Rättvik
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Rättvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 200
5 %
ikon: sweden 7 700
6 %
ikon: foreign 480
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
8 %
ikon: sweden 2 700
7 %
ikon: foreign 152
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
333,60 SEK
6,40 SEK
Rum
767,50 SEK
115,60 SEK
RevPAR
163,20 SEK
63,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
16 %
ikon: room 580
21 %
ikon: bed 1 600
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 8 200 bäddnätter i Rättvik (-5,1 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets december.

3 100 rooms (+4,3 %) bokades av fritidsresenärer och 420 rooms (+122,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 253 000 bäddnätter (+6,9 %) för inhemska besökare och 27 700 (+16,1 %) för utlänningar i Rättvik, sammanlagt 281 000 (+7,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rättvik av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rättvik i genomsnitt 2,9 nätter (-0,4) och utländska besökare 3,2 nätter (-0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,7 miljoner SEK (-91 100).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 80,0 miljoner SEK och den ökade med 25,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -13,1 % 1 100 SEK 12,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 2,0 % 280 SEK 36,3 %
Revpar (Registrerade) 163 SEK -28,1 % 370 SEK 13,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+3)
580 rum (+100)
1 600 bäddar (-94)

Rumsbeläggning 21,3 % (-4,4)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 17,4 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rättvik + nyckelord"

Google söker efter "rättvik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,79/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa