Björneborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Björneborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
45 %
ikon: finland 5 600
50 %
ikon: foreign 1 700
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
52 %
ikon: finland 3 700
53 %
ikon: foreign 370
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 490 000 €
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,00 €
1,40 €
Rum
92,10 €
1,30 €
RevPAR
18,90 €
12,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 850
3 %
ikon: bed 2 000
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
38 %
ikon: bed 0,12
39 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,3 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 50 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 7 300 bäddnätter i Björneborg-Regionen (-44,6 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 50 procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

2 300 nights (-55,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (-38,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 25 300 bäddnätter (-21,0 %) för inhemska besökare och 5 700 (+16,1 %) för utlänningar i Björneborg-Regionen, sammanlagt 30 900 (-16,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (+0,09) och utländska besökare 4,5 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 490 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 490 000 euro (-376 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,0 miljoner euro och den minskade med 452 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € -1,3 % 90 € -2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 2,1 % 63 € -3,2 %
Revpar (Registrerade) 19 € -39,1 % 26 € -16,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
850 rum (-26)
2 000 bäddar (-67)

Rumsbeläggning 20,5 % (-13)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 11,8 % (-7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pori region + nyckelord"

Google söker efter "pori region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa