Piteå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Piteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 800
10 %
ikon: sweden 9 300
4 %
ikon: foreign 3 400
81 %
Topp 3:
Tyskland
2 300
507 %
Frankrike
280
214 %
Finland
103
11 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 900
1 %
ikon: sweden 5 100
4 %
ikon: foreign 880
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,8 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
452,00 SEK
28,90 SEK
Rum
797,00 SEK
300,60 SEK
RevPAR
172,00 SEK
129,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
12 %
ikon: room 1 100
13 %
ikon: bed 2 700
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,4 °C
3,7 °C
ikon: nederbörd 58 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under december 2019 registrerades 12 800 bäddnätter i Piteå (+10,3 %), av vilka 9 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 300 nights).

2 900 rooms (+32,4 %) bokades av fritidsresenärer och 4 300 rooms (+50,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 310 000 bäddnätter (+0,0 %) för inhemska besökare och 153 000 (+17,7 %) för utlänningar i Piteå, sammanlagt 463 000 (+5,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Piteå av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

5 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,2 procent inhemska och 14,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Piteå i genomsnitt 1,8 nätter (+0,0) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,8 miljoner SEK (+203 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 127,9 miljoner SEK och den ökade med 25,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 800 SEK -27,4 % 1 000 SEK -1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK -6,0 % 280 SEK 18,2 %
Revpar (Registrerade) 172 SEK -43,0 % 380 SEK -8,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 100 rum (+131)
2 700 bäddar (-29)

Rumsbeläggning 21,6 % (-5,9)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 15,7 % (-7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "piteå + nyckelord"

Google söker efter "piteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,13/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa