Björneborg
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Björneborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 400
8 %
ikon: finland 12 700
1 %
ikon: foreign 750
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 000
17 %
ikon: finland 7 800
12 %
ikon: foreign 194
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 705 000 €
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,40 €
11,50 €
Rum
95,90 €
3,40 €
RevPAR
35,20 €
4,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 650
16 %
ikon: bed 1 500
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,9 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 96 mm
49 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 400 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 registrerades 13 400 bäddnätter i Björneborg (-8,2 %), av vilka 12 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 750 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets Oktober.

8 000 nights (+19,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 500 nights (-31,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 156 000 bäddnätter (-11,2 %) för inhemska besökare och 10 200 (-53,4 %) för utlänningar i Björneborg, sammanlagt 167 000 (-15,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

8 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,4).

163 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 163 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 94 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,6 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,4 %.

Dessutom registrerades 167 passagerare som avreste från flygplatsen (-93,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 330 (-93,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 705 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 705 000 euro (-232 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 7,9 miljoner euro och den minskade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 3,7 % 102 € -1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -18,0 %  48 € -16,3 % 
Revpar (Registrerade) 35 € -10,3 %  43 € -14,2 % 

Taxfree-försäljning -60,2 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 60 procent från föregående år.

(Ryssar -52,4 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
650 rum (-122)
1 500 bäddar (-192)

Rumsbeläggning 36,7 % (-5,7)
Osålda rum 410

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pori + nyckelord"

Google söker efter "pori" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,25/10 (-0,22).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

VISIT PORI OY
Matkailuneuvonta Itäpuisto 7, 28100 Pori
+358 (0)2 621 7900, info@visitpori.fi, visitpori.fi

pori logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående