Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
15 %
ikon: finland 910
17 %
ikon: foreign 320
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 640
16 %
ikon: finland 570
8 %
ikon: foreign 71
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 112 000 €
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
91,70 €
12,70 €
Rum
105,30 €
12,50 €
RevPAR
22,80 €
4,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 197
1 %
ikon: bed 390
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Brahestad Region (-14,6 %), av vilka 910 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets december.

290 nights (+5,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 940 nights (-19,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 21 300 bäddnätter (+2,9 %) för inhemska besökare och 6 600 (+20,8 %) för utlänningar i Brahestad Region, sammanlagt 27 700 (+5,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

640 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,9 procent inhemska och 11,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 1,6 nätter (-0,17) och utländska besökare 4,5 nätter (+2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 112 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 112 000 euro (-37 400).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 1,8 miljoner euro och den ökade med 79 400 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € -10,6 %  82 € -4,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 92 € -12,2 %  66 € -1,0 %
Revpar (Registrerade) 23 € -16,8 %  25 € 11,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
197 rum (+1)
390 bäddar (+7)

Rumsbeläggning 21,6 % (-1,6)
Osålda rum 154
Bädd beläggning 12,1 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "raahe region + nyckelord"

Google söker efter "raahe region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa