Borgå
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Borgå Och Loviisa-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 7 200
248 %
ikon: finland 5 300
298 %
ikon: foreign 2 000
161 %
Besökare ikon
Besökare (april)
ikon: star 1 500
364 %
ikon: finland 1 200
372 %
ikon: foreign 230
324 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 555 000 €
486 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,60 €
31,10 €
Rum
87,80 €
32,90 €
RevPAR
38,00 €
30,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 480
7 %
ikon: bed 970
6 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (april)
ikon: foreign 46 000 €
324 %
Dagbesökare
25 800 €
Övernattande Besökare
20 200 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,4 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 81 mm
40 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 250 procent (april)

Under april 2021 registrerades 7 200 bäddnätter i Borgå Och Loviisa-Regionen (+248,4 %), av vilka 5 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 300 procent och utländska bäddnätter ökade med 161 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 250 procent jämfört med förra årets april.

540 nights (+437,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 700 nights (+238,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 16 100 bäddnätter (-19,2 %) för inhemska besökare och 2 400 (-64,4 %) för utlänningar i Borgå Och Loviisa-Regionen, sammanlagt 18 600 (-30,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (april)

Sammanlagt 779 000 bäddnätter (+309,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 726 000 nätter (+319,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 500 nätter (+212,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Borgå Och Loviisa-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 3,7 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 360 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,1 procent inhemska och 15,9 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Borgå Och Loviisa-Regionen i genomsnitt 4,3 nätter (-0,8) och utländska besökare 8,4 nätter (-5,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (april)

Antalet utländska besökare i april var 1 100 (+323,6 %). Av dem var 540 på en dagstur och 520 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och april var 2 300 (-84,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Borgå Och Loviisa-Regionen i april var 46 000 euro (44 per visitor). Övernattande besökare spenderade 20 200 euro och dagbesökare 25 800 euro. Mellan januari och april var konsumtion 101 000 euro.

Försäljning av inkvartering 763 000 euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 763 000 euro (+584 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 27,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 555 000 euro (+460 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 208 000 euro (+124 000).

Totalt Försäljningen för januari-april var 1,9 miljoner euro och den minskade med 66 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 193 € 65,8 % 182 € 57,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 94 € 110,4 % 84 € 70,4 %
Adr (Registrerade) 88 € 60,0 % 100 € 12,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 68,3 % 72 € 15,9 %
Revpar (Registrerade) 38 € 421,0 % 24 € -19,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

135 inkvarteringsanläggningar (+6)
123 lägenheter (+11)
194 rum (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "porvoo + nyckelord"

Google söker efter "porvoo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Maj var 8,99/10 (-0,1).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

MATKAILUNEUVONTA
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
Puh. 040 489 9801
tourist.office at porvoo.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående