Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 12 900
13 %
ikon: finland 12 100
12 %
ikon: foreign 820
35 %
Topp 3:
Tyskland
176
10 %
Frankrike
122
171 %
Sverige
119
284 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 9 700
23 %
ikon: finland 9 200
22 %
ikon: foreign 410
40 %
Topp 3:
Tyskland
77
22 %
Frankrike
54
391 %
Schweiz
44
1 000 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 739 000 €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,30 €
0,80 €
Rum
106,70 €
6,90 €
RevPAR
54,20 €
12,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 430
5 %
ikon: bed 940
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 51 %
22 %
ikon: bed 38 %
21 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,9 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 29 mm
65 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 12 900 registrerade bäddnätter i Raumo Region (+12,8 %), av vilka 12 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 12 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (176 nights).

7 900 nights (-17,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (+173,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 59 500 registrerade bäddnätter (+14,7 %) för inhemska besökare och 8 400 (+19,7 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 67 900 (+15,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

9 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,3 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 739 000 euro (augusti)

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 739 000 euro (+93 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,8 miljoner euro och den ökade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 107 € 6,9 % 110 € 10,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 1,4 % 70 € 13,3 %
Revpar (Registrerade) 54 € 30,2 % 50 € 42,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-21)
940 bäddar (-102)

Rumsbeläggning 50,8 % (+9,1)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 37,6 % (+6,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående