Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

September 2018

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 123 000
3 %
ikon: finland 100 000
2 %
ikon: foreign 22 500
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 76 900
1 %
ikon: finland 67 400
1 %
ikon: foreign 9 500
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,1 milj. €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,80 €
7,10 €
Rum
113,80 €
10,50 €
RevPAR
63,20 €
4,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 73
1 %
ikon: room 4 700
0 %
ikon: bed 11 100
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,56
3 %
ikon: bed 0,36
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,9 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 76 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

123 000 registrerade bäddnätter

Under september 2018 registrerades 123 000 bäddnätter i Birkaland (-3,1 %), av vilka 100 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

64 700 nights (-0,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 58 100 nights (-5,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 1,0 miljoner bäddnätter (-2,2 %) för inhemska besökare och 200 000 (+6,0 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,2 miljoner (-1,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-1,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (-0,1 %) nyttjades av nationella besökare och 464 000 nätter (-5,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 7,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,9 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

76 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,6 procent inhemska och 12,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 9,1 miljoner euro (+608 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 67,9 miljoner euro och den ökade med 2,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2018
Antal
Förändring jan-september 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € 10,1 % 100 € 3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 74 € 10,6 % 56 € 5,1 %
Revpar (Registrerade) 63 € 7,0 % 54 € 4,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

73 inkvarteringsanläggningar (+1)
4 700 rum (+17)
11 100 bäddar (+220)

Rumsbeläggning 55,5 % (-1,6)
Osålda rum 2 100
Bädd beläggning 36,2 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa