Pudasjärvi
Inkvarterings- och resestatistik

Januari – December 2021

Pudasjärvi: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 149 000
58 %
ikon: finland 143 000
68 %
ikon: foreign 6 000
32 %
Topp 3:
Spanien
1 900
850 %
Frankrike
900
21 %
Nederländerna
620
66 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 64 700
92 %
ikon: finland 63 100
100 %
ikon: foreign 1 600
24 %
Topp 3:
Spanien
450
1 387 %
Frankrike
200
8 %
Belgien
160
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,1 mn €
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,70 €
3,70 €
Rum
121,40 €
5,70 €
RevPAR
44,50 €
19,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,2
5 %
ikon: room 420
8 %
ikon: bed 1 400
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 37 %
68 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,9 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 615 mm
148 mm

Registrerade gästnätter ökade med 58 procent

Under jan–dec 2021 upptecknades 149 000 registrerade gästnätter i Pudasjärvi (+58,4 %), var av 143 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 68 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 32 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 58 procent i jämförelse med jan–dec förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Spanien (1 900 nights).

120 000 nights (+45,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 28 600 nights (+152,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 17,5 miljoner registrerade gästnätter (+22,1 %) registrerades i hela landet, var av 15,4 miljoner nätter (+28,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,1 miljoner nätter (-9,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pudasjärvi av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,3 %.

64 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 92 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under jan–dec övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pudasjärvi i genomsnitt 2,3 nätter (-0,43) och utländska besökare 3,7 nätter (-0,48).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,0 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under jan–dec var 8,0 miljoner euro (+2,9 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 11,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 7,1 miljoner euro (+3,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 901 000 euro (-64 400).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 151 € 10,7 %
Adr (Registrerade) 121 € 5,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € -7,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 8,5 %
Revpar (Registrerade) 44 € 76,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,2 inkvarteringsanläggningar (+0)
420 rum (-35)
1 400 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 36,6 % (+15)
Osålda rum 270

Airbnb och Vrbo

44 inkvarteringsanläggningar (+0)
44 lägenheter (+2)
82 rum (-1)

Lägenhetsbeläggning 47,7 % (-9,6)
Osålda lägenheter 23

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Pudasjärven Kehitys Oy
Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi

pudasjarvi logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående