Raseborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Raseborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
3 %
ikon: finland 3 500
14 %
ikon: foreign 182
64 %
Topp 3:
Sverige
46
63 %
Estland
23
77 %
Schweiz
20
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
14 %
ikon: finland 2 300
17 %
ikon: foreign 84
33 %
Topp 3:
Sverige
22
35 %
Estland
11
57 %
Schweiz
10
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 191 000 €
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,30 €
1,30 €
Rum
87,50 €
15,00 €
RevPAR
18,60 €
1,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 370
3 %
ikon: bed 910
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,9 °C
5,8 °C
ikon: nederbörd 53 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under januari 2020 registrerades 3 700 bäddnätter i Raseborg-Regionen (+3,1 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 182 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (46 nights).

1 800 nights (-0,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (+6,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raseborg-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,4 procent inhemska och 3,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raseborg-Regionen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,2 nätter (-1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 191 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 191 000 euro (+930).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 20,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € -2,5 %
Revpar (Registrerade) 19 € 10,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
370 rum (+10)
910 bäddar (+5)

Rumsbeläggning 21,3 % (-2,0)
Osålda rum 290

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "raasepori region + nyckelord"

Google söker efter "raasepori region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa