Borgå Och Lovisa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Borgå Och Lovisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 14 400
46 %
ikon: finland 13 700
60 %
ikon: foreign 680
46 %
Topp 3:
Nederländerna
139
153 %
Litauen
100
317 %
Tyskland
89
790 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 900
85 %
ikon: finland 9 600
87 %
ikon: foreign 260
45 %
Topp 3:
Sverige
31
82 %
Tyskland
24
300 %
Nederländerna
24
140 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 mn €
79 %
Genomsnittliga priser:
Natt
70,80 €
12,90 €
Rum
118,70 €
16,60 €
RevPAR
32,80 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
25 %
ikon: room 1 100
85 %
ikon: bed 2 100
43 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 28 %
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 18,2 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 22 mm
95 mm

Registrerade gästnätter ökade med 46 procent

Under juni 2021 upptecknades 14 400 registrerade gästnätter i Borgå Och Lovisa-Regionen (+46,3 %), var av 13 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 60 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 46 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 46 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (139 nights).

8 100 nights (+98,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 300 nights (+9,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 48 600 registrerade gästnätter (+33,0 %) för inhemska besökare och 11 400 (+8,7 %) för utländska besökare i Borgå Och Lovisa-Regionen, de vill säga sammanlagt 60 000 (+27,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+53,3 %) registrerades i hela landet, var av 1,6 miljoner nätter (+53,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 80 200 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Lovisa-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,8 %.

9 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 85 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Lovisa-Regionen i genomsnitt 1,4 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,6 nätter (-4,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 1,0 miljoner euro (+449 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 4,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 119 € 16,2 % 101 € 14,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € 22,3 % 72 € 19,2 %
Revpar (Registrerade) 33 € 5,9 % 23 € -7,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 100 rum (+500)
2 100 bäddar (+640)

Rumsbeläggning 27,6 % (-2,7)
Osålda rum 790

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa