Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 600
92 %
ikon: finland 3 100
129 %
ikon: foreign 470
8 %
ikon: star 960
37 %
ikon: finland 870
31 %
ikon: foreign 96
129 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,30 €
14,20 €
Rum
74,70 €
3,90 €
RevPAR
39,20 €
20,40 €
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 220
14 %
ikon: bed 400
6 %
ikon: room 52 %
98 %
ikon: bed 30 %
80 %

Registrerade gästnätter ökade med 92 procent

Under november 2021 upptecknades 3 600 registrerade gästnätter i Brahestad Region (+92,1 %), var av 3 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 129 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med åtta procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 92 procent i jämförelse med november förra året.

470 nights (+58,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (+98,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 22 900 registrerade gästnätter (+28,7 %) för inhemska besökare och 4 900 (+3,1 %) för utländska besökare i Brahestad Region, de vill säga sammanlagt 27 800 (+23,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade gästnätter (+70,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+53,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 278 000 nätter (+220,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,2 %.

960 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 37 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,0 procent inhemska och 10,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 3,6 nätter (+1,5) och utländska besökare 4,9 nätter (-7,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 255 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 255 000 euro (+149 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 1,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 585 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 75 € 5,4 % 70 € -6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € 25,0 % 62 € 23,2 %
Revpar (Registrerade) 39 € 108,9 % 24 € 30,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
220 rum (+27)
400 bäddar (+21)

Rumsbeläggning 52,5 % (+26)
Osålda rum 103
Bädd beläggning 29,9 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa