Pyhä-Luosto
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Pyhä-Luosto: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 300
27 %
ikon: finland 7 700
7 %
ikon: foreign 1 600
1 926 %
ikon: star 3 800
75 %
ikon: finland 2 500
15 %
ikon: foreign 1 300
9 985 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,60 €
14,40 €
Rum
99,40 €
10,30 €
RevPAR
24,50 €
6,90 €
ikon: establishment 13
7 %
ikon: room 500
4 %
ikon: bed 1 800
1 %

Registrerade gästnätter ökade med 27 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 9 300 registrerade gästnätter i Pyhä-Luosto (+26,7 %), var av 7 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 900 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 27 procent i jämförelse med juni förra året.

8 700 nights (+25,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 600 nights (+47,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 80 100 registrerade gästnätter (+2,5 %) för inhemska besökare och 34 300 (+1 887,2 %) för utländska besökare i Pyhä-Luosto, de vill säga sammanlagt 114 000 (+43,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pyhä-Luosto av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,4 %.

Marknadsandel i Lappland 5,9 procent (juni)

Totalt 158 000 registrerade gästnätter (+8,0 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 117 000 nätter (-15,0 %) spenderade utav inhemska besökare, och 40 800 nätter (+392,5 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Pyhä-Luosto utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 5,9 %, utav inhemska bäddnätter 6,6 % och utav utländska bäddnätter 3,8 %.

3 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 75 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 65,3 procent inhemska och 34,7 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pyhä-Luosto i genomsnitt 3,1 nätter (-0,24) och utländska besökare 1,2 nätter (-4,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 358 000 euro (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 358 000 euro (+181 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 5,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 11,5 % 124 € 4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € 59,2 % 46 € 45,4 %
Revpar (Registrerade) 25 € 39,1 % 62 € 60,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (-1)
500 rum (-23)
1 800 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 24,7 % (+4,9)
Osålda rum 380

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
040 843 4173 , info@pyha-luosto.fi , luosto.fi

pyha-luosto logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående