Ragunda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ragunda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
4 %
ikon: sweden 2 200
3 %
ikon: foreign 320
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 740
7 %
ikon: sweden 650
2 %
ikon: foreign 86
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
844,30 SEK
344,10 SEK
Rum
1 541,80 SEK
718,50 SEK
RevPAR
472,40 SEK
54,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 158
30 %
ikon: bed 340
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Ragunda (-3,5 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets december.

1 200 rooms (-11,5 %) bokades av fritidsresenärer och 167 rooms (-22,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 29 300 bäddnätter (+40,8 %) för inhemska besökare och 9 000 (+21,7 %) för utlänningar i Ragunda, sammanlagt 38 300 (+35,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ragunda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

740 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,3 procent inhemska och 11,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ragunda i genomsnitt 3,3 nätter (-0,04) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,1 miljoner SEK (+808 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 22,9 miljoner SEK och den ökade med 12,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 87,3 % 1 300 SEK 50,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 840 SEK 68,8 % 600 SEK 62,5 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK 13,1 % 390 SEK 48,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
158 rum (+36)
340 bäddar (+16)

Rumsbeläggning 30,6 % (-20)
Osålda rum 110
Bädd beläggning 25,4 % (-4,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ragunda + nyckelord"

Google söker efter "ragunda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa