Björneborg
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Björneborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 4 500
23 %
ikon: finland 4 100
11 %
ikon: foreign 370
70 %
Topp 3:
Danmark
108
1 250 %
Tyskland
86
40 %
Sverige
32
60 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 2 400
31 %
ikon: finland 2 300
27 %
ikon: foreign 73
71 %
Topp 3:
Tyskland
17
56 %
Sverige
7,0
77 %
Österrike
6,0
200 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 652 000 €
723 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,60 €
2,70 €
Rum
86,20 €
4,60 €
RevPAR
9,20 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 3 200
654 %
ikon: bed 8 400
654 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,11
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,0 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 35 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 500 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 4 500 bäddnätter i Björneborg (-22,8 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 370 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (108 nights).

2 100 nights (+1,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 500 nights (-35,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 16 400 bäddnätter (-25,6 %) för inhemska besökare och 1 300 (-72,9 %) för utlänningar i Björneborg, sammanlagt 17 700 (-34,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg i genomsnitt 1,8 nätter (+0,33) och utländska besökare 5,0 nätter (+0,29).

125 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 125 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 6,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 93,6 %.

Dessutom registrerades 116 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 240.

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 652 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 652 000 euro (+572 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 1,7 miljoner euro och den minskade med 124 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 5,6 % 92 € 1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 5,6 % 56 € -12,5 %
Revpar (Registrerade) 9,2 € 9,1 % 13 € -49,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3 200 rum (+2 800)
8 400 bäddar (+7 300)

Rumsbeläggning 10,6 % (+0,35)
Osålda rum 2 900

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 16 100 användarsessioner ägde rum på Björneborg marknadsföringswebbplats under april. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 13,1 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 12 procent från förra årets april.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pori + nyckelord"

Google söker efter "pori" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,33/10 (-0,08).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Google Analytics, Statistik Finland

VISIT PORI OY
Matkailuneuvonta Itäpuisto 7, 28100 Pori
+358 (0)2 621 7900 , info@visitpori.fi , visitpori.fi

pori logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående