Langeland
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2023

text/custom_text_green.html

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Langeland: Turismen i ett nötskal

Registrerad inkvartering
ikon: star 4 300
22 %
ikon: denmark 3 500
27 %
ikon: foreign 760
5 %
Registrerad inkvartering
ikon: establishment 6,0
100 %
ikon: room 730
26 %
ikon: bed 2 100
23 %
Registrerad inkvartering
ikon: room 9 %
301 %
ikon: bed 6 %
198 %

Betalda gästnätter

Registrerade gästnätter ökade med 22 procent

Under mars 2023 upptecknades 4 300 registrerade gästnätter i Langeland (+22,4 %), var av 3 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 27 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med fem procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 22 procent i jämförelse med mars förra året.

2 600 nights nyttjades av fritidsresenärer och 520 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 6 000 registrerade gästnätter (+49,7 %) för inhemska besökare och 2 000 (+3,8 %) för utländska besökare i Langeland, de vill säga sammanlagt 8 100 (+34,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner registrerade gästnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (+0,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 595 000 nätter (+26,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Langeland av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av betald inkvartering

Försäljning av registrerad inkvartering

Försäljning av icke-registrerad-inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+3)
730 rum (+150)
2 100 bäddar (+400)

Rumsbeläggning 8,7 % (+6,5)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 6,4 % (+4,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Danmark

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa