Norra Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norra Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 37 000
6 %
ikon: finland 14 800
6 %
ikon: foreign 22 100
7 %
Topp 3:
Storbritannien
3 700
10 %
Kina
2 400
106 %
Tyskland
1 800
37 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 16 900
2 %
ikon: finland 5 900
4 %
ikon: foreign 11 000
5 %
Topp 3:
Storbritannien
1 800
11 %
Kina
1 600
97 %
Norge
900
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. €
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,10 €
14,90 €
Rum
93,10 €
32,40 €
RevPAR
27,80 €
11,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 39
5 %
ikon: room 2 400
3 %
ikon: bed 6 600
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -10,0 °C
8,5 °C
ikon: nederbörd 25 mm
1 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

37 000 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 37 000 bäddnätter i Norra Lappland (-6,3 %), av vilka 14 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (3 700 nights).

24 200 nights (-17,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 700 nights (+24,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 282 000 bäddnätter (+4,4 %) för inhemska besökare och 331 000 (+10,7 %) för utlänningar i Norra Lappland, sammanlagt 614 000 (+7,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Lappland av det totala antalet bäddnätter var 2,4 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

16 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 35,0 procent inhemska och 65,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Lappland i genomsnitt 2,5 nätter (-0,27) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 2,0 miljoner euro (-724 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 38,3 miljoner euro och den ökade med 2,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € -25,8 %  118 € 1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -21,2 %  62 € -0,2 %
Revpar (Registrerade) 28 € -28,9 %  49 € 1,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 400 rum (+75)
6 600 bäddar (+100)

Rumsbeläggning 29,9 % (-1,3)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 18,8 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pohjois-lappi + nyckelord"

Google söker efter "pohjois-lappi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa