Raseborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Raseborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 500
8 %
ikon: finland 4 200
10 %
ikon: foreign 300
36 %
Topp 3:
Litauen
79
Sverige
52
108 %
Estland
33
371 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
7 %
ikon: finland 2 800
7 %
ikon: foreign 125
2 %
Topp 3:
Sverige
25
108 %
Estland
17
240 %
Ryssland
11
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 272 000 €
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,70 €
4,70 €
Rum
90,10 €
15,10 €
RevPAR
24,70 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 370
11 %
ikon: bed 920
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,9 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 75 mm
51 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 500 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 4 500 bäddnätter i Raseborg-Regionen (-8,1 %), av vilka 4 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Litauen (79 nights).

2 400 nights (+30,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 200 nights (-30,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 114 000 bäddnätter (+1,6 %) för inhemska besökare och 11 100 (+13,0 %) för utlänningar i Raseborg-Regionen, sammanlagt 125 000 (+2,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raseborg-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raseborg-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 272 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 272 000 euro (-460).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 6,6 miljoner euro och den ökade med 474 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 20,2 %  105 € 8,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 8,6 % 53 € 5,2 %
Revpar (Registrerade) 25 € -8,5 % 44 € 9,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
370 rum (+37)
920 bäddar (+56)

Rumsbeläggning 27,4 % (-8,6)
Osålda rum 270

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "raasepori region + nyckelord"

Google söker efter "raasepori region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa