Ragunda
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ragunda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6 500
13 %
ikon: sweden 5 700
4 %
ikon: foreign 760
216 %
Topp 3:
Norge
240
1 933 %
Tyskland
182
133 %
Nederländerna
106
279 %
ikon: star 2 500
6 %
ikon: sweden 2 100
6 %
ikon: foreign 410
215 %
Genomsnittliga priser:
Natt
243,30 SEK
30,30 SEK
Rum
1 077,50 SEK
142,50 SEK
RevPAR
307,20 SEK
210,10 SEK
ikon: establishment 15
15 %
ikon: room 171
60 %
ikon: bed 320
30 %
ikon: room 29 %
33 %
ikon: bed 68 %
16 %

Registrerade gästnätter ökade med 13 procent

Under juli 2021 upptecknades 6 500 registrerade gästnätter i Ragunda (+13,1 %), var av 5 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 220 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 13 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (240 nights).

1 100 rum (+9,3 %) bokades av fritidsresenärer och 340 rum (+32,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 17 100 registrerade gästnätter (+41,3 %) för inhemska besökare och 1 300 (+47,0 %) för utländska besökare i Ragunda, de vill säga sammanlagt 18 300 (+41,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ragunda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ragunda i genomsnitt 2,7 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,6 miljoner SEK (+9 400).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 11,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 5,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -11,7 % 1 400 SEK 4,8 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -40,6 % 330 SEK 13,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK -11,1 % 600 SEK 50,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+2)
171 rum (+64)
320 bäddar (+74)

Rumsbeläggning 28,5 % (-14)
Osålda rum 122
Bädd beläggning 67,6 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa