Raseborg-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Raseborg-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
60 %
ikon: finland 2 700
57 %
ikon: foreign 32
94 %
Topp 3:
Estland
1,0
99 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
57 %
ikon: finland 1 600
54 %
ikon: foreign 3,0
99 %
Topp 3:
Estland
1,0
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 107 000 €
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,40 €
12,00 €
Rum
73,80 €
11,90 €
RevPAR
13,10 €
16,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
33 %
ikon: room 210
45 %
ikon: bed 540
43 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
48 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,9 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 35 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 2 700 bäddnätter i Raseborg-Regionen (-59,9 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 60 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1,0 nights).

1 600 nights (-63,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-54,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 12 400 bäddnätter (-27,7 %) för inhemska besökare och 810 (-60,5 %) för utlänningar i Raseborg-Regionen, sammanlagt 13 200 (-31,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raseborg-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 57 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,8 procent inhemska och 0,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raseborg-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,13) och utländska besökare 11 nätter (+8,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 107 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 107 000 euro (-241 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 697 000 euro och den minskade med 302 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 74 € -13,8 % 90 € 9,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -23,4 % 53 € 1,4 %
Revpar (Registrerade) 13 € -54,9 % 20 € -15,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-5)
210 rum (-176)
540 bäddar (-410)

Rumsbeläggning 17,8 % (-16)
Osålda rum 173

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "raasepori region + nyckelord"

Google söker efter "raasepori region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa