Brahestad-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Brahestad Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 100
8 %
ikon: finland 1 700
10 %
ikon: foreign 400
6 %
ikon: star 1 200
8 %
ikon: finland 1 100
10 %
ikon: foreign 91
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,00 €
18,40 €
Rum
62,40 €
0,20 €
RevPAR
18,10 €
3,30 €
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 220
6 %
ikon: bed 420
4 %
ikon: room 29 %
23 %
ikon: bed 18 %
2 %

2 100 registrerade gästnätter

Under juni 2021 upptecknades 2 100 registrerade gästnätter i Brahestad Region (-7,7 %), var av 1 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med sex procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med juni förra året.

680 nights (+38,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 400 nights (-20,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 6 600 registrerade gästnätter (+9,7 %) för inhemska besökare och 2 000 (+54,0 %) för utländska besökare i Brahestad Region, de vill säga sammanlagt 8 600 (+17,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+53,3 %) registrerades i hela landet, var av 1,6 miljoner nätter (+53,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 80 200 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Brahestad Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,5 %.

1 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Brahestad Region i genomsnitt 1,6 nätter (-0,01) och utländska besökare 4,4 nätter (-0,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 128 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 128 000 euro (+31 800).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 532 000 euro, vilket innebär att det ökade med 151 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 62 € -0,3 % 67 € 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 44,3 % 62 € 19,0 %
Revpar (Registrerade) 18 € 22,6 % 14 € 18,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
220 rum (+12)
420 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 29,0 % (+5,4)
Osålda rum 155
Bädd beläggning 17,7 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa