Piteå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Piteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 500
18 %
ikon: sweden 15 900
24 %
ikon: foreign 4 600
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 300
11 %
ikon: sweden 6 700
18 %
ikon: foreign 1 600
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,6 milj.
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
369,70 SEK
59,80 SEK
Rum
873,50 SEK
43,80 SEK
RevPAR
304,60 SEK
49,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 1 200
18 %
ikon: bed 2 800
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,3 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 60 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 20 500 bäddnätter i Piteå (-18,2 %), av vilka 15 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets september.

3 700 rooms (+3,3 %) bokades av fritidsresenärer och 5 000 rooms (-38,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 277 000 bäddnätter (-0,4 %) för inhemska besökare och 144 000 (+17,9 %) för utlänningar i Piteå, sammanlagt 421 000 (+5,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Piteå av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

8 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,7 procent inhemska och 19,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Piteå i genomsnitt 2,4 nätter (-0,22) och utländska besökare 2,9 nätter (-0,48).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,6 miljoner SEK (-3,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 106,3 miljoner SEK och den ökade med 23,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK -4,8 % 1 100 SEK 2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK -13,9 %  250 SEK 22,6 % 
Revpar (Registrerade) 300 SEK -13,9 %  420 SEK -2,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (+179)
2 800 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 34,9 % (-3,7)
Osålda rum 780
Bädd beläggning 38,1 % (+7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,79/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa