Pyhä-Luosto
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Pyhä-Luosto: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 16 900
26 %
ikon: finland 16 000
21 %
ikon: foreign 880
91 %
Topp 3:
Japan
169
11 %
Storbritannien
99
92 %
Italien
98
14 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 3 200
41 %
ikon: finland 3 200
5 %
ikon: foreign 49
98 %
Topp 3:
Italien
7,0
82 %
Belgien
6,0
70 %
Frankrike
5,0
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 623 000 €
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,80 €
13,50 €
Rum
124,30 €
18,50 €
RevPAR
48,80 €
36,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 520
3 %
ikon: bed 1 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,39
34 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 900 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 16 900 bäddnätter i Pyhä-Luosto (-25,6 %), av vilka 16 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 880 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 26 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Japan (169 nights).

15 800 nights (-23,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-48,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 29 900 bäddnätter (+33,6 %) för inhemska besökare och 1 100 (-93,9 %) för utlänningar i Pyhä-Luosto, sammanlagt 31 100 (-24,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pyhä-Luosto av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pyhä-Luosto i genomsnitt 5,1 nätter (+0,67) och utländska besökare 18 nätter (+14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 623 000 euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 623 000 euro (-520 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 1,0 miljoner euro och den minskade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 124 € -13,0 % 116 € -13,5 %
Revpar (Registrerade) 49 € -42,9 % 39 € -45,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 37 € -26,8 % 33 € -33,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
520 rum (+14)
1 800 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 39,3 % (-21)
Osålda rum 320

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "pyhä-luosto + nyckelord"

Google söker efter "pyhä-luosto" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
040 843 4173 , info@pyha-luosto.fi , luosto.fi

pyha-luosto logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående