Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2019

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 123 000
6 %
ikon: finland 107 000
5 %
ikon: foreign 16 100
8 %
Topp 3:
Sverige
1 700
21 %
Ryssland
1 400
19 %
Tyskland
1 200
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 81 400
1 %
ikon: finland 73 500
1 %
ikon: foreign 8 000
5 %
Topp 3:
Sverige
1 100
18 %
Tyskland
650
20 %
Ryssland
590
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,6 milj. €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
61,80 €
4,80 €
Rum
103,50 €
5,10 €
RevPAR
55,70 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 66
1 %
ikon: room 4 400
1 %
ikon: bed 10 100
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,54
1 %
ikon: bed 0,39
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,4 °C
5,0 °C
ikon: nederbörd 28 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

123 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2019 registrerades 123 000 bäddnätter i Birkaland (-5,5 %), av vilka 107 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 16 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (1 700 nights).

68 100 nights (-9,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 54 600 nights (+0,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 288 000 bäddnätter (+1,2 %) för inhemska besökare och 44 100 (-5,0 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 332 000 (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,6 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (-2,3 %) nyttjades av nationella besökare och 567 000 nätter (-1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 6,6 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,2 % och utländska bäddnätter 2,8 %.

81 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,2 procent inhemska och 9,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 7,6 miljoner euro (+181 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 20,3 miljoner euro och den ökade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2019
Antal
Förändring jan-mars 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € 5,2 % 103 € 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 8,4 % 61 € 9,6 %
Revpar (Registrerade) 56 € 4,2 % 52 € 11,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

66 inkvarteringsanläggningar (-1)
4 400 rum (-57)
10 100 bäddar (-13)

Rumsbeläggning 53,8 % (-0,5)
Osålda rum 2 100
Bädd beläggning 39,1 % (-2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa