Raseborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Raseborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 100
1 %
ikon: finland 17 700
4 %
ikon: foreign 2 400
24 %
Topp 3:
Tyskland
600
15 %
Sverige
470
20 %
Estland
220
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 200
5 %
ikon: finland 11 800
6 %
ikon: foreign 1 400
11 %
Topp 3:
Tyskland
430
1 %
Sverige
250
19 %
Ryssland
146
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,90 €
4,60 €
Rum
126,50 €
9,70 €
RevPAR
70,90 €
5,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
0 %
ikon: room 480
0 %
ikon: bed 1 200
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,7 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 36 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 20 100 bäddnätter i Raseborg-Regionen (-1,3 %), av vilka 17 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (600 nights).

16 300 nights (-2,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 800 nights (+1,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 95 300 bed nights (+1,2 %) för inhemska besökare och 9 200 (+10,8 %) för utlänningar i Raseborg-Regionen, sammanlagt 105 000 (+2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raseborg-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

13 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raseborg-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,2 miljoner euro (+78 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 5,4 miljoner euro och den ökade med 445 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 127 € 8,3 % 108 € 8,7 %
Revpar (Registrerade) 71 € 8,5 % 48 € 10,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 8,5 % 52 € 6,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+0)
480 rum (+1)
1 200 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 56,0 % (+0,1)
Osålda rum 210

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa