Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 800
86 %
ikon: finland 1 500
63 %
ikon: foreign 330
398 %
Topp 3:
Estland
128
357 %
Tyskland
87
Portugal
36
ikon: star 770
286 %
ikon: finland 740
308 %
ikon: foreign 33
74 %
Topp 3:
Förenta Staterna
8,0
33 %
Estland
6,0
25 %
Tyskland
5,0
Genomsnittliga priser:
Natt
63,70 €
29,40 €
Rum
67,00 €
30,70 €
RevPAR
16,20 €
7,90 €
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 230
95 %
ikon: bed 450
77 %
ikon: room 24 %
6 %
ikon: bed 13 %
6 %

Registrerade gästnätter ökade med 86 procent

Under maj 2021 upptecknades 1 800 registrerade gästnätter i Brahestad Region (+85,7 %), var av 1 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 330 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 63 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 400 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 86 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (128 nights).

280 nights (+86,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 600 nights (+85,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 4 900 registrerade gästnätter (+19,1 %) för inhemska besökare och 1 600 (+74,0 %) för utländska besökare i Brahestad Region, de vill säga sammanlagt 6 500 (+28,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 849 000 registrerade gästnätter (+183,3 %) registrerades i hela landet, var av 777 000 nätter (+177,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 71 700 nätter (+266,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,5 %.

770 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 290 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 2,1 nätter (-3,1) och utländska besökare 10,0 nätter (+6,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 117 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 117 000 euro (+83 300).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 404 000 euro, vilket innebär att det ökade med 119 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 67 € 84,8 % 69 € 3,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 85,8 % 63 € 10,0 %
Revpar (Registrerade) 16 € 95,3 % 14 € 18,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
230 rum (+112)
450 bäddar (+195)

Rumsbeläggning 24,1 % (+1,3)
Osålda rum 175
Bädd beläggning 13,3 % (+0,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa