Norra Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 600
92 %
ikon: finland 3 600
90 %
ikon: foreign 4,0
100 %
Topp 3:
Frankrike
2,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 960
93 %
ikon: finland 960
91 %
ikon: foreign 1,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 194 000 €
92 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,80 €
0,40 €
Rum
81,40 €
21,70 €
RevPAR
8,10 €
29,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
41 %
ikon: room 850
63 %
ikon: bed 2 700
59 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,1
73 %
ikon: bed 0,05
78 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,7 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 18 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 600 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 600 bäddnätter i Norra Lappland (-91,9 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 90 procent och utländska bäddnätter minskade med 100 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 92 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (2,0 nights).

1 300 nights (-96,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-72,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 54 100 bäddnätter (-42,2 %) för inhemska besökare och 175 000 (-16,5 %) för utlänningar i Norra Lappland, sammanlagt 230 000 (-24,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

960 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 93 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,9 procent inhemska och 0,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Lappland i genomsnitt 3,8 nätter (+0,34) och utländska besökare 4,0 nätter (+1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 194 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 194 000 euro (-2,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 21,3 miljoner euro och den minskade med 3,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 81 € -21,1 % 173 € 15,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -0,7 % 93 € 16,3 %
Revpar (Registrerade) 8,1 € -78,7 % 85 € -2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (-16)
850 rum (-1 500)
2 700 bäddar (-3 800)

Rumsbeläggning 9,9 % (-27)
Osålda rum 760
Bädd beläggning 5,0 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pohjois-lappi + nyckelord"

Google söker efter "pohjois-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa