Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 1 400
148 %
ikon: finland 1 100
111 %
ikon: foreign 260
870 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 600
279 %
ikon: finland 560
261 %
ikon: foreign 39
1 200 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 91 800 €
357 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,70 €
30,90 €
Rum
74,20 €
30,60 €
RevPAR
17,30 €
12,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 187
45 %
ikon: bed 370
34 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 23 %
114 %
ikon: bed 13 %
98 %

Registrerade gästnätter ökade med 148 procent

Under april 2021 upptecknades 1 400 registrerade gästnätter i Brahestad Region (+148,4 %), var av 1 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 111 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 870 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 148 procent i jämförelse med april förra året.

165 nights (+150,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (+148,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 3 400 registrerade gästnätter (+6,3 %) för inhemska besökare och 1 200 (+48,2 %) för utländska besökare i Brahestad Region, de vill säga sammanlagt 4 600 (+14,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 780 000 registrerade gästnätter (+310,4 %) registrerades i hela landet, var av 727 000 nätter (+319,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 53 100 nätter (+216,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,5 %.

600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 280 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,5 procent inhemska och 6,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 2,0 nätter (-1,4) och utländska besökare 6,7 nätter (-2,3).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 91 800 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 91 800 euro (+71 700).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 287 000 euro, vilket innebär att det ökade med 35 900 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 74 € 70,2 % 69 € -4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € 84,0 % 62 € -0,6 %
Revpar (Registrerade) 17 € 263,8 % 13 € 6,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
187 rum (+58)
370 bäddar (+92)

Rumsbeläggning 23,3 % (+12)
Osålda rum 143
Bädd beläggning 13,1 % (+6,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa