Björneborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Björneborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 51 000
4 %
ikon: finland 49 800
8 %
ikon: foreign 1 100
60 %
Topp 3:
Tyskland
220
57 %
Ukraina
200
6 567 %
Estland
147
26 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 32 600
8 %
ikon: finland 32 200
12 %
ikon: foreign 410
70 %
Topp 3:
Förenta Staterna
89
56 %
Tyskland
65
72 %
Estland
39
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj.
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,10 €
1,80 €
Rum
101,00 €
3,50 €
RevPAR
63,20 €
6,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 720
11 %
ikon: bed 1 800
11 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 60 %
Ryssland
52 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,2 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 22 mm
68 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 51 000 bäddnätter i Björneborg (+3,9 %), av vilka 49 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (220 nights).

43 900 nights (+14,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 100 nights (-33,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 102 000 bed nights (-19,4 %) för inhemska besökare och 7 000 (-49,9 %) för utlänningar i Björneborg, sammanlagt 109 000 (-22,5 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 27 300 nätter i augusti 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Björneborg av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

32 600 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Björneborg i genomsnitt 1,5 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,66).

158 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 158 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 61 procent.

Av lokala passagerare anlände 5,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 94,3 %.

Dessutom registrerades 165 passagerare som avreste från flygplatsen (-68,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 320 (-65,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,4 miljoner euro (-11 900).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 6,3 miljoner euro och den minskade med 3,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 3,5 % 102 € -3,0 %
Revpar (Registrerade) 63 € 11,5 %  44 € -16,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 3,5 % 46 € -16,5 % 

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 1,4 miljoner i augusti 2020.

Taxfree-försäljning -60,2 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 60 procent från föregående år.

(Ryssar -52,4 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

720 rum (-89)
1 800 bäddar (-220)

Rumsbeläggning 62,6 % (+4,5)
Osålda rum 270

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,81/10 (-0,55).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

VISIT PORI OY
Matkailuneuvonta Itäpuisto 7, 28100 Pori
+358 (0)2 621 7900, info@visitpori.fi, visitpori.fi

pori logo

Navigera

föregående