Piteå
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Piteå: Turismen i ett nötskal

ikon: star 21 600
93 %
ikon: sweden 16 600
187 %
ikon: foreign 5 000
8 %
Topp 3:
Danmark
1 600
13 033 %
Polen
780
80 %
Norge
550
101 %
ikon: star 8 600
221 %
ikon: sweden 7 500
345 %
ikon: foreign 1 100
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
571,10 SEK
103,40 SEK
Rum
806,90 SEK
247,60 SEK
RevPAR
357,50 SEK
211,30 SEK
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 1 200
4 %
ikon: bed 2 700
3 %
ikon: room 44 %
70 %
ikon: bed 27 %
99 %
ikon: temperatur -3,4 °C
4,9 °C
ikon: nederbörd 26 mm
32 mm

Registrerade gästnätter ökade med 93 procent

Under november 2021 upptecknades 21 600 registrerade gästnätter i Piteå (+92,5 %), var av 16 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 187 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med åtta procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 93 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (1 600 nights).

10 700 rum (+102,0 %) bokades av fritidsresenärer och 4 600 rum (+12,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 299 000 registrerade gästnätter (+26,4 %) för inhemska besökare och 65 900 (+5,7 %) för utländska besökare i Piteå, de vill säga sammanlagt 365 000 (+22,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Piteå av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,9 %.

8 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 220 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,7 procent inhemska och 12,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Piteå i genomsnitt 2,2 nätter (-1,2) och utländska besökare 4,7 nätter (-0,81).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 12,3 miljoner SEK (+7,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 123,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 37,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK 44,3 % 980 SEK 18,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 22,1 % 340 SEK 17,8 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK 144,5 % 340 SEK 35,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (-53)
2 700 bäddar (-86)

Rumsbeläggning 44,3 % (+18)
Osålda rum 640
Bädd beläggning 27,0 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa