Pyhä-Luosto
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Pyhä-Luosto: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 500
63 %
ikon: finland 4 200
54 %
ikon: foreign 240
91 %
Topp 3:
Tyskland
101
94 %
Sverige
33
28 %
Italien
30
76 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
76 %
ikon: finland 1 100
66 %
ikon: foreign 144
93 %
Topp 3:
Tyskland
57
96 %
Italien
30
66 %
Lettland
9,0
800 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 98 100
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
21,90 €
7,70 €
Rum
94,20 €
12,10 €
RevPAR
18,70 €
5,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
29 %
ikon: room 260
48 %
ikon: bed 1 000
39 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 500 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 4 500 bäddnätter i Pyhä-Luosto (-62,8 %), av vilka 4 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 54 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 63 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (101 nights).

4 200 nights (-61,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 300 nights (-75,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 51 000 bed nights (-30,6 %) för inhemska besökare och 23 800 (-51,0 %) för utlänningar i Pyhä-Luosto, sammanlagt 74 800 (-38,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pyhä-Luosto av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 76 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,3 procent inhemska och 11,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pyhä-Luosto i genomsnitt 3,9 nätter (+1,0) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 98 100 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 98 100 euro (-258 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,1 miljoner euro och den minskade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 14,7 %  131 €
Bäddnatt (Registrerade) 22 € -25,9 %  41 € -2,5 %
Revpar (Registrerade) 19 € -22,8 %  47 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-4)
260 rum (-250)
1 000 bäddar (-660)

Rumsbeläggning 19,8 % (-9,6)
Osålda rum 210

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
040 843 4173, info@pyha-luosto.fi, luosto.fi

pyha-luosto logo

Navigera

föregående