Pudasjärvi
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Pudasjärvi: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 9 500
106 %
ikon: finland 9 000
96 %
ikon: foreign 480
2 572 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 5 600
202 %
ikon: finland 5 500
198 %
ikon: foreign 91
1 417 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 506 000 €
118 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,40 €
2,90 €
Rum
124,30 €
28,70 €
RevPAR
45,50 €
30,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 430
0 %
ikon: bed 1 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (november)
ikon: room 37 %
127 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,8 °C
6,5 °C
ikon: nederbörd 25 mm
25 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 106 procent (november)

Under november 2021 upptecknades 9 500 registrerade bäddnätter i Pudasjärvi (+105,7 %), av vilka 9 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 96 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 2 600 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 106 procent jämfört med förra årets november.

6 100 nights (+79,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 400 nights (+177,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 131 000 registrerade bäddnätter (+79,7 %) för inhemska besökare och 1 400 (-83,7 %) för utlänningar i Pudasjärvi, sammanlagt 132 000 (+62,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pudasjärvi av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 200 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pudasjärvi i genomsnitt 1,6 nätter (-0,84) och utländska besökare 5,3 nätter (+2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 210 € 34,6 % 151 € 10,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 96 € 19,8 % 72 € -7,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

50 inkvarteringsanläggningar (+5)
50 lägenheter (+5)
94 rum (+11)

Lägenhetsbeläggning 46,3 % (-5,7)
Osålda lägenheter 27

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "pudasjärvi + nyckelord"

Google söker efter "pudasjärvi" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi

pudasjarvi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående