Piteå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Piteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 900
45 %
ikon: sweden 6 900
45 %
ikon: foreign 2 000
48 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
62 %
Polen
137
6 750 %
Norge
125
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 700
48 %
ikon: sweden 3 100
46 %
ikon: foreign 550
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj. SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
453,30 SEK
37,00 SEK
Rum
830,80 SEK
58,60 SEK
RevPAR
181,70 SEK
169,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 1 200
3 %
ikon: bed 2 700
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
45 %
ikon: bed 0,19
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,3 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 20 mm
63 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 8 900 bäddnätter i Piteå (-45,4 %), av vilka 6 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

2 500 rooms (-52,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rooms (-37,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 25 500 bäddnätter (-16,7 %) för inhemska besökare och 9 100 (+38,9 %) för utlänningar i Piteå, sammanlagt 34 600 (-7,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Piteå av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

3 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,0 procent inhemska och 15,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Piteå i genomsnitt 2,2 nätter (+0,07) och utländska besökare 3,6 nätter (+0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,0 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 16,5 miljoner SEK och den minskade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK -6,6 % 840 SEK -6,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK -7,5 % 480 SEK -11,2 %
Revpar (Registrerade) 182 SEK -48,2 % 250 SEK -16,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 200 rum (-31)
2 700 bäddar (-53)

Rumsbeläggning 21,9 % (-18)
Osålda rum 910
Bädd beläggning 19,3 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "piteå + nyckelord"

Google söker efter "piteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,55/10 (+0,1).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa