Piteå
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Piteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 45 500
37 %
ikon: sweden 39 900
10 %
ikon: foreign 5 600
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 800
46 %
ikon: sweden 14 200
15 %
ikon: foreign 1 500
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,1 milj. SEK
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
222,00 SEK
5,90 SEK
Rum
1 221,90 SEK
146,80 SEK
RevPAR
281,60 SEK
295,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
3 %
ikon: room 1 200
1 %
ikon: bed 2 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 23 %
45 %
ikon: bed 55 %
55 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,7 °C
2,5 °C
ikon: nederbörd 40 mm
32 mm

45 500 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 45 500 registrerade bäddnätter i Piteå (-37,0 %), av vilka 39 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 600 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 10 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets juni.

3 600 rooms (-43,6 %) bokades av fritidsresenärer och 4 700 rooms (-7,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 86 600 registrerade bäddnätter (-26,6 %) för inhemska besökare och 19 600 (-52,6 %) för utlänningar i Piteå, sammanlagt 106 000 (-33,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Piteå av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,2 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 2,2 %.

15 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 46 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 90,4 procent inhemska och 9,6 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Piteå i genomsnitt 2,8 nätter (+0,15) och utländska besökare 3,7 nätter (+1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 10,1 miljoner SEK (-5,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 34,7 miljoner SEK och den minskade med 21,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -10,7 % 880 SEK -13,7 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -51,2 % 230 SEK -40,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 2,7 % 330 SEK -7,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 200 rum (+17)
2 800 bäddar (+14)

Rumsbeläggning 23,0 % (-19)
Osålda rum 930
Bädd beläggning 55,0 % (-66)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "piteå + nyckelord"

Google söker efter "piteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,04/10 (-0,59).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa