Ragunda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ragunda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
60 %
ikon: sweden 1 400
57 %
ikon: foreign 90
79 %
Topp 3:
Norge
19
88 %
Danmark
17
57 %
Finland
16
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 380
68 %
ikon: sweden 360
65 %
ikon: foreign 22
84 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 922 000 SEK
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
625,90 SEK
281,30 SEK
Rum
1 342,00 SEK
178,60 SEK
RevPAR
386,20 SEK
289,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 86
46 %
ikon: bed 195
43 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
35 %
ikon: bed 0,27
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 500 bäddnätter i Ragunda (-59,6 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 90 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 60 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (19 nights).

530 rooms (-68,3 %) bokades av fritidsresenärer och 154 rooms (-69,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 800 bäddnätter (-52,2 %) för inhemska besökare och 460 (-65,9 %) för utlänningar i Ragunda, sammanlagt 4 300 (-54,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ragunda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

380 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 68 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ragunda i genomsnitt 3,8 nätter (+0,74) och utländska besökare 4,1 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 922 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 922 000 SEK (-2,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,8 miljoner SEK och den minskade med 6,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -11,7 % 1 400 SEK -13,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -31,0 % 660 SEK -34,2 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -42,9 % 400 SEK -40,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
86 rum (-72)
195 bäddar (-145)

Rumsbeläggning 28,8 % (-16)
Osålda rum 61
Bädd beläggning 27,0 % (-7,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ragunda + nyckelord"

Google söker efter "ragunda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa