Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 600
42 %
ikon: finland 13 200
29 %
ikon: foreign 2 400
212 %
Topp 3:
Tyskland
1 300
1 471 %
Sverige
290
16 %
Norge
121
ikon: star 11 200
66 %
ikon: finland 9 500
45 %
ikon: foreign 1 700
835 %
Topp 3:
Tyskland
1 200
9 300 %
Sverige
90
233 %
Norge
68
Genomsnittliga priser:
Natt
60,90 €
15,00 €
Rum
119,90 €
7,10 €
RevPAR
71,50 €
19,60 €
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 440
2 %
ikon: bed 970
0 %
ikon: room 60 %
30 %
ikon: bed 36 %
19 %
ikon: temperatur 17,4 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 52 mm
8 mm

Registrerade gästnätter ökade med 42 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 15 600 registrerade gästnätter i Raumo Region (+41,6 %), var av 13 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 29 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 210 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 42 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 300 nights).

7 600 nights (+1,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 100 nights (+124,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 33 600 registrerade gästnätter (+31,4 %) för inhemska besökare och 9 100 (+32,3 %) för utländska besökare i Raumo Region, de vill säga sammanlagt 42 600 (+31,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,7 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

11 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 66 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 84,8 procent inhemska och 15,2 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,4 nätter (-0,17) och utländska besökare 1,4 nätter (-2,9).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 952 000 euro (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 952 000 euro (+114 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 3,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 407 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 120 € 6,3 % 108 € 1,4 %
Revpar (Registrerade) 71 € 37,7 % 45 € 10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 61 € -19,8 % 76 € -13,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (+9)
970 bäddar (+3)

Rumsbeläggning 59,6 % (+14)
Osålda rum 179
Bädd beläggning 36,3 % (+5,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående