Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 990
54 %
ikon: finland 930
42 %
ikon: foreign 66
88 %
ikon: star 199
84 %
ikon: finland 180
81 %
ikon: foreign 19
92 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,30 €
36,40 €
Rum
36,30 €
42,90 €
RevPAR
8,30 €
14,60 €
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 118
45 %
ikon: bed 250
40 %
ikon: room 23 %
21 %
ikon: bed 12 %
25 %

990 registrerade gästnätter

Under maj 2020 upptecknades 990 registrerade gästnätter i Brahestad Region (-54,1 %), var av 930 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 66 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 42 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 88 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 54 procent i jämförelse med maj förra året.

151 nights (-49,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 840 nights (-54,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 4 100 registrerade gästnätter (-35,6 %) för inhemska besökare och 890 (-60,0 %) för utländska besökare i Brahestad Region, de vill säga sammanlagt 5 000 (-40,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 300 000 registrerade gästnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, var av 280 000 nätter (-74,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,3 %.

199 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 84 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,5 procent inhemska och 9,5 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 5,1 nätter (+3,5) och utländska besökare 3,5 nätter (+1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 34 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 34 000 euro (-119 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 285 000 euro, vilket innebär att det minskade med 329 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 36 € -54,2 % 66 €
Bäddnatt (Registrerade) 34 € -51,5 % 57 € -22,6 %
Revpar (Registrerade) 8,3 € -63,9 % 12 €

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
118 rum (-98)
250 bäddar (-168)

Rumsbeläggning 22,8 % (-6,1)
Osålda rum 91
Bädd beläggning 12,5 % (-4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa