Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 6 400
36 %
ikon: finland 5 300
35 %
ikon: foreign 1 100
81 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 2 300
48 %
ikon: finland 2 200
22 %
ikon: foreign 93
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 534 000 €
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
83,10 €
7,50 €
Rum
99,30 €
10,20 €
RevPAR
47,00 €
18,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 390
2 %
ikon: bed 780
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,6 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 61 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 400 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 6 400 bäddnätter i Raumo Region (-35,6 %), av vilka 5 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 36 procent jämfört med förra årets november.

1 000 nights (-13,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 400 nights (-38,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 66 200 bäddnätter (-7,0 %) för inhemska besökare och 9 000 (-68,7 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 75 100 (-24,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

2 300 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 2,4 nätter (+1,0) och utländska besökare 12 nätter (+8,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 534 000 euro (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 534 000 euro (-220 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 5,0 miljoner euro och den minskade med 2,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € -9,3 % 99 € -2,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 83 € 9,9 % 66 € -5,4 %
Revpar (Registrerade) 47 € -27,8 % 35 € -27,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
390 rum (-6)
780 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 47,3 % (-12)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 28,2 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående