Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2019

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 230 000
4 %
ikon: finland 209 000
15 %
ikon: foreign 21 300
47 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 149 000
21 %
ikon: finland 138 000
25 %
ikon: foreign 10 900
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,7 milj. €
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,10 €
2,90 €
Rum
101,10 €
0,80 €
RevPAR
63,60 €
3,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 78
5 %
ikon: room 4 900
2 %
ikon: bed 11 600
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,4 °C
4,2 °C
ikon: nederbörd 66 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under juli 2019 registrerades 230 000 bäddnätter i Birkaland (+3,8 %), av vilka 209 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 21 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 47 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets juli.

189 000 nights (+8,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 41 500 nights (-14,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 837 000 bäddnätter (+6,3 %) för inhemska besökare och 121 000 (-17,0 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 958 000 (+2,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,0 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner bäddnätter (+5,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,5 miljoner nätter (+7,9 %) nyttjades av nationella besökare och 794 000 nätter (-0,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 7,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,5 % och utländska bäddnätter 2,7 %.

149 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,14) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 9,7 miljoner euro (-291 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 52,8 miljoner euro och den ökade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2019
Antal
Förändring jan-juli 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 0,7 % 102 € 5,7 %
Revpar (Registrerade) 64 € -4,6 % 54 € 6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 42 € -6,5 % 55 € 3,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

78 inkvarteringsanläggningar (+4)
4 900 rum (+97)
11 600 bäddar (+180)

Rumsbeläggning 62,9 % (-3,5)
Osålda rum 1 800
Bädd beläggning 57,8 % (+0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa