Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 900
8 %
ikon: finland 2 300
36 %
ikon: foreign 1 700
140 %
Topp 3:
Portugal
920
473 %
Tyskland
145
61 %
Rumänien
79
427 %
ikon: star 1 600
6 %
ikon: finland 1 300
22 %
ikon: foreign 350
216 %
Topp 3:
Tyskland
50
212 %
Sverige
39
50 %
Portugal
29
190 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,80 €
14,10 €
Rum
68,20 €
0,40 €
RevPAR
26,20 €
6,40 €
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 460
4 %
ikon: room 38 %
20 %
ikon: bed 23 %
22 %

3 900 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 3 900 registrerade gästnätter i Brahestad Region (-7,8 %), var av 2 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 36 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 140 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Portugal (920 nights).

1 600 nights (+66,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-29,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 16 100 registrerade gästnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 7 700 (+125,4 %) för utländska besökare i Brahestad Region, de vill säga sammanlagt 23 800 (+27,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+13,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-1,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 561 000 nätter (+114,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,3 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 78,2 procent inhemska och 21,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 1,8 nätter (-0,42) och utländska besökare 4,7 nätter (-1,5).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 196 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 196 000 euro (-76 700).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 1,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 359 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 68 € 0,6 % 77 € 18,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € -22,0 % 60 € 4,4 %
Revpar (Registrerade) 26 € -19,5 % 26 € 29,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (-1)
460 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 38,4 % (-9,6)
Osålda rum 152
Bädd beläggning 22,9 % (-6,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa