Björneborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Björneborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 24 500
63 %
ikon: finland 22 100
62 %
ikon: foreign 2 400
79 %
ikon: star 13 100
52 %
ikon: finland 12 100
57 %
ikon: foreign 940
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,80 €
9,90 €
Rum
108,40 €
14,70 €
RevPAR
54,30 €
20,60 €
ikon: establishment 26
24 %
ikon: room 1 000
24 %
ikon: bed 2 400
22 %
ikon: room 50 %
39 %
ikon: bed 33 %
39 %

Registrerade gästnätter ökade med 63 procent

Under maj 2022 upptecknades 24 500 registrerade gästnätter i Björneborg-Regionen (+63,4 %), var av 22 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 62 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 79 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 63 procent i jämförelse med maj förra året.

11 900 nights (+40,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 600 nights (+93,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 68 200 registrerade gästnätter (+70,9 %) för inhemska besökare och 11 700 (+165,7 %) för utländska besökare i Björneborg-Regionen, de vill säga sammanlagt 79 900 (+80,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+82,1 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+57,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 319 000 nätter (+345,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,6 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,8 % och utländska gästnätter 0,8 %.

13 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 52 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,6 nätter (+1,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 1,6 miljoner euro (+766 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 4,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 15,7 % 99 € 5,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 18,1 % 62 € 12,6 %
Revpar (Registrerade) 54 € 61,0 % 38 € 68,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 000 rum (+195)
2 400 bäddar (+430)

Rumsbeläggning 50,1 % (+14)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 32,9 % (+9,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa