00 €
RevPAR
33,30 €
22,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 66
0 %
ikon: room 4 600
5 %
ikon: bed 10 400
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
39 %
ikon: bed 0,23
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,7 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 45 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

58 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 58 700 bäddnätter i Birkaland (-52,1 %), av vilka 51 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 51 procent och utländska bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (680 nights).

32 700 nights (-51,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 26 000 nights (-52,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 248 000 bäddnätter (-13,9 %) för inhemska besökare och 38 600 (-12,6 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 287 000 (-13,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,9 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 5,9 % (-0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,1 % och utländska bäddnätter 2,6 %.

33 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 59 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,7 nätter (+0,24) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,46).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,6 miljoner euro (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 17,7 miljoner euro och den minskade med 2,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € -2,0 % 102 € -1,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 0,4 % 62 € 1,2 %
Revpar (Registrerade) 33 € -40,2 % 47 € -10,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

66 inkvarteringsanläggningar (+0)
4 600 rum (+200)
10 400 bäddar (+330)

Rumsbeläggning 32,8 % (-21)
Osålda rum 3 100
Bädd beläggning 22,6 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa