Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2018

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 222 000
7 %
ikon: finland 182 000
13 %
ikon: foreign 40 000
42 %
Topp 3:
Tyskland
3 400
38 %
Sverige
2 800
4 %
Ryssland
2 000
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 123 000
17 %
ikon: finland 110 000
18 %
ikon: foreign 12 700
9 %
Topp 3:
Sverige
1 400
6 %
Tyskland
1 200
11 %
Estland
1 000
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,0 milj. €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,00 €
4,90 €
Rum
100,30 €
6,00 €
RevPAR
66,60 €
4,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 74
4 %
ikon: room 4 800
1 %
ikon: bed 11 500
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 20,6 °C
5,7 °C
ikon: nederbörd 54 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

222 000 registrerade bäddnätter

Under juli 2018 registrerades 222 000 bäddnätter i Birkaland (-6,7 %), av vilka 182 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (3 400 nights).

173 000 nights (-8,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 48 400 nights (+0,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 787 000 bäddnätter (-2,9 %) för inhemska besökare och 146 000 (+14,8 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 934 000 (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,2 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner bäddnätter (-1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,3 miljoner nätter (-1,0 %) nyttjades av nationella besökare och 800 000 nätter (-1,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 7,2 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,9 % och utländska bäddnätter 5,0 %.

123 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,7 procent inhemska och 10,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,7 nätter (+0,09) och utländska besökare 3,2 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 10,0 miljoner euro (+441 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 49,5 miljoner euro och den ökade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2018
Antal
Förändring jan-juli 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 6,3 % 97 € 3,3 %
Revpar (Registrerade) 67 € 6,3 % 51 € 5,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € 12,2 %  53 € 5,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

74 inkvarteringsanläggningar (-3)
4 800 rum (-61)
11 500 bäddar (-88)

Rumsbeläggning 66,4 % (+0,0)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 57,6 % (-3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa