Norra Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 57 000
16 %
ikon: finland 36 900
17 %
ikon: foreign 20 100
15 %
Topp 3:
Tyskland
4 400
10 %
Italien
1 800
16 %
Nederländerna
1 600
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 32 500
12 %
ikon: finland 18 600
11 %
ikon: foreign 13 900
13 %
Topp 3:
Tyskland
3 800
20 %
Italien
1 300
12 %
Nederländerna
1 200
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,3 milj.
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
40,30 €
1,40 €
Rum
78,10 €
4,20 €
RevPAR
27,60 €
3,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 52
4 %
ikon: room 2 600
6 %
ikon: bed 7 300
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,0 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 40 mm
79 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under augusti 2019 registrerades 57 000 bäddnätter i Norra Lappland (+16,3 %), av vilka 36 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 20 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter ökade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (4 400 nights).

45 300 nights (+11,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 600 nights (+41,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 208 000 bed nights (+4,4 %) för inhemska besökare och 288 000 (+12,0 %) för utlänningar i Norra Lappland, sammanlagt 496 000 (+8,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 2,4 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 2,6 %.

32 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 57,2 procent inhemska och 42,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Lappland i genomsnitt 2,0 nätter (+0,1) och utländska besökare 1,4 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,3 miljoner euro (+391 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 31,9 miljoner euro och den ökade med 2,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € 5,7 % 124 € 2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 40 € 3,6 % 64 € 1,1 %
Revpar (Registrerade) 28 € 13,4 %  56 € 3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

52 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 600 rum (+145)
7 300 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 35,4 % (+2,4)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 22,8 % (+2,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa