Borgå
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Borgå Och Loviisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 3 500
63 %
ikon: finland 3 400
48 %
ikon: foreign 108
96 %
Topp 3:
Polen
13
43 %
Storbritannien
12
82 %
Ryssland
11
99 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 2 300
56 %
ikon: finland 2 200
48 %
ikon: foreign 60
94 %
Topp 3:
Ryssland
9,0
98 %
Tyskland
8,0
78 %
Estland
7,0
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 244 000 €
61 %
Genomsnittliga priser:
Natt
70,30 €
3,40 €
Rum
110,80 €
16,10 €
RevPAR
15,70 €
25,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 490
7 %
ikon: bed 1 000
8 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (januari)
ikon: foreign 32 500 €
94 %
Dagbesökare
2 100 €
Övernattande Besökare
30 400 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -8,3 °C
9,4 °C
ikon: nederbörd 28 mm
64 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 500 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 3 500 bäddnätter i Borgå Och Loviisa-Regionen (-62,6 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 108 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 63 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (13 nights).

960 nights (-59,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 500 nights (-63,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Loviisa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 56 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Loviisa-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (0,0) och utländska besökare 1,8 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (januari)

Antalet utländska besökare i januari var 140 (-93,9 %). Av dem var 33 på en dagstur och 108 stannade minst en natt.

Dessa besökares totala konsumtion i Borgå Och Loviisa-Regionen i januari var 32 500 euro (232 per visitor). Övernattande besökare spenderade 30 400 euro och dagbesökare 2 100 euro.

Försäljning av inkvartering 310 000 euro (januari)

Total försäljning av inkvartering under januari var 310 000 euro (-439 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 21,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 244 000 euro (-378 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 65 700 euro (-28 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 127 € 9,0 %
Adr (Registrerade) 111 € 16,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € 5,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 44 € -19,4 %
Revpar (Registrerade) 16 € -61,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
490 rum (-40)
1 000 bäddar (-82)

Rumsbeläggning 14,2 % (-29)
Osålda rum 420
Bädd beläggning 11,6 % (-18)

Airbnb och Vrbo

120 inkvarteringsanläggningar (-8)
110 lägenheter (+17)
220 rum (+13)

Lägenhetsbeläggning 34,5 % (-12)
Osålda lägenheter 72

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "porvoo + nyckelord"

Google söker efter "porvoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,9/10 (+0,21).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

MATKAILUNEUVONTA
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
Puh. 040 489 9801
tourist.office at porvoo.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående