Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2018

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 163 000
2 %
ikon: finland 132 000
2 %
ikon: foreign 30 800
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 102 000
4 %
ikon: finland 87 000
4 %
ikon: foreign 14 800
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,3 milj. €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,00 €
0,70 €
Rum
105,60 €
2,80 €
RevPAR
62,10 €
0,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 76
0 %
ikon: room 4 800
1 %
ikon: bed 11 400
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,8 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 48 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

163 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2018 registrerades 163 000 bäddnätter i Birkaland (-1,7 %), av vilka 132 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 30 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets augusti.

100 000 nights (-5,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 62 600 nights (+4,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 920 000 bäddnätter (-2,2 %) för inhemska besökare och 177 000 (+8,2 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,1 miljoner (-0,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,0 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner bäddnätter (+0,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+2,5 %) nyttjades av nationella besökare och 755 000 nätter (-2,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 7,0 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,4 % och utländska bäddnätter 4,1 %.

102 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,4 procent inhemska och 14,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,41).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 9,3 miljoner euro (-47 400).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 58,8 miljoner euro och den ökade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2018
Antal
Förändring jan-augusti 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 106 € 2,7 % 98 € 3,1 %
Revpar (Registrerade) 62 € -0,3 % 52 € 4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 1,2 % 54 € 4,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

76 inkvarteringsanläggningar (+0)
4 800 rum (+39)
11 400 bäddar (+187)

Rumsbeläggning 58,8 % (-1,8)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 43,6 % (-1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa