Pudasjärvi
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Pudasjärvi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 800
10 %
ikon: finland 5 100
1 %
ikon: foreign 740
48 %
Topp 3:
Förenta Staterna
105
Kina
100
81 %
Tjeckien
90
1 025 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
28 %
ikon: finland 2 200
22 %
ikon: foreign 360
49 %
Topp 3:
Förenta Staterna
52
Kina
50
70 %
Tyskland
42
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 192 000
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
32,90 €
5,30 €
Rum
64,90 €
49,30 €
RevPAR
17,00 €
2,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 350
9 %
ikon: bed 1 300
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,4 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 70 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 5 800 bäddnätter i Pudasjärvi (-10,0 %), av vilka 5 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 740 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (105 nights).

5 500 nights (-4,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 290 nights (-57,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 53 800 bed nights (-10,9 %) för inhemska besökare och 11 300 (-39,1 %) för utlänningar i Pudasjärvi, sammanlagt 65 100 (-17,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pudasjärvi av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,5 procent inhemska och 14,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pudasjärvi i genomsnitt 2,4 nätter (+0,53) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 192 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 192 000 euro (-55 300).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 2,5 miljoner euro och den minskade med 779 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 65 € -43,2 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 33 € -13,8 %  38 € -7,6 %
Revpar (Registrerade) 17 € -14,3 %   €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
350 rum (-36)
1 300 bäddar (-92)

Rumsbeläggning 26,1 % (+8,8)
Osålda rum 260

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa