Rättvik
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Rättvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 900
16 %
ikon: sweden 6 600
23 %
ikon: foreign 1 300
51 %
Topp 3:
Danmark
840
2 228 %
Tyskland
196
42 %
Tjeckien
38
72 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
34 %
ikon: sweden 2 000
33 %
ikon: foreign 91
51 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
272,80 SEK
19,60 SEK
Rum
629,70 SEK
43,70 SEK
RevPAR
128,10 SEK
38,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
17 %
ikon: room 570
6 %
ikon: bed 1 600
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
18 %
ikon: bed 0,17
16 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 7 900 bäddnätter i Rättvik (-16,2 %), av vilka 6 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter ökade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 16 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (840 nights).

2 800 rooms (-21,8 %) bokades av fritidsresenärer och 620 rooms (+21,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 25 700 bäddnätter (-7,7 %) för inhemska besökare och 4 200 (+53,7 %) för utlänningar i Rättvik, sammanlagt 29 900 (-2,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rättvik av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rättvik i genomsnitt 3,2 nätter (+0,44) och utländska besökare 14 nätter (+9,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,2 miljoner SEK (-600 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 9,2 miljoner SEK och den minskade med 60 400 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 630 SEK -6,5 % 740 SEK 0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -6,7 % 310 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 128 SEK -23,2 % 194 SEK -3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+3)
570 rum (+30)
1 600 bäddar (+76)

Rumsbeläggning 20,3 % (-4,4)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 16,9 % (-3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rättvik + nyckelord"

Google söker efter "rättvik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,53/10 (-0,36).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa