Björneborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Björneborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 300
16 %
ikon: finland 9 300
13 %
ikon: foreign 1 000
35 %
Topp 3:
Ungern
166
Tyskland
130
49 %
Estland
94
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 500
12 %
ikon: finland 6 200
10 %
ikon: foreign 350
35 %
Topp 3:
Sverige
56
43 %
Estland
48
55 %
Tyskland
46
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 606 000 €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,70 €
5,40 €
Rum
91,10 €
4,20 €
RevPAR
26,20 €
0,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
0 %
ikon: room 850
7 %
ikon: bed 2 000
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,5 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 62 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 10 300 bäddnätter i Björneborg-Regionen (-16,0 %), av vilka 9 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ungern (166 nights).

4 900 nights (-27,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 400 nights (-2,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 233 000 bäddnätter (-11,2 %) för inhemska besökare och 26 700 (-7,5 %) för utlänningar i Björneborg-Regionen, sammanlagt 260 000 (-10,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

6 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 606 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 606 000 euro (-49 200).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 14,7 miljoner euro och den minskade med 467 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 4,8 % 100 € 6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 10,1 % 57 € 8,7 %
Revpar (Registrerade) 26 € 0,6 % 42 € -1,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+0)
850 rum (-60)
2 000 bäddar (-240)

Rumsbeläggning 28,8 % (-1,2)
Osålda rum 610
Bädd beläggning 18,2 % (-0,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pori region + nyckelord"

Google söker efter "pori region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa