Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
22 %
ikon: finland 3 300
24 %
ikon: foreign 560
11 %
Topp 3:
Tyskland
87
9 %
Sverige
67
72 %
Polen
64
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
8 %
ikon: finland 1 700
12 %
ikon: foreign 189
16 %
Topp 3:
Sverige
43
43 %
Ryssland
20
5 %
Tyskland
20
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 200 000
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,50 €
6,60 €
Rum
72,10 €
20,10 €
RevPAR
29,00 €
2,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 220
1 %
ikon: bed 430
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under augusti 2019 registrerades 3 800 bäddnätter i Brahestad Region (+22,1 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 24 procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (87 nights).

700 nights (+14,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (+24,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 15 200 bed nights (+7,9 %) för inhemska besökare och 4 000 (+26,7 %) för utlänningar i Brahestad Region, sammanlagt 19 100 (+10,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 1,9 nätter (+0,19) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,73).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 200 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 200 000 euro (+15 700).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,2 miljoner euro och den ökade med 103 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 72 € -21,8 %   €
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -11,1 %  62 € -0,7 %
Revpar (Registrerade) 29 € 9,5 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (-3)
430 bäddar (-18)

Rumsbeläggning 40,3 % (+12)
Osålda rum 132
Bädd beläggning 27,4 % (+5,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa