Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 100
32 %
ikon: finland 710
42 %
ikon: foreign 370
1 %
Topp 3:
Belgien
230
11 250 %
Polen
38
7 %
Förenta Staterna
30
1 400 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 470
53 %
ikon: finland 420
51 %
ikon: foreign 57
65 %
Topp 3:
Belgien
19
850 %
Förenta Staterna
13
550 %
Ryssland
5,0
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 68 200 €
41 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,00 €
10,30 €
Rum
79,90 €
8,00 €
RevPAR
13,00 €
6,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 194
1 %
ikon: bed 380
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,16
26 %
ikon: bed 0,1
23 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 100 bäddnätter i Brahestad Region (-31,6 %), av vilka 710 nätter nyttjades av inhemska besökare och 370 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 42 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Belgien (230 nights).

210 nights (-49,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 870 nights (-25,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 700 bäddnätter (-25,3 %) för inhemska besökare och 800 (-43,2 %) för utlänningar i Brahestad Region, sammanlagt 3 500 (-26,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

470 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 1,7 nätter (+0,26) och utländska besökare 6,6 nätter (+4,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 68 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 68 200 euro (-47 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 231 000 euro och den minskade med 134 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 80 € -9,1 % 77 €
Bäddnatt (Registrerade) 63 € -14,0 % 66 € -14,1 %
Revpar (Registrerade) 13 € -33,0 % 14 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
194 rum (+2)
380 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 16,3 % (-5,8)
Osålda rum 162
Bädd beläggning 10,3 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "raahe region + nyckelord"

Google söker efter "raahe region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa