Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 89 000
12 %
ikon: finland 78 600
10 %
ikon: foreign 10 400
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 60 000
11 %
ikon: finland 55 100
11 %
ikon: foreign 4 800
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,0 milj. €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,50 €
4,90 €
Rum
98,10 €
4,00 €
RevPAR
42,00 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 66
1 %
ikon: room 4 300
3 %
ikon: bed 9 900
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,1 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 71 mm
43 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

89 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 89 000 bäddnätter i Birkaland (-12,3 %), av vilka 78 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets december.

58 100 nights (-15,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 30 900 nights (-5,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 1,4 miljoner bäddnätter (+4,9 %) för inhemska besökare och 221 000 (-11,6 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,6 miljoner (+2,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,0 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 5,0 % (-0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,0 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

60 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,4 nätter (+0,0) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,0 miljoner euro (-205 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 94,2 miljoner euro och den ökade med 5,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 4,2 % 104 € 4,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 9,5 % 59 € 3,3 %
Revpar (Registrerade) 42 € 1,9 % 57 € 7,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

66 inkvarteringsanläggningar (-1)
4 300 rum (-128)
9 900 bäddar (-260)

Rumsbeläggning 42,8 % (-1,0)
Osålda rum 2 500
Bädd beläggning 31,6 % (-2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa