Björneborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Björneborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 70 200
18 %
ikon: finland 69 100
20 %
ikon: foreign 1 100
42 %
Topp 3:
Tyskland
290
6 %
Sverige
156
148 %
Schweiz
80
67 %
ikon: star 39 900
16 %
ikon: finland 39 300
17 %
ikon: foreign 560
34 %
Topp 3:
Tyskland
89
13 %
Sverige
70
106 %
Estland
39
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,30 €
2,10 €
Rum
127,00 €
16,70 €
RevPAR
111,80 €
37,60 €
ikon: establishment 23
0 %
ikon: room 880
6 %
ikon: bed 2 200
7 %
ikon: room 88 %
31 %
ikon: bed 81 %
29 %
ikon: temperatur 19,9 °C
4,5 °C
ikon: nederbörd 38 mm
129 mm

Registrerade gästnätter ökade med 18 procent

Under juli 2021 upptecknades 70 200 registrerade gästnätter i Björneborg-Regionen (+18,4 %), var av 69 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 20 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 42 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 18 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (290 nights).

60 600 nights (+18,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 600 nights (+15,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 148 000 registrerade gästnätter (+22,9 %) för inhemska besökare och 6 300 (-35,2 %) för utländska besökare i Björneborg-Regionen, de vill säga sammanlagt 154 000 (+18,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,1 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,2 % och utländska gästnätter 0,6 %.

39 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,9 miljoner euro (+578 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 7,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 127 € 15,1 % 109 € 8,7 %
Revpar (Registrerade) 112 € 50,7 % 43 € 21,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € 5,5 % 45 € 1,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+0)
880 rum (-52)
2 200 bäddar (-168)

Rumsbeläggning 88,0 % (+21)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 81,0 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa