Norra Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 84 300
7 %
ikon: finland 13 600
8 %
ikon: foreign 70 700
7 %
Topp 3:
Frankrike
12 100
21 %
Kina
8 900
39 %
Nederländerna
8 200
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 32 600
19 %
ikon: finland 5 000
26 %
ikon: foreign 27 500
17 %
Topp 3:
Kina
5 900
32 %
Frankrike
2 200
19 %
Storbritannien
1 600
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,4 milj. €
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
100,00 €
13,20 €
Rum
184,70 €
20,30 €
RevPAR
104,90 €
9,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 41
5 %
ikon: room 2 500
6 %
ikon: bed 6 800
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,57
2 %
ikon: bed 0,4
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -11,6 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 45 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under januari 2020 registrerades 84 300 bäddnätter i Norra Lappland (+6,8 %), av vilka 13 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 70 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (12 100 nights).

55 400 nights (-10,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 28 800 nights (+72,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,0 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 5,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 9,9 %.

32 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 15,4 procent inhemska och 84,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Lappland i genomsnitt 2,7 nätter (-0,45) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 8,4 miljoner euro (+1,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 185 € 12,3 %
Revpar (Registrerade) 105 € 10,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 100 € 15,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 500 rum (+148)
6 800 bäddar (+173)

Rumsbeläggning 56,8 % (-1,0)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 39,8 % (+1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pohjois-lappi + nyckelord"

Google söker efter "pohjois-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa