Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 129 000
5 %
ikon: finland 106 000
6 %
ikon: foreign 23 300
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 81 500
6 %
ikon: finland 72 000
7 %
ikon: foreign 9 500
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,4 milj. €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,00 €
0,90 €
Rum
113,30 €
0,50 €
RevPAR
66,60 €
3,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 73
1 %
ikon: room 4 600
2 %
ikon: bed 10 800
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,0 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 51 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under september 2019 registrerades 129 000 bäddnätter i Birkaland (+5,5 %), av vilka 106 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 23 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets september.

67 300 nights (+4,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 62 100 nights (+7,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (+6,3 %) för inhemska besökare och 172 000 (-14,0 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,3 miljoner (+3,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+5,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (+3,0 %) nyttjades av nationella besökare och 516 000 nätter (+11,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 7,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,1 % och utländska bäddnätter 4,5 %.

81 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,3 procent inhemska och 11,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 9,4 miljoner euro (+384 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 71,8 miljoner euro och den ökade med 3,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 113 € -0,4 % 104 € 4,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 73 € -1,2 % 57 € 2,7 %
Revpar (Registrerade) 67 € 5,3 % 57 € 6,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

73 inkvarteringsanläggningar (+1)
4 600 rum (-99)
10 800 bäddar (-290)

Rumsbeläggning 58,8 % (+3,2)
Osålda rum 1 900
Bädd beläggning 39,5 % (+3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa