Raseborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 500 bäddnätter i Raseborg (-42,6 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 195 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter ökade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (30 nights).

680 nights (-39,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 850 nights (-45,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 200 bäddnätter (-10,4 %) för inhemska besökare och 530 (+27,8 %) för utlänningar i Raseborg, sammanlagt 6 800 (-8,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raseborg av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,2 procent inhemska och 8,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raseborg i genomsnitt 1,4 nätter (-0,38) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 100 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 100 000 euro (-21 400).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 332 000 euro och den minskade med 1 100 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 24,3 % 85 € 15,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 43,5 % 49 € 8,6 %
Revpar (Registrerade) 20 € -3,3 % 18 € -0,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+5)
630 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 20,3 % (-5,8)
Osålda rum 191
Bädd beläggning 10,5 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "raseborg + nyckelord"

Google söker efter "raseborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa