Pyhä-Luosto
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

7 500 registrerade gästnätter

Under oktober 2022 upptecknades 7 500 registrerade gästnätter i Pyhä-Luosto (-13,9 %), var av 7 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 270 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 39 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 14 procent i jämförelse med oktober förra året.

6 800 nights (-15,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 630 nights (+4,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 120 000 registrerade gästnätter (-6,1 %) för inhemska besökare och 42 100 (+1 083,3 %) för utländska besökare i Pyhä-Luosto, de vill säga sammanlagt 163 000 (+23,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Pyhä-Luosto av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Marknadsandel i Lappland 6,5 procent

Totalt 115 000 registrerade gästnätter (-4,6 %) var bokförda i Lapland, utav dessa var 86 600 nätter (-15,9 %) spenderade utav inhemska besökare, och 28 600 nätter (+61,2 %) utav utländska besökare.

Marknadsandelen Pyhä-Luosto utav de totala registrerade gästnätterna i Lappland var 6,5 %, utav inhemska bäddnätter 8,3 % och utav utländska bäddnätter 1,0 %.

1 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Pyhä-Luosto i genomsnitt 4,5 nätter (+1,2) och utländska besökare 1,7 nätter (-1,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 272 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 272 000 euro (+31 400).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 6,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € 8,3 % 112 € 9,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 36 € 31,3 % 43 € 31,2 %
Revpar (Registrerade) 17 € -9,5 % 46 € 35,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
480 rum (+12)
1 700 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 17,8 % (-3,5)
Osålda rum 390

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry
Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
040 843 4173 , info@pyha-luosto.fi , luosto.fi

pyha-luosto logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående