Borgå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Borgå Och Loviisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 9 000
66 %
ikon: finland 8 000
56 %
ikon: foreign 950
263 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 6 600
76 %
ikon: finland 6 200
70 %
ikon: foreign 370
329 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 736 000 €
92 %
Genomsnittliga priser:
Natt
82,10 €
11,20 €
Rum
119,50 €
5,80 €
RevPAR
44,90 €
20,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 570
6 %
ikon: bed 1 100
6 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: finland 4,3 milj. €
70 %
ikon: foreign 426 000 €
329 %
Dagbesökare
148 000 €
Övernattande Besökare
277 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,3 °C
6,9 °C
ikon: nederbörd 25 mm
28 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 66 procent (november)

Under november 2021 upptecknades 9 000 registrerade bäddnätter i Borgå Och Loviisa-Regionen (+66,2 %), av vilka 8 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 950 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 56 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 260 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 66 procent jämfört med förra årets november.

3 000 nights (+105,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 000 nights (+51,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 97 700 registrerade bäddnätter (+34,7 %) för inhemska besökare och 13 000 (-4,8 %) för utlänningar i Borgå Och Loviisa-Regionen, sammanlagt 111 000 (+28,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Loviisa-Regionen av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

6 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 76 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Loviisa-Regionen i genomsnitt 1,3 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 4 600 (+329,1 %). Av dem var 3 100 på en dagstur och 1 500 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 16 700 (-22,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Borgå Och Loviisa-Regionen i november var 426 000 euro (93 per visitor). Övernattande besökare spenderade 277 000 euro och dagbesökare 148 000 euro. Mellan januari och november var konsumtion 1,8 miljoner euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 140 € -48,4 % 147 € -22,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 64 € -46,9 % 79 € -20,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

112 inkvarteringsanläggningar (-31)
93 lägenheter (-39)
192 rum (-65)

Lägenhetsbeläggning 45,7 % (+1,3)
Osålda lägenheter 50

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "porvoo + nyckelord"

Google söker efter "porvoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (november)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,67/10 (+0,05).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

MATKAILUNEUVONTA
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
Puh. 040 489 9801
tourist.office at porvoo.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående