Borgå Och Lovisa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Borgå Och Lovisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 100
10 %
ikon: finland 7 800
12 %
ikon: foreign 3 200
7 %
Topp 3:
Ryssland
1 300
9 %
Portugal
720
3 182 %
Spanien
300
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 800
12 %
ikon: finland 4 700
13 %
ikon: foreign 1 100
9 %
Topp 3:
Ryssland
620
35 %
Portugal
59
1 375 %
Estland
45
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 722 000 €
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
65,40 €
4,70 €
Rum
93,70 €
7,40 €
RevPAR
34,80 €
6,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 660
12 %
ikon: bed 1 600
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,37
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
7,4 °C
ikon: nederbörd 47 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under januari 2020 registrerades 11 100 bäddnätter i Borgå Och Lovisa-Regionen (+10,4 %), av vilka 7 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 300 nights).

3 100 nights (-10,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 900 nights (+21,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Lovisa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

5 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,9 procent inhemska och 19,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Lovisa-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,9 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 722 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 722 000 euro (+20 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € -7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € -6,7 %
Revpar (Registrerade) 35 € 22,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
660 rum (-88)
1 600 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 37,1 % (+9,0)
Osålda rum 420

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "porvoo and loviisa region + nyckelord"

Google söker efter "porvoo and loviisa region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa