Björneborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Björneborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 47 600
23 %
ikon: finland 45 700
25 %
ikon: foreign 1 800
103 %
Topp 3:
Sverige
400
181 %
Tyskland
280
30 %
Schweiz
195
144 %
ikon: star 28 300
24 %
ikon: finland 27 500
25 %
ikon: foreign 780
74 %
Topp 3:
Sverige
210
217 %
Tyskland
82
15 %
Schweiz
70
126 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,50 €
13,90 €
Rum
157,90 €
27,90 €
RevPAR
130,40 €
6,40 €
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 670
0 %
ikon: bed 1 700
1 %
ikon: room 83 %
13 %
ikon: bed 75 %
18 %
ikon: temperatur 17,7 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 110 mm
43 mm

47 600 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2022 upptecknades 47 600 registrerade gästnätter i Björneborg (-23,0 %), var av 45 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 25 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 103 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 23 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Sverige (400 nights).

39 700 nights (-24,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 800 nights (-11,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 125 000 registrerade gästnätter (-2,1 %) för inhemska besökare och 9 600 (+138,4 %) för utländska besökare i Björneborg, de vill säga sammanlagt 135 000 (+2,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (-3,4 %) registrerades i hela landet, var av 2,7 miljoner nätter (-15,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 567 000 nätter (+205,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,5 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,7 % och utländska gästnätter 0,3 %.

28 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg i genomsnitt 1,7 nätter (0,0) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,34).

340 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 340 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 48 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 7,4 % från utlandet, vilket betyder att 92,6 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 360 passagerare som avreste från flygplatsen (+49,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 700 (+48,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € 7,8 % 112 € 8,7 %
Revpar (Registrerade) 68 € 10,0 % 50 € 13,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 8,9 % 48 € 5,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 12 500 användarsessioner ägde rum på Björneborg marknadsföringswebbplats under augusti. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 10,7 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 78 procent från förra årets augusti.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pori + nyckelord"

Google söker efter "pori" efter sökregion

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,36/10 (+0,39).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Google Analytics, Socialblade, Statistik Finland

VISIT PORI OY
Yrjönkatu 13, 28100 Pori
+358 (0)2 621 7900 , info@visitpori.fi , visitpori.fi

pori logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående