Piteå
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Piteå: Turismen i ett nötskal

ikon: star 84 700
8 %
ikon: sweden 57 700
3 %
ikon: foreign 27 000
45 %
ikon: star 24 800
7 %
ikon: sweden 19 100
3 %
ikon: foreign 5 800
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
241,10 SEK
35,20 SEK
Rum
1 316,10 SEK
4,20 SEK
RevPAR
837,60 SEK
189,50 SEK
ikon: establishment 30
0 %
ikon: room 800
2 %
ikon: bed 1 500
1 %
ikon: room 64 %
30 %
ikon: bed 154 %
5 %

Registrerade gästnätter ökade med åtta procent

Under augusti 2022 upptecknades 84 700 registrerade gästnätter i Piteå (+8,4 %), var av 57 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 27 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 45 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med åtta procent i jämförelse med augusti förra året.

12 400 rum (+39,1 %) bokades av fritidsresenärer och 3 100 rum (-4,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 250 000 registrerade gästnätter (-0,4 %) för inhemska besökare och 148 000 (+192,1 %) för utländska besökare i Piteå, de vill säga sammanlagt 398 000 (+31,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Piteå av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 1,2 %.

24 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 76,8 procent inhemska och 23,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Piteå i genomsnitt 3,0 nätter (+0,0) och utländska besökare 4,7 nätter (+2,0).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,4 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 20,4 miljoner kronor (+4,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 109,5 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 36,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -0,3 % 1 100 SEK 2,3 %
Revpar (Registrerade) 840 SEK 29,2 % 570 SEK 56,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK 17,1 % 280 SEK 13,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+0)
800 rum (-14)
1 500 bäddar (-14)

Rumsbeläggning 63,6 % (+15)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 153,9 % (+7,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa