Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2018

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 128 000
1 %
ikon: finland 108 000
2 %
ikon: foreign 20 000
29 %
Topp 3:
Sverige
2 300
44 %
Tyskland
1 700
11 %
Estland
1 400
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 84 100
0 %
ikon: finland 75 100
3 %
ikon: foreign 9 000
30 %
Topp 3:
Sverige
1 300
29 %
Tyskland
770
14 %
Estland
580
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,3 milj. €
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,90 €
5,10 €
Rum
102,50 €
3,20 €
RevPAR
57,90 €
1,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 68
3 %
ikon: room 4 600
3 %
ikon: bed 10 700
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,5 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 34 mm
80 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under Oktober 2018 registrerades 128 000 bäddnätter i Birkaland (+1,5 %), av vilka 108 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 20 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (2 300 nights).

67 400 nights (-1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 60 700 nights (+4,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (-2,2 %) för inhemska besökare och 219 000 (+7,9 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,3 miljoner (-0,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+2,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+1,6 %) nyttjades av nationella besökare och 387 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 8,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,2 % och utländska bäddnätter 5,2 %.

84 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,3 procent inhemska och 10,7 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,4 nätter (+0,0) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 8,3 miljoner euro (+765 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 76,2 miljoner euro och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2018
Antal
Förändring jan-Oktober 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 3,2 % 100 € 3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 8,5 % 57 € 5,5 %
Revpar (Registrerade) 58 € 3,4 % 54 € 4,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

68 inkvarteringsanläggningar (+2)
4 600 rum (+147)
10 700 bäddar (+640)

Rumsbeläggning 56,5 % (+0,1)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 38,6 % (-3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa