Pudasjärvi
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Pudasjärvi: Turismen i ett nötskal

ikon: star 14 500
41 %
ikon: finland 13 000
28 %
ikon: foreign 1 500
742 %
ikon: star 4 900
1 %
ikon: finland 4 400
10 %
ikon: foreign 460
1 181 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,30 €
54,30 €
Rum
163,80 €
2,00 €
RevPAR
45,90 €
7,90 €
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 430
0 %
ikon: bed 1 400
0 %

Registrerade gästnätter ökade med 41 procent (april)

Under april 2023 upptecknades 14 500 registrerade gästnätter i Pudasjärvi (+41,0 %), var av 13 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 28 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 740 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 41 procent i jämförelse med april förra året.

13 400 nights (+63,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (-45,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 59 300 registrerade gästnätter (-5,1 %) för inhemska besökare och 16 500 (+43,0 %) för utländska besökare i Pudasjärvi, de vill säga sammanlagt 75 800 (+2,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pudasjärvi av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,0 % och utländska gästnätter 0,6 %.

4 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,5 procent inhemska och 9,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pudasjärvi i genomsnitt 3,0 nätter (+0,89) och utländska besökare 3,4 nätter (-1,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 688 000 euro (april)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 688 000 euro (-359 000).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 4,1 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 286 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 164 € 1,2 % 162 € 5,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -53,4 % 54 € -8,7 %
Revpar (Registrerade) 46 € -14,6 % 69 € 0,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-1)
1 400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 28,0 % (-5,2)
Osålda rum 310

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi

pudasjarvi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående