Pudasjärvi
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Pudasjärvi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 000
59 %
ikon: finland 7 000
113 %
ikon: foreign 4 000
10 %
Topp 3:
Ryssland
1 300
13 %
Nederländerna
760
542 %
Frankrike
500
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
55 %
ikon: finland 2 700
89 %
ikon: foreign 780
5 %
Topp 3:
Ryssland
230
1 %
Nederländerna
132
389 %
Kina
117
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 520 000 €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,40 €
7,50 €
Rum
132,60 €
8,50 €
RevPAR
42,80 €
15,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 420
29 %
ikon: bed 1 400
13 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
45 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,4 °C
9,7 °C
ikon: nederbörd 68 mm
50 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 59 procent

Under januari 2020 registrerades 11 000 bäddnätter i Pudasjärvi (+58,8 %), av vilka 7 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 113 procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 59 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 300 nights).

9 900 nights (+54,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (+124,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pudasjärvi av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,5 procent inhemska och 22,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pudasjärvi i genomsnitt 2,6 nätter (+0,28) och utländska besökare 5,1 nätter (+0,69).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 520 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 520 000 euro (+245 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 133 € 6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 18,9 %
Revpar (Registrerade) 43 € 54,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
420 rum (+93)
1 400 bäddar (+162)

Rumsbeläggning 32,3 % (+10)
Osålda rum 280

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pudasjärvi + nyckelord"

Google söker efter "pudasjärvi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa