Ragunda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ragunda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
22 %
ikon: sweden 2 000
23 %
ikon: foreign 380
13 %
Topp 3:
Norge
159
10 %
Tyskland
102
23 %
Finland
24
500 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 950
8 %
ikon: sweden 800
8 %
ikon: foreign 145
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj.
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
538,00 SEK
97,70 SEK
Rum
888,60 SEK
207,70 SEK
RevPAR
253,60 SEK
17,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 169
32 %
ikon: bed 370
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under september 2019 registrerades 2 400 bäddnätter i Ragunda (+21,5 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 380 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 23 procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (159 nights).

970 rooms (+2,0 %) bokades av fritidsresenärer och 480 rooms (+48,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 25 500 bäddnätter (+49,9 %) för inhemska besökare och 8 100 (+23,4 %) för utlänningar i Ragunda, sammanlagt 33 600 (+42,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ragunda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

950 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,7 procent inhemska och 15,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ragunda i genomsnitt 2,5 nätter (+0,31) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,3 miljoner SEK (+420 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 19,4 miljoner SEK och den ökade med 11,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK 30,5 %  1 300 SEK 44,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 22,2 %  580 SEK 65,3 % 
Revpar (Registrerade) 250 SEK 7,2 % 440 SEK 60,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
169 rum (+41)
370 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 28,5 % (-6,2)
Osålda rum 121
Bädd beläggning 21,3 % (+2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa