Pyhä-Luosto
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Pyhä-Luosto: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 5 600
46 %
ikon: finland 5 400
2 %
ikon: foreign 230
95 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 440
81 %
ikon: finland 440
69 %
ikon: foreign 9,0
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 69 500 €
79 %
Genomsnittliga priser:
Natt
12,40 €
20,20 €
Rum
94,80 €
9,70 €
RevPAR
11,40 €
16,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 10
17 %
ikon: room 320
33 %
ikon: bed 1 100
31 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 600 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 5 600 bäddnätter i Pyhä-Luosto (-45,8 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 46 procent jämfört med förra årets november.

5 500 nights (-40,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 112 nights (-90,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 82 300 bäddnätter (-14,2 %) för inhemska besökare och 24 300 (-55,5 %) för utlänningar i Pyhä-Luosto, sammanlagt 107 000 (-29,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pyhä-Luosto av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

440 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 81 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pyhä-Luosto i genomsnitt 12 nätter (+8,4) och utländska besökare 25 nätter (+20).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 69 500 euro (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 69 500 euro (-269 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 3,9 miljoner euro och den minskade med 2,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € -9,3 % 125 €
Bäddnatt (Registrerade) 12 € -62,1 %  37 € -9,6 %
Revpar (Registrerade) 11 € -59,4 %  38 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-2)
320 rum (-162)
1 100 bäddar (-500)

Rumsbeläggning 12,0 % (-15)
Osålda rum 290

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pyhä-luosto + nyckelord"

Google söker efter "pyhä-luosto" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
040 843 4173, info@pyha-luosto.fi, luosto.fi

pyha-luosto logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående