Borgå
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Borgå Och Loviisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 18 300
5 %
ikon: finland 17 200
17 %
ikon: foreign 1 100
76 %
Topp 3:
Spanien
250
14 %
Tyskland
140
74 %
Portugal
130
83 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 13 900
8 %
ikon: finland 13 400
25 %
ikon: foreign 470
78 %
Topp 3:
Estland
60
61 %
Tyskland
48
86 %
Litauen
43
207 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 1,0 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,90 €
4,30 €
Rum
120,50 €
21,10 €
RevPAR
65,50 €
2,80 €
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 25 %
Ryssland
15 %
Japan
66 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,4 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 56 mm
15 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 300 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 18 300 bäddnätter i Borgå Och Loviisa-Regionen (-5,3 %), av vilka 17 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 76 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Spanien (250 nights).

13 100 nights (-11,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 300 nights (+15,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 44 400 bed nights (-22,0 %) för inhemska besökare och 10 600 (-51,7 %) för utlänningar i Borgå Och Loviisa-Regionen, sammanlagt 55 000 (-30,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Loviisa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

13 900 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Loviisa-Regionen i genomsnitt 1,3 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,26).

40 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med två procent från föregående år.

Sammanlagt 1,0 kongresser anordnades (+0,0) under 2019.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 200 € 64,9 %  158 € 20,3 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 127 € 56,2 %  85 € 28,4 % 

Taxfree-försäljning +25,2 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 25 procent från föregående år.

(Ryssar +15,1 %, Kineser -100,0 %, Japaner +66,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och HomeAway

158 inkvarteringsanläggningar (+23)
139 lägenheter (+37)
250 rum (+12)

Lägenhetsbeläggning 63,5 % (-3,5)
Osålda lägenheter 51

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,6/10 (+0,2).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

MATKAILUNEUVONTA
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
Puh. 040 489 9801
tourist.office at porvoo.fi

Navigera

föregående