Pudasjärvi
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

1 500 registrerade gästnätter

Under maj 2022 upptecknades 1 500 registrerade gästnätter i Pudasjärvi (-41,9 %), var av 1 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 19 av utländska besökare.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (12 nights).

1 200 nights (-12,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 280 nights (-76,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 64 000 registrerade gästnätter (+2,1 %) för inhemska besökare och 11 600 (+7 184,9 %) för utländska besökare i Pudasjärvi, de vill säga sammanlagt 75 500 (+20,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pudasjärvi av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

790 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pudasjärvi i genomsnitt 1,9 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,0 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 161 000 euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 161 000 euro (+10 800). Andelen från Airbnb och Vrbo var 48,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 83 300 euro (-22 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 78 000 euro (+33 300).

Totalt försäljningen för januari-maj var 5,0 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 148 € 5,0 % 157 € 3,1 %
Adr (Registrerade) 134 € 140,5 % 154 € 17,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 68 € 61,4 % 89 € 17,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € 35,5 % 59 € 25,9 %
Revpar (Registrerade) 8,2 € -16,6 % 58 € 22,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
360 rum (-1)
1 300 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 6,1 % (-12)
Osålda rum 340

Airbnb och Vrbo

55 inkvarteringsanläggningar (+8)
54 lägenheter (+7)
114 rum (+30)

Lägenhetsbeläggning 46,1 % (+16)
Osålda lägenheter 29

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi

pudasjarvi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående