Integritetspolicy

Senaste uppdatering: Oktober 9, 2019

Vår integritetspolicy har sammanställts för att bättre tjäna de som oroar sig för hur deras personuppgifter (PII) används online. Personuppgifter är information som kan användas på egen hand eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller för att identifiera en enskild person i ett sammanhang. Läs vår integritetspolicy noggrant för att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar och på annat sätt hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in från de personer som besöker vår webbplats?

När du registrerar dig på vår webbplats kan du, enligt vad som är lämpligt, bli ombedd att ange namn, e-postadress, organisationsinformation eller andra uppgifter för att hjälpa dig med din upplevelse.

När samlar vi in information?

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, fyller i ett formulär eller anger information på vår webbplats.

Hur använder vi din information?

Vi kan använda din information på följande sätt:

 • För att personanpassa användarupplevelsen och göra det möjligt för oss att leverera den typ av innehåll du är mest intresserad av.
 • För att förbättra vår webbplats och ge en bättre service.
 • För att kunna ge bättre respons på kundserviceförfrågningar.
 • För att administrera tävlingar, kampanjer, undersökningar eller annat innehåll på webbplatsen.
 • För att skicka ut regelbundna e-postmeddelanden om våra tjänster.

Hur skyddar vi besökarnas uppgifter?

Vår webbplats granskas regelbundet för säkerhetsbrister och kända svagheter i syfte att göra ditt besök på vår webbplats så säker som möjligt.

Vi använder ordinarie skanning för skadlig kod.

Din personuppgifter förvaras bakom säkrade nätverk och är endast åtkomliga för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom krypteras all känslig information som du tillhandahåller med hjälp av Secure Socket Layer (SSL)-teknik.

Vi implementerar ett antal säkerhetsåtgärder när användare anger, skickar in eller får åtkomst till sin information för att garantera säkerheten för dina personuppgifter.

Använder vi cookies?

Ja, cookies är små filer som en webbplats eller en serviceleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du tillåter det) som gör det möjligt för webbplatsens eller serviceleverantörens system att känna igen din webbläsare samt fånga in och komma ihåg viss information. Till exempel använder vi cookies för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell webbplatsaktivitet, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla förbättrade tjänster till dig. Vi använder också cookies för att hjälpa oss att sammanställa aggregerade uppgifter om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre upplevelser och verktyg i framtiden.

Vi använder cookies för att:

 • Förstå och spara användarnas preferenser för framtida besök.
 • Sammanställa aggregerade uppgifter om webbplatstrafik och webbplatsinteraktioner för att erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan också använda pålitliga tredjepartstjänster som spårar denna information åt oss.

Du kan välja att din dator varnar dig varje gång cookies skickas eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Du kan göra detta genom inställningarna i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer). Varje webbläsare är annorlunda, så gå till hjälpmenyn i din webbläsare för information om hur du modifierar dina cookies.

Om du inaktiverar cookies kommer vissa funktioner att avaktiveras. Det stänger av vissa funktioner som gör upplevelsen av vår webbplats mer effektiv och vissa av våra funktioner kommer inte att fungera korrekt.

Hur kan du välja bort, avlägsna eller modifiera information du har tillhandahållit åt oss?

Du kan begära att din information avlägsnas genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@visitory.io .

Överföring till tredje parter

Vi säljer, byter eller överför inte dina personuppgifter på något annat sätt till utomstående tredje parter om vi inte meddelar dig om detta i förväg. Detta inkluderar inte webbhotellpartners och andra parter som hjälper oss att driva webbplatsen, vår verksamhet eller tillhandahålla tjänsten till dig, så länge dessa parter åtar sig att hålla informationen konfidentiell. Vi kan också avslöja din information när vi anser att det är lämpligt för att följa lagen, tillämpa våra webbplatspolicyer eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Icke personligt identifierbar besöksinformation kan dock tillhandahållas till andra parter för marknadsföringssyften, reklamsyften eller andra användningsområden.

Överföring av dina personuppgifter

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och lagras på - datorer inom EU men möjligen utanför ditt land eller annan regerings jurisdiktion där annan dataskyddslagstiftning kan gälla.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att garantera att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Ingen överföring av dina personuppgifter kommer att äga rum till någon organisation eller något land om det inte finns tillräckliga kontroller, inklusive säkerhet för dina uppgifter och annan personlig information.

Avslöjande av dina personuppgifter

Om vi blir föremål för en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar, kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela i förväg om dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Under vissa omständigheter kan det krävas att vi avslöjar dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi lagrar och använder dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. om vi måste behålla dina uppgifter för att uppfylla tillämplig lag), lösa dispyter samt verkställa våra lagliga avtal och policyer.

Information gällande dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

För denna integritetspolicys syfte är vi registeransvariga för dina personuppgifter.

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) är vår rättsliga grund för att samla in och använda dina personuppgifter, enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy, beroende av vilken information vi inhämtar och i vilket specifikt sammanhang den inhämtas. Vi kan behandla dina personuppgifter när:

 • Vi behöver genomföra ett avtal med dig, som t.ex. när du tecknar en policy med oss
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Vi har ett berättigat intresse för behandlingen som inte åsidosätts av dina rättigheter
 • Vi måste följa lagen

Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) har du vissa dataskyddsrättigheter. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätt att få åtkomst till, uppdatera eller radera de personuppgifter vi har om dig
 • Rätt till korrigering
 • Rätt till invändning
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att dra tillbaka samtycke

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana begäranden.

Du har rätt att framföra klagomål till behörig dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Serviceleverantörer

Vi anlitar tredjepartsföretag och enskilda personer för att möjliggöra vår webbplats ("serviceleverantörer"), för att tillhandahålla vår webbplats på våra vägnar, för att utföra webbplatsrelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår webbplats används. Dessa tredje parter har endast åtkomst till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Analyser

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google för att spåra och rapportera webbplatstrafik. Google använder den data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Användaren är inte igenkännbar baserat på denna information.

Du kan välja bort att din aktivitet på tjänsten görs tillgänglig för Google Analytics genom att installera ett webbläsartillägg för att välja bort Google Analytics. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles integritetspraxis, besök webbplatsen för Googles integritetspolicy och villkor: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Hotjar är programvara för beteendeanalys. Hotjar Ltd. är namnet på mjukvaruföretaget som tillhandahåller Hotjars beteendeanalysprogramvara. Användaren går inte att spåra baserat på denna information.

För att kunna behandla data om ditt besök på en webbplats lagrar Hotjar förstapartscookies i din webbläsare. Cookies ställs antingen in av Hotjar-skriptet eller genom att besöka Hotjars webbplats. Dessa cookies har olika syften och har även olika livslängder.

Om du har inaktiverat cookies kommer du inte att spåras av någon webbplats som använder Hotjar. De flesta webbläsare tillåter viss kontroll av de flesta cookies genom webbläsarinställningarna. För att ta reda på vilka cookies som har ställts in och hur man hanterar och raderar dem rekommenderar vi att du besöker Allt om cookies.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss privacy@visitory.io .