Borgå Och Lovisa-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Borgå Och Lovisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 800
2 %
ikon: finland 19 900
7 %
ikon: foreign 7 900
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 700
1 %
ikon: finland 9 800
1 %
ikon: foreign 2 900
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj.
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,90 €
13,10 €
Rum
98,00 €
36,50 €
RevPAR
50,60 €
15,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
5 %
ikon: room 1 100
3 %
ikon: bed 2 100
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,9 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 71 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

27 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 27 800 bäddnätter i Borgå Och Lovisa-Regionen (-2,2 %), av vilka 19 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets augusti.

10 900 nights (-3,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 17 000 nights (-1,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 92 600 bed nights (-13,7 %) för inhemska besökare och 33 600 (+8,6 %) för utlänningar i Borgå Och Lovisa-Regionen, sammanlagt 126 000 (-8,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Lovisa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

12 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,1 procent inhemska och 22,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Lovisa-Regionen i genomsnitt 2,0 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,6 miljoner euro (+338 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 7,5 miljoner euro och den ökade med 642 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 59,5 %  96 € 37,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 30,0 %  59 € 19,8 % 
Revpar (Registrerade) 51 € 44,4 %  34 € 14,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 100 rum (-28)
2 100 bäddar (-58)

Rumsbeläggning 51,7 % (-5,4)
Osålda rum 510

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa