Björneborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Björneborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 34 000
0 %
ikon: finland 29 800
2 %
ikon: foreign 4 200
20 %
Topp 3:
Tyskland
600
20 %
Estland
300
18 %
Sverige
300
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 20 400
2 %
ikon: finland 18 700
2 %
ikon: foreign 1 700
1 %
Topp 3:
Tyskland
320
14 %
Sverige
200
7 %
Portugal
127
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj.
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,50 €
2,50 €
Rum
95,60 €
0,00 €
RevPAR
50,60 €
3,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
0 %
ikon: room 1 100
2 %
ikon: bed 2 600
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,9 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 90 mm
58 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

34 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 34 000 bäddnätter i Björneborg-Regionen (-0,2 %), av vilka 29 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (600 nights).

21 700 nights (-6,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 300 nights (+14,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 181 000 bed nights (-12,1 %) för inhemska besökare och 19 700 (-7,9 %) för utlänningar i Björneborg-Regionen, sammanlagt 201 000 (-11,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

20 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,8 procent inhemska och 8,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,7 miljoner euro (+82 800).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 11,0 miljoner euro och den minskade med 581 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 0,0 % 103 € 6,4 %
Revpar (Registrerade) 51 € 6,2 % 47 € -4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € 5,3 % 55 € 7,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 100 rum (+17)
2 600 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 53,0 % (+3,1)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 37,1 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa