Rättvik
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Rättvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 800
2 %
ikon: sweden 11 000
1 %
ikon: foreign 760
5 %
Topp 3:
Tyskland
186
9 %
Norge
64
62 %
Schweiz
62
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 100
4 %
ikon: sweden 4 800
4 %
ikon: foreign 340
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj.
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
342,30 SEK
38,90 SEK
Rum
785,50 SEK
8,00 SEK
RevPAR
221,00 SEK
23,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
9 %
ikon: room 620
23 %
ikon: bed 1 700
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under september 2019 registrerades 11 800 bäddnätter i Rättvik (+1,6 %), av vilka 11 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (186 nights).

4 200 rooms (+28,6 %) bokades av fritidsresenärer och 890 rooms (-21,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 224 000 bäddnätter (+8,3 %) för inhemska besökare och 26 100 (+17,2 %) för utlänningar i Rättvik, sammanlagt 250 000 (+9,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Rättvik av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Rättvik i genomsnitt 2,3 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,0 miljoner SEK (+513 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 69,9 miljoner SEK och den ökade med 23,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 790 SEK -1,0 % 1 200 SEK 14,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK 12,8 %  280 SEK 38,9 % 
Revpar (Registrerade) 220 SEK -9,7 % 430 SEK 16,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+2)
620 rum (+117)
1 700 bäddar (-106)

Rumsbeläggning 28,1 % (-2,7)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 23,3 % (+0,93)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,38/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa