Björneborg
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2023

Björneborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 10 100
73 %
ikon: finland 8 500
71 %
ikon: foreign 1 600
83 %
Topp 3:
Belgien
390
Frankrike
230
235 %
Tyskland
157
18 %
ikon: star 6 500
104 %
ikon: finland 6 100
103 %
ikon: foreign 340
105 %
Topp 3:
Sverige
62
130 %
Tyskland
48
45 %
Nederländerna
26
1 200 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,90 €
5,00 €
Rum
92,40 €
6,10 €
RevPAR
33,40 €
4,50 €
ikon: establishment 13
30 %
ikon: room 660
41 %
ikon: bed 1 400
28 %
ikon: room 36 %
23 %
ikon: bed 23 %
39 %
ikon: temperatur -1,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 1 mm
38 mm
ikon: Instagram följare 58
-1 %
ikon: Facebook följare 19
ikon: Twitter följare 1,0
ikon: Tiktok följare 28

Registrerade gästnätter ökade med 73 procent (januari)

Under januari 2023 upptecknades 10 100 registrerade gästnätter i Björneborg (+73,0 %), var av 8 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 71 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 83 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 73 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Belgien (390 nights).

4 200 nights (+115,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 900 nights (+51,7 %) av affärsresenärer.

Prognos för betalade gästnätter, Björneborg

I mars 2023 förväntas antalet gästnätter i betalad inkvartering minska med 5,3 % jämfört med föregående år.

Registrerade gästnätter

Prognos för betalda gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (januari)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+47,7 %) registrerades i hela landet, var av 996 000 nätter (+44,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 528 000 nätter (+54,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,3 %.

6 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 104 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg i genomsnitt 1,4 nätter (-0,26) och utländska besökare 4,7 nätter (-0,56).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

390 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 390 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 101 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 5,3 % från utlandet, vilket betyder att 94,7 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 470 passagerare som avreste från flygplatsen (+118,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 860 (+110,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2023
Antal
Förändring jan-februari 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 109 € 13,5 % 106 € 7,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 36 € -20,8 % 34 € -12,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

177 inkvarteringsanläggningar (+52)
162 lägenheter (+54)
290 rum (+107)

Lägenhetsbeläggning 33,1 % (-14)
Osålda lägenheter 108

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

VISIT PORI OY
Yrjönkatu 13, 28100 Pori
+358 (0)2 621 7900 , info@visitpori.fi , visitpori.fi

pori logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående