Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 136 000
6 %
ikon: finland 112 000
4 %
ikon: foreign 23 600
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 85 400
2 %
ikon: finland 75 300
0 %
ikon: foreign 10 100
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,0 milj. €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,20 €
1,30 €
Rum
104,00 €
1,50 €
RevPAR
65,80 €
8,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 67
3 %
ikon: room 4 400
5 %
ikon: bed 10 000
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,63
12 %
ikon: bed 0,44
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,7 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 61 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under Oktober 2019 registrerades 136 000 bäddnätter i Birkaland (+6,0 %), av vilka 112 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 23 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets Oktober.

73 700 nights (+9,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 62 100 nights (+2,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 1,2 miljoner bäddnätter (+6,1 %) för inhemska besökare och 195 000 (-11,1 %) för utlänningar i Birkaland, sammanlagt 1,4 miljoner (+3,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 8,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,1 % och utländska bäddnätter 5,4 %.

85 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,2 procent inhemska och 11,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 9,0 miljoner euro (+678 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 80,8 miljoner euro och den ökade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € 1,4 % 104 € 4,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € 2,0 % 58 € 2,7 %
Revpar (Registrerade) 66 € 13,8 % 58 € 6,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

67 inkvarteringsanläggningar (-2)
4 400 rum (-240)
10 000 bäddar (-730)

Rumsbeläggning 63,3 % (+6,9)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 44,1 % (+5,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa