Pudasjärvi
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Pudasjärvi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
40 %
ikon: finland 1 700
39 %
ikon: foreign 26
70 %
Topp 3:
Tyskland
14
75 %
Ryssland
6,0
Italien
4,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 850
39 %
ikon: finland 840
39 %
ikon: foreign 14
61 %
Topp 3:
Ryssland
6,0
Italien
4,0
Tyskland
2,0
75 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 340
3 %
ikon: bed 1 200
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,6 °C
4,9 °C
ikon: nederbörd 78 mm
48 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Pudasjärvi (-40,3 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 26 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 39 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 40 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (14 nights).

990 nights (-46,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 720 nights (-29,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 65 600 bäddnätter (-8,5 %) för inhemska besökare och 11 800 (-38,4 %) för utlänningar i Pudasjärvi, sammanlagt 77 400 (-14,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pudasjärvi av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

850 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pudasjärvi i genomsnitt 2,0 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
340 rum (-10)
1 200 bäddar (-220)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pudasjärvi + nyckelord"

Google söker efter "pudasjärvi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa