Raseborg
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Raseborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 19 900
12 %
ikon: finland 19 000
9 %
ikon: foreign 820
268 %
Topp 3:
Tyskland
210
1 129 %
Estland
126
21 %
Italien
115
379 %
ikon: star 11 800
18 %
ikon: finland 11 400
15 %
ikon: foreign 380
361 %
Topp 3:
Tyskland
106
864 %
Estland
60
58 %
Förenta Staterna
44
Genomsnittliga priser:
Natt
34,80 €
0,60 €
Rum
118,40 €
8,50 €
RevPAR
86,30 €
9,70 €
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 660
0 %
ikon: room 73 %
5 %
ikon: bed 58 %
8 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under juli 2021 upptecknades 19 900 registrerade gästnätter i Raseborg (+11,9 %), var av 19 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 270 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (210 nights).

14 700 nights (-1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (+78,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 39 800 registrerade gästnätter (+10,6 %) för inhemska besökare och 1 300 för utländska besökare i Raseborg, de vill säga sammanlagt 41 100 (+10,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raseborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,4 %.

11 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raseborg i genomsnitt 1,7 nätter (-0,1) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,54).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 691 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 691 000 euro (+83 800).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 1,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 247 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 118 € 7,7 % 106 € 11,1 %
Revpar (Registrerade) 86 € 12,7 % 30 € 4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 35 € 1,7 % 39 € 6,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+0)
660 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 72,9 % (+3,2)
Osålda rum 68
Bädd beläggning 58,2 % (+4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa