Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 168 000
3 %
ikon: finland 141 000
7 %
ikon: foreign 27 000
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 105 000
3 %
ikon: finland 92 800
7 %
ikon: foreign 12 400
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,6 milj. €
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,00 €
0,10 €
Rum
109,90 €
4,50 €
RevPAR
64,80 €
2,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 78
1 %
ikon: room 4 900
2 %
ikon: bed 11 500
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,59
0 %
ikon: bed 0,45
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 54 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under augusti 2019 registrerades 168 000 bäddnätter i Birkaland (+2,9 %), av vilka 141 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 27 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

114 000 nights (+12,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 54 700 nights (-13,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 979 000 bäddnätter (+6,4 %) för inhemska besökare och 148 000 (-16,3 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,1 miljoner (+2,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 7,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,7 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

105 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,2 procent inhemska och 11,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (0,0) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 9,6 miljoner euro (+285 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 62,4 miljoner euro och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 110 € 4,2 % 103 € 5,5 %
Revpar (Registrerade) 65 € 4,6 % 56 € 6,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 0,2 % 55 € 3,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

78 inkvarteringsanläggningar (+1)
4 900 rum (+99)
11 500 bäddar (+113)

Rumsbeläggning 59,0 % (+0,2)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 45,0 % (+1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa