Raumo-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2020

Raumo Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 11 400
8 %
ikon: finland 10 900
8 %
ikon: foreign 540
77 %
Topp 3:
Tyskland
159
71 %
Estland
78
1 %
Frankrike
45
82 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 7 700
7 %
ikon: finland 7 400
5 %
ikon: foreign 260
78 %
Topp 3:
Tyskland
76
67 %
Estland
63
26 %
Sverige
13
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 643 000
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,20 €
4,00 €
Rum
97,60 €
0,60 €
RevPAR
41,40 €
7,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 450
0 %
ikon: bed 1 000
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,3 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 95 mm
59 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 400 registrerade bäddnätter (augusti)

Under augusti 2020 registrerades 11 400 bäddnätter i Raumo Region (-8,0 %), av vilka 10 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 77 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (159 nights).

9 400 nights (+27,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 000 nights (-59,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 50 700 bäddnätter (-9,9 %) för inhemska besökare och 7 000 (-56,0 %) för utlänningar i Raumo Region, sammanlagt 57 700 (-20,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent (augusti)

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Raumo Region av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

7 700 turister som ankommit till inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Raumo Region i genomsnitt 1,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 643 000 euro (augusti)

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 643 000 euro (-105 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,6 miljoner euro och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € -0,6 % 99 € -1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € -6,6 % 63 € -7,8 %
Revpar (Registrerade) 41 € -15,9 %  34 € -26,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+0)
1 000 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 42,4 % (-7,7)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 31,0 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Rauma
Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2 A
puh. 02 834 3512, matkailu at rauma.fi, visitrauma.fi

rauma-region logo

Navigera

föregående