Borgå Och Lovisa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Borgå Och Lovisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 900
8 %
ikon: finland 9 900
10 %
ikon: foreign 4 000
5 %
Topp 3:
Portugal
820
8 %
Estland
590
380 %
Tyskland
440
222 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 900
7 %
ikon: finland 5 700
5 %
ikon: foreign 1 200
19 %
Topp 3:
Ryssland
260
29 %
Sverige
129
54 %
Tyskland
121
128 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 873 000 €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,60 €
1,40 €
Rum
89,30 €
3,40 €
RevPAR
39,40 €
0,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 780
8 %
ikon: bed 1 600
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 89 mm
70 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under november 2019 registrerades 13 900 bäddnätter i Borgå Och Lovisa-Regionen (+8,2 %), av vilka 9 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Portugal (820 nights).

3 200 nights (-6,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 800 nights (+13,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 129 000 bäddnätter (-10,8 %) för inhemska besökare och 48 400 (+7,7 %) för utlänningar i Borgå Och Lovisa-Regionen, sammanlagt 178 000 (-6,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Lovisa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

6 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,4 procent inhemska och 17,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Lovisa-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,08) och utländska besökare 3,3 nätter (-0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 873 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 873 000 euro (+48 100).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 10,9 miljoner euro och den ökade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € -3,6 % 95 € 36,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 63 € -2,2 % 61 € 21,3 % 
Revpar (Registrerade) 39 € 0,7 % 36 € 19,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
780 rum (+59)
1 600 bäddar (+141)

Rumsbeläggning 44,1 % (+1,9)
Osålda rum 440

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "porvoo and loviisa region + nyckelord"

Google söker efter "porvoo and loviisa region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa