Odense
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2023

text/custom_text_green.html

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Odense: Turismen i ett nötskal

Registrerad inkvartering
ikon: star 39 600
11 %
ikon: denmark 30 800
9 %
ikon: foreign 8 800
19 %
Registrerad inkvartering
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 1 500
0 %
ikon: bed 2 700
0 %
Registrerad inkvartering
ikon: room 62 %
5 %
ikon: bed 42 %
8 %

Betalda gästnätter

39 600 registrerade gästnätter

Under mars 2023 upptecknades 39 600 registrerade gästnätter i Odense (-11,4 %), var av 30 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 19 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med mars förra året.

16 000 nights (-8,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 19 200 nights (-7,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 81 900 registrerade gästnätter (+12,8 %) för inhemska besökare och 20 900 (-12,0 %) för utländska besökare i Odense, de vill säga sammanlagt 103 000 (+6,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner registrerade gästnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (+0,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 595 000 nätter (+26,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Odense av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,0 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,3 % och utländska gästnätter 1,5 %.

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av betald inkvartering

Försäljning av registrerad inkvartering

Försäljning av icke-registrerad-inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 500 rum (+0)
2 700 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 62,2 % (-3,2)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 42,2 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Danmark

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa