Björneborg
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Björneborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 5 800
39 %
ikon: finland 5 300
34 %
ikon: foreign 490
67 %
Topp 3:
Tyskland
84
45 %
Japan
79
193 %
Danmark
67
168 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 3 300
47 %
ikon: finland 3 100
46 %
ikon: foreign 128
71 %
Topp 3:
Sverige
28
58 %
Tyskland
19
69 %
Ryssland
12
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 346 000 €
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,80 €
5,20 €
Rum
97,20 €
7,60 €
RevPAR
18,30 €
12,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 650
3 %
ikon: bed 1 500
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,19
44 %
ikon: bed 0,12
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,5 °C
6,9 °C
ikon: nederbörd 12 mm
66 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 800 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 5 800 bäddnätter i Björneborg (-39,0 %), av vilka 5 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 490 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 34 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (84 nights).

2 800 nights (-34,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 000 nights (-43,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

3 300 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg i genomsnitt 1,7 nätter (+0,3) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,51).

72 flygresenärer (januari)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 72 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 87 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 81 passagerare som avreste från flygplatsen (-88,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 153 (-87,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 346 000 euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 346 000 euro (-270 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 8,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € -8,0 %
Revpar (Registrerade) 18 € -39,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
650 rum (-17)
1 500 bäddar (-73)

Rumsbeläggning 18,8 % (-15)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 11,8 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pori + nyckelord"

Google söker efter "pori" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,57/10 (+0,34).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

VISIT PORI OY
Matkailuneuvonta Itäpuisto 7, 28100 Pori
+358 (0)2 621 7900 , info@visitpori.fi , visitpori.fi

pori logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående