Borgå
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Borgå Och Loviisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 500
36 %
ikon: finland 6 600
19 %
ikon: foreign 900
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 100
17 %
ikon: finland 4 900
0 %
ikon: foreign 185
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 533 000 €
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,10 €
5,00 €
Rum
113,80 €
21,70 €
RevPAR
32,60 €
11,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 560
0 %
ikon: bed 1 100
1 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: foreign 90 400 €
85 %
Dagbesökare
7 000 €
Övernattande Besökare
83 400 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,4 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 89 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 500 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 registrerades 7 500 bäddnätter i Borgå Och Loviisa-Regionen (-35,6 %), av vilka 6 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 36 procent jämfört med förra årets Oktober.

2 500 nights (-34,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (-36,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 67 700 bäddnätter (-22,1 %) för inhemska besökare och 13 400 (-62,4 %) för utlänningar i Borgå Och Loviisa-Regionen, sammanlagt 81 100 (-33,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Loviisa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

5 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Loviisa-Regionen i genomsnitt 1,4 nätter (-0,3) och utländska besökare 4,8 nätter (+1,9).

40 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser minskade med två procent från föregående år.

Sammanlagt 1,0 kongresser anordnades (+0,0) under 2019.

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion

Antalet utländska besökare i Oktober var 400 (-84,5 %). Av dem var 108 på en dagstur och 300 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och Oktober var 8 000 (-74,3 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Borgå Och Loviisa-Regionen i Oktober var 90 400 euro (224 per visitor). Övernattande besökare spenderade 83 400 euro och dagbesökare 7 000 euro. Mellan januari och Oktober var konsumtion 1,8 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 894 000 euro

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 894 000 euro (+25 100). Andelen från Airbnb och Vrbo var 40,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 533 000 euro (-237 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 361 000 euro (+263 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 7,0 miljoner euro och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 260 € 121,0 %  170 € 30,1 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 140 € 138,6 %  89 € 34,0 % 
Adr (Registrerade) 114 € 23,6 %  104 € 7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € 7,5 % 64 € 3,1 %
Revpar (Registrerade) 33 € -26,1 %  35 € -25,0 % 

Taxfree-försäljning +25,2 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 25 procent från föregående år.

(Ryssar +15,1 %, Kineser -100,0 %, Japaner +66,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
560 rum (+2)
1 100 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 28,7 % (-19)
Osålda rum 400
Bädd beläggning 22,7 % (-11)

Airbnb och Vrbo

147 inkvarteringsanläggningar (+9)
133 lägenheter (+27)
250 rum (+28)

Lägenhetsbeläggning 53,6 % (+3,9)
Osålda lägenheter 62

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "porvoo + nyckelord"

Google söker efter "porvoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,56/10 (-0,16).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

MATKAILUNEUVONTA
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
Puh. 040 489 9801
tourist.office at porvoo.fi

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående