Raseborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

10 600 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 10 600 registrerade bäddnätter i Raseborg (-4,6 %), av vilka 10 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 530 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med två procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Estland (280 nights).

8 300 nights (+4,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 300 nights (-26,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (-30,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,3 %) nyttjades av nationella besökare och 149 000 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raseborg av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,6 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

6 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raseborg i genomsnitt 1,6 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,32).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 421 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 421 000 euro (-21 900).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,8 miljoner euro och den minskade med 396 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € -1,7 % 97 € 10,3 %
Revpar (Registrerade) 53 € -7,6 % 33 € -12,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 40 € -0,3 % 37 € 0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (-13)
660 bäddar (-28)

Rumsbeläggning 53,3 % (-3,4)
Osålda rum 118
Bädd beläggning 34,9 % (-3,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "raseborg + nyckelord"

Google söker efter "raseborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa