Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 2 900
37 %
ikon: finland 2 200
37 %
ikon: foreign 730
38 %
Topp 3:
Tyskland
300
29 %
Frankrike
119
37 %
Nederländerna
81
69 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 1 300
52 %
ikon: finland 1 200
48 %
ikon: foreign 94
78 %
Topp 3:
Tyskland
24
66 %
Estland
16
36 %
Nederländerna
13
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 231 000 €
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
79,90 €
4,30 €
Rum
95,30 €
1,90 €
RevPAR
27,00 €
4,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 310
20 %
ikon: bed 640
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (februari)
ikon: room 0,28
16 %
ikon: bed 0,16
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 25 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 2 900 bäddnätter i Raumo Region (-37,4 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 730 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (300 nights).

410 nights (-63,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 500 nights (-28,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 4 200 bäddnätter (-43,4 %) för inhemska besökare och 1 100 (-54,8 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 5 200 (-46,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

1 300 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,8 nätter (+0,31) och utländska besökare 7,8 nätter (+5,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 231 000 euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 231 000 euro (-118 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 405 000 euro och den minskade med 338 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 2,1 % 91 € -5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 80 € 5,7 % 77 € 1,3 %
Revpar (Registrerade) 27 € -14,3 % 24 € -27,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
310 rum (-78)
640 bäddar (-118)

Rumsbeläggning 28,3 % (-5,4)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 16,0 % (-5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "rauma region + nyckelord"

Google söker efter "rauma region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512 , matkailu at rauma.fi , visitrauma.fi

rauma-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående